Mini IQ Test: Kiến thức tài chính tổng hợp


Một bài Test nhỏ dài 8 trang được phân loại khá cụ thể ở nhiều lĩnh vực. Bạn liệu đã hiểu biết được bao nhiu kiến thức ở các lĩnh vực khác nhau của Tài chính học: Chứng khoán, Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng ...

http://blogs.mccombs.utexas.edu/bba-news/files/2009/09/finance.jpg

Bài Test có đáp án ở trên mỗi câu hỏi. Nên đây cũng chính là 1 cách để bạn ôn lại kiến thức. Độ khó câu hỏi từ E (Easy) đến M (Medium).

- FINANCE EXAM -
http://unex.uci.edu/images/courses/online_icon.gif
(Click để xem trực tuyến)

TẢI VỀ

http://i41.photobucket.com/albums/e266/TheLostAge/th_green-download-icon.jpg


GiangBLOG

Mini IQ Test: Kiến thức tài chính tổng hợp Mini IQ Test: Kiến thức tài chính tổng hợp Reviewed by Nguyen Le Giang on 23:51 Rating: 5
Cung cấp bởi Blogger.