Các loại hình tín dụng ngân hàng.

0 bình luận ,
Như chúng ta đã biết ngân hàng thu lợi nhuận thông qua các dịch vụ cung cấp cho khách hàng như: thanh toán, tư ấn ... nhưng hoạt động cho va... Đọc tiếp

Khái niệm và vai trò của tín dụng ngắn hạn của ngân hàng

0 bình luận ,
Khái niệm Theo quyết định 324 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam tín dụng ngắn hạn là hình thức mà tổ chức tín dụng cho khách hàng va... Đọc tiếp

Một số cơ chế chính sách tín dụng đối với phát triển kinh tế xã hội sản xuất

0 bình luận , ,
Xác định vai trò đặc biệt quan trọng của nông nghiệp nông thôn trong nền kinh tế đất nước, Chính phủ, các ngành, các cấp và các ngành Ngân h... Đọc tiếp

Hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo

0 bình luận , , ,
Khái niệm về hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo Hiệu quả tín dụng là một khái niệm tổng hợp bao hàm ý nghĩa toàn diện về kinh tế, chính trị ... Đọc tiếp

Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng tín dụng trung - dài hạn

0 bình luận ,
Nâng cao chất lượng tín dụng trung - đài hạn là đòi hỏi bức thiết đối với sự phát triển kinh tế Trước hết, ta hiểu chất lượng tín dụng... Đọc tiếp

Tín dụng ngân hàng và hộ sản xuất

0 bình luận , ,
Hộ sản xuất và vai trò của kinh tế hộ đối với nền kinh tế. Khái quát chung Hộ sản xuất xác định là một đơn vị kinh tế tự chủ, ... Đọc tiếp

Tổ chức tín dụng

0 bình luận ,
Tổ chức tín dụng là doanh nghiệp hoạt động kinh doanh tiền tệ, làm dịch vụ ngân hàng với nội dung nhận tiền gửi và sử dụng tiền gửi để cấp t... Đọc tiếp

Nguyên nhân rủi ro tín dụng

0 bình luận , ,
Thông tin không cân xứng Trong những giao dịch diễn ra trên thị trường tài chính, một bên thường không biết tất cả những gì mà người ta cần ... Đọc tiếp

Vai trò nghiệp vụ cho vay trong hoạt động của ngân hàng thương nghiệpvà tổ chức tín dụng

0 bình luận , , , ,
Nghiệp vụ cho vay là nghiệp vụ sinh lợi chủ yếu của ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng nếu xét về thời hạn thì nghiệp vụ cho vay chủ ... Đọc tiếp

Rủi ro tín dụng của Ngân Hàng Thương Mại

0 bình luận , ,
Khái niệm rủi ro tín dụng. Là rủi ro do một khách hàng hay một nhóm khách hàng vay vốn không trả được nợ cho Ngân hàng. Trong kinh doanh Ngâ... Đọc tiếp

Phân tích tỷ số tài chính

0 bình luận ,
Phân tích tỷ số tài chính là việc sử dụng những kỹ thuật khác nhau để phân tích các báo cáo tài chính của doanh nghiệp để nắm bắt được tình ... Đọc tiếp

Tài chính hành vi học

0 bình luận ,
Tài chính hành vi học & kinh tế học hành vi là những có lĩnh vực liên quan gần gũi, ứng dụng những nghiên cứu khoa học về nhận thức &... Đọc tiếp

Cử nhân tài chính

0 bình luận ,
Cử nhân tài chính là người sau khi tốt nghiệp chuyên ngành tài chính được trang bị nền tảng cần thiết và các công cụ để xây dựng một sự ... Đọc tiếp

Tổng quan về công ty tài chính

0 bình luận ,
Khái niệm Công ty Tài chính Theo Frederich S Min Kin thì Công ty Tài chính là “Công ty thu hút vốn bằng cách phát hành thương phiếu hoặc cổ ... Đọc tiếp

Tính tất yếu khách quan của việc thực hiện cải cách hệ thống tài chính

0 bình luận ,
Một hệ thống tài chính năng động đóng vai trò hết sức quan trọng đối với tích luỹ và phân chia nguồn vốn. Do vậy, nó cũng đặc biệt có ý nghĩ... Đọc tiếp

Thẩm định kinh tế – xã hội và thẩm định khía cạnh tài chính

0 bình luận , , , ,
Thẩm định kinh tế – xã hội Đây là một nội dung mà các cơ quan quản lý nhà nước rất quan tâm, xem xét lợi ích mà dự án mang lại cho nền kinh ... Đọc tiếp