Popular Posts
Hướng dẫn chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 16/2018/TT-BTC hướng dẫn về chế độ tài chínhđối với tổ chức tín dụngchi nhánh ngân hàng nước ngoài.
-   
Thông tư số 16/2018/TT-BTC nêu rõ, trong quá trình hoạt động kinh doanh, tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoàiphải đảm bảo duy trì giới hạn đầu tư, mua sắm tài sản cố định phục vụ trực tiếp cho hoạt động kinh doanh theo nguyên tắc: Giá trị còn lại của tài sản cố định không vượt quá 50% vốn điều lệ và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ ghi trên sổ sách kế toán đối với TCTD; không vượt quá 50% vốn được cấp và quỹ dự trữ bổ sung vốn ghi trên sổ sách kế toán đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

-          Doanh thu của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bao gồm các khoản thu quy định tại Điều 16 Nghị định số 93/2017/NĐ-CP ngày 7/8/2017 về chế độ tài chính đối với TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại TCTD do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và TCTD có vốn nhà nước.
-          Một số khoản thu của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện như sau: Thu từ cung ứng dịch vụ bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn, tư vấn, môi giới tiền tệ; thu từ các dịch vụ khác; Thu từ hoạt động khác theo quy định của pháp luật, trong đó thu từ thuê tài sản trừ số tiền thu được từ cho thuê các bất động sản tạm thời nắm giữ được dùng để cấn trừ khoản nợ đã cho vay để xử lý nợ vay theo quy định tại khoản 3 Điều 132 Luật các TCTD để thu hồi nợ…
-          Chi phí của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bao gồm các khoản chi quy định tại Điều 17 Nghị định số 93/2017/NĐ-CP. Một số khoản chi của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện chi môi giới như sau: Hoa hồng môi giới để chi cho bên thứ ba (làm trung gian), không được áp dụng cho các đối tượng là đại lý của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; các chức danh quản lý, nhân viên của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và người có liên quan của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của Luật các TCTD và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).
-          Đối với khoản chi môi giới để cho thuê tài sản (bao gồm cả tài sản xiết nợ, gán nợ): Mức chi môi giới để cho thuê mỗi tài sản của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tối đa không quá 5% tổng số tiền thu được từ hoạt động cho thuê tài sản đó do môi giới mang lại trong năm.
-          Đối với khoản chi môi giới bán tài sản thế chấp, cầm cố: Mức chi hoa hồng môi giới bán mỗi tài sản thế chấp, cầm cố của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không vượt quá 1% giá trị thực tế thu được từ tiền bán tài sản đó qua môi giới.
-          Chi cho cán bộ, nhân viên của TCTD, ngân hàng nước ngoài được thực hiện theo quy định tại điểm h khoản 2 Điều 17 Nghị định số 93/2017/NĐ-CP. Trong đó, một số khoản chi cho cán bộ, nhân viên được hướng dẫn như sau: Chỉ được chi bảo hộ lao động cho các đối tượng cần trang bị bảo hộ lao động trong khi làm việc; chi ăn ca; chi y tế bao gồm các khoản chi khám bệnh định kỳ cho người lao động, chi mua thuốc dự phòng và các khoản chi y tế khác thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành.
-          Các khoản chi khác bao gồm: Chi tiền nghỉ phép hàng năm, các khoản chi thêm cho lao động nữ theo quy định của pháp luật về lao động và các chi phí khác theo quy định của pháp luật...
-          Bên cạnh đó, Thông tư số số 16/2018/TT-BTC quy định chi tiết về nguyên tắc ghi nhận các khoản chi phí; nội dung báo cáo, mẫu biểu báo cáo, kỳ báo cáo, thời hạn gửi báo cáo, nơi nhận báo cáo; trách nhiệm của cơ quan quản lý…

Thông tư số 16/2018/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 26/03/2018
"Theo tapchitaichinh.vn"
- - 0 bình luận
CHUYÊN MỤC
 • Google Comment (0)
 • Facebook Comment ()
 • Emotion
 • Một số lưu ý khi bình luận

  Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước

  Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời

  Để được tư vấn về thi tuyển ngân hàng, hãy để lại kèm số điện thoại và/hoặc email của bạn nhé!

 • :))
  :((
  :D
  :(
  :)
  :-)
  ;)
  =))
  :p
  =.=
  ==
  ^_^
  /=he
  :*
  /=r
  /=l
  :v
  /=ok
  /=clap
  (y)
  (yy)
  /=hi
  /=j
  /=hup
  /=hd
  /=hl
  /=hr
  /=s
  <3