Popular Posts

Tài chính - Ngân hàng
 1. Tổng hợp sách, tài liệu về Ngân hàng
 2. Tài liệu chuyên ngành về Ngân hàng
 3. Những vấn đề lý luận về ngân hàng (.RAR)
 4. Tổng quan về Ngân hàng và các dịch vụ Ngân hàng (.RAR)
 5. Vai trò và chức năng của ngân hàng Trung ương (.DOC)
 6. Tài liệu học Tiếng Anh Tài chính ngân hàng - English for Banking
 7. Nghiệp vụ ngân hàng (.RAR)
 8. Phân tích tài chính trong ngân hàng thương mại
 9. Quy tắc cơ bản 6C trong tín dụng
 10. Ngân hàng thương mại và vai trò của ngân hàng thương mại (.DOC)
 11. Tài sản & Quản lý các tài tản trong Ngân hàng (.DOC)
 12. Để việc thẩm định dự án FDI tại các Ngân hàng đạt hiệu quả cao
 13. Tìm hiểu về thẩm định tín dụng
 14. Nhân viên tín dụng làm những gì?
 15. Ngân hàng và các dịch vụ Ngân hàng
 16. Quy trình phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp
 17. Bài giảng Phân tích TCDN
 18. Những điểm yếu của hệ thống ngân hàng !
 19. Chỉ số tài chính - vẻ đẹp tiềm ẩn
 20. Cảnh báo về cuộc chiến tiền tệ quy mô toàn cầu
 21. Chuyên gia "khám sức khỏe" thị trường tiền tệ Việt Nam
 22. Google trốn thuế như thế nào?
 23. Mini IQ Test: Kiến thức tài chính tổng hợp
 24. Tám nguyên tắc tài chính !
 25. Tỷ giá: Điểm yếu của nền kinh tế Việt Nam

Quản trị trong ngân hàng
 1. Giáo trình Quản trị ngân hàng (8 chương) (.RAR)
 2. Giải pháp xử lý nợ xấu của các ngân hàng VN
 3. Giới thiệu mô hình Just-in-time
 4. Năng lực tài chính các ngân hàng thương mại
 5. Phân tích tín dụng - Thực trang & giải pháp tại Việt Nam
 6. BASEL II - Các yêu cầu về quản lý rủi ro

Bảo lãnh ngân hàng

Kế toán ngân hàng
 1. Một số tài liệu về Tài chính - kế toán - Nghiệp vụ Ngân hàng
 2. Tài liệu về Kế toán ngân hàng (.RAR)
 3. Tài liệu thầy THỊNH về Kế toán ngân hàng (.RAR)

Tín dụng ngân hàng
 1. Tổng quan về tín dụng Ngân hàng (.ZIP)
 2. Cho vay ngắn hạn của Ngân hàng thương mại
 3. Sổ tay TÍN DỤNG của một số Ngân hàng tại Việt Nam (Có Link down)
 4. Cách xác định hạn mức tín dụng theo chỉ số Z & BCTC (.RAR)
 5. Vay ngắn hạn (.RAR)
 6. Xếp hạng tín dụng (.RAR)
 7. Cách xác định hạn mức tín dụng [Tải về bản Word]
 8. Quy trình chấm điểm & xếp hạng tín dụng
 9. BÀI TẬP TÌNH HUỐNG & ĐÁP ÁN MÔN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG (P1)
 10. BÀI TẬP TÌNH HUỐNG & ĐÁP ÁN MÔN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG (P2)
 11. Cho vay theo HMTD và Cho vay theo từng lần
 12. Cho vay thấu chi (Overdraft). Phân biệt với Cho vay theo HMTD
 13. Cách xác định thời hạn cho vay và phương pháp tính lãi
 14. Phân tích các chỉ số tài chính trong BCTC của các DN niêm yết
 15. Quản lý vốn lưu động
 16. Thẩm định giá trị nhà khi cho vay của ngân hàng
 17. Tìm hiểu về thẩm định tín dụng
 18. Phân tích Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Thanh toán quốc tế

Marketing ngân hàng & các dịch vụ khác

Luật các Tổ chức tín dụng & Ngân hàng- XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY -


GiangBLOG

- -
CHUYÊN MỤC
 • Google Comment (0)
 • Facebook Comment ()
 • Emotion
 • :))
  :((
  :D
  :(
  :)
  :-)
  ;)
  =))
  :p
  =.=
  ==
  ^_^
  /=he
  :*
  /=r
  /=l
  :v
  /=ok
  /=clap
  (y)
  (yy)
  /=hi
  /=j
  /=hup
  /=hd
  /=hl
  /=hr
  /=s
  <3