Popular Posts

Chào các bạn, rất xin lỗi vì đã post bài chậm trễ, chắc hẳn nhiều bạn đang rất lo lắng không biết SHB tổ chức thi vào Chủ Nhật cuối tuần này dạng đề sẽ như thế nào? 

Nhận xét: Đề thi SHB có full 100% trắc nghiệm gồm:
- 10% IQ số học và logic (không có IQ hình vẽ)
- 10% EQ hiểu biết kinh tế xã hội
- 10% Câu hỏi về SHB (vốn điều lệ, năm thành lập, số điểm GD, năm sáp nhập Habubank...)
- 15% câu hỏi về Thanh toán quốc tế
- 10% câu hỏi về Tài trợ dự án
- 40% câu hỏi về Tín dụng + Luật
- 5% câu hỏi dạng khác (Kỹ năng bán hàng, giao tiếp...)
Mình xin tổng hợp với các bạn dạng đề thi mới nhất vào SHB như 25 câu bên dưới.
-============================-
Câu 1. Khủng hoảng nợ công Châu Âu bùng nổ đầu tiên tại nước nào?
A, Ireland
B, Hy Lạp
C, Bồ Đào Nha
D, Tây Ban Nha

Câu 2. “Ngày thứ ba đen tối” được xem là điểm khời đầu cho cuộc Đại Khủng Hoảng thế giới diễn ra vào năm nào?
A, 1929
B, 1944
C, 1970
D, 2007

Câu 3. CPI năm 2015 của nước ta (so với năm 2014) đã tăng (theo số liệu của Tổng Cục thống kê) vào khoảng bao nhiêu?
A 1% đến 2%
B, 2% đến 3%
C, 3% đến 4%
D, 4% đến 5%
E, 0% đến 1%

Câu 4. Mặt hàng nào có giá trị khim ngạch xuất khẩu lớn nhất năm 2015?
A, Gạo
B, Thủy Sản
C, Dệt May
D, Điện thoại và các linh kiện
E, Không có đáp án nào kể trên

Câu 5. Lạm phát tác động xấu đến:
A, Thu nhập của các ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng
B, Thu nhập của mọi tầng lớp dân cư
C, Thu nhập của các chuyên gia nước ngoài
D, Thu nhập cố định của những người làm công

Câu 6. Tính thanh khoản (tính lỏng) của một tài sản được xác định bởi các yếu tố sau?
A, Chi phí thời gian chuyển tài sản đẩy thành tiền mặt
B, Chi phí tài chính để chuyển tài sản đấy thành tiền mặt
C, Khả năng tài sản có thể bán được với giá thị trường của nó
D, Cả a và b

Câu 7. Chính sách Tài khóa được hiểu là
A, Chính sách Tiền tệ mở rộng theo quan điểm mới.
B, Chính sác Tài chính Quốc gia.
C, Là chính sách kinh tế vĩ mô nhằm ổn định và tang cường nền kinh tế thông qua các công cụ thi chi ngân sách Nhà nước.

Câu 8. Chức năng trung gian tài chính của một ngân hàng thương mại có thể được hiểu là
A, Làm cầu nối giữa người vay và cho vay tiền
B, Làm cầu nối giữa các đối tượng khách hàng và sở giao dịch chứng khoán
C, Cung câp tất cả các dịch vụ tài chính theo quy định của pháp luật.
D, biến các khoản vốn có thời giạn ngắn thàng các khoản đầu tư dài hạn hơn và…

Câu 9. ROE (Return on Equity) cho ta thông tin nào quan trọng nhất
A, Kết quả sử dụng tài sản để tạo ra lợi nhuận cho chủ sở hữu
B, Khả năng hoàn trả vốn vay
C, Khả năng quản lý tài chính của doanh nghiệp
D, Quy mô của doanh nghiệp

Câu 10. Quyết định số dư tiền mặt của doanh nghiệp căn cứ và các chi phí cơ hội
A, Chi phí cơ hội (do không dung tiền mặt đầu tư và mục đích sinh lợi)
B, Chi phí giao dịch (chi phí chuyển từ tài sản đầu tư thành tiền mặt)
C, Chi phí nhân sự (quản lý số dư tiền mặt)
D, Cả (a) và (b)

Câu 11. Cho biết vốn hàng bán = 2160, số ngày một vòng quan hàng tồn kho trong kỳ =360 ngày. Hàng tồn kho bằng bao nhiêu?
A, 300
B, 450
C, 1.860
D, 63.2
E, Không câu nào đúng

Câu 12. Dự án có NPV = 0 có ý nghĩa
A, Cho thấy quy mô thu nhập ở hiện tại có được sau khi đã bù đắp chi phí vốn và chi phí ban đầu
B, Thu nhập có được sau khi đã bù đắp chi phí vốn không đủ bù đắp chi phí ban đầu
C, Thu nhập có được vừa đủ để bù đắp chi phí đầu tư ban đầu kể cả chi phí sử dụng vốn
D, Tất cả các phương án trên.

Câu 13. IRR là:
a, Tổng giá trị hiện tại của dòng tiền ròng
b, Tổng giá trị hiện tại của dòng tiền ròng trong thời gian hoạt động so với hiện giá đầu tư
c, Là lãi suất tại đó hiện gái thuẩn của dự án bằng 0
d, Là khoảng thời gian tính từ lúc dự án đi vào hoạt động dòng tiền lũy kế bằng với tổng vốn đầu tư ban đầu

Câu 14. IRR nhỏ hơn chi phí sử dụng  vốn có ý nghĩa
A, Suất sinh lời do dự án tạo ra vừa đủ bù đắp chi phí sử dụng vốn
B, Dự án tạo ra một tỷ suất sinh lời tang thêm trên vốn đầu tư
C, Suất sinh lời do dự án tạo ra không đủ để bù đắp chi phí sử dụng vốn
D, không có phương án nào

Câu 15. Công ty A đang cân nhắc đầu tư và một dự án mới. Dự án này sẽ cần vốn đầu tư là 120.000$ và sẽ thiết lập dòng tiền hàng năm là 60.000$ (sau thuế) trong 3 năm. Tính án nếu lãi suất chiết khấu là 15%.
A, 16.994$
B, 60.000$
C, 29.211$
D, 25.846$

Câu 16. Cho dãy số Cho dãy số 0, 4, 2, 6, 3, 7, 3.5, ? . Hãy điền vào chỗ dấu hỏi số tiếp theo
A, 5.5
B, 7
C, 7.5
D, 8

Câu 17. Từ nào ít giống nhất với các từ còn lại
A, Gấu
B, Chó
C, Hổ
D, Rắn

Câu 18. Ông bưởi có 5 người con gái, trong đó 4 người chị đầu lần lượt có tên là: Hồng, Bưởi, Chanh, Mít. Hỏi người con gái út có tên là gì?
A, Na
B, Nhung
C, Hương
D, Đáp án khác

Câu 19. Lợi nhuận tích lũy là lợi nhuận được công ty giữ lại hàng năm để tái đầu tư vậy khi nào... bộ phận vốn này để đầu tư dự án có cần tính chi phí hay không? Tại sao?
A, không, vì nguồn vốn này có sẵn trong doanh nghiệp không phải huy động từ bên ngoài.
B, Có, vì nguồn vốn này có sẵn trong doanh nghiệp không phải huy động từ bên ngoài.
C, Có hoặc không vì nguồn vốn đó đã được chia cho cổ đông hay chưa
D, Có, vì nguồn vốn này vẫn có chi phí cơ hội cho nó

Câu 20. Ai ký phát hối phiếu theo L/C
A, người xuất khẩu
B, Ngân hàng thông báo
C, Người hưởng lợi L/C

Câu 21. Khi phân tích tài chính dự án, phi phí lãi vay trong thời gian xây dựng là
A, Vốn đầu tư ban đầu
B, Định phí
C, Biến phí
D, đáp án khác

Câu 22. Đấu thầu hạn chế cần mời tối thiểu bao nhiêu nhà thầu tham gia
A, 5 nhà thầu
B, 6 nhà thầu
C, … nhà thầu

Câu 23. SHB được thành lập năm bao nhiêu và ở đâu?
A, 1993 tại Cần Thơ
B, 1993 tại Thành Phố Hồ Chí Minh
C, 1993 tại Hà Nội
D, 2007 tại Hà Nội

Câu 24. Tính thanh khoản (tính lỏng) của một tài sản được xác định bởi các yếu tố sau?
A, Chi phí thời gian chuyển tài sản đẩy thành tiền mặt
B, Chi phí tài chính để chuyển tài sản đấy thành tiền mặt
C, Khả năng tài sản có thể bán được với giá thị trường của nó
D, Cả a và b

Câu 25. Tỷ lệ tối đa dư nợ cấp tín dụng của một ngân hàng thương mại hiện được …nào
A, Không vượt quá 25% vốn tự có đối với 1 KH và không vượt quá 50% vốn tự có đối với một… hàng và người có liên quan
B, Không vượt quá 15% vốn tự có đối với 1 KH và không vượt quá 25% vốn tự có đối với một… hàng và người có liên quan
C, Không vượt quá 10% vốn tự có đối với 1 KH và không vượt quá 20% vốn tự có đối với một… hàng và người có liên quan
D, Không vượt quá 15% vốn tự có đối với 1 KH và không vượt quá 50% vốn tự có đối với một… hàng và người có liên quan

-==================================-
VẬY: Để ôn thi tốt nhất vào SHB tôi nên đọc tài liệu nào?
Đây cũng là câu hỏi của rất nhiều bạn. Và cũng duy nhất hiện nay, GiangBLOG đang phát hành 02 cuốn sách gồm:
(1) Tuyển tập đề thi vào các ngân hàng
- Thích hợp cho bạn ôn kiến thức IQ-EQ, Nghiệp vụ của 4 vị trí (GDV, Tín dụng, Kế toán, TTQT), Tiếng Anh.
--> Tỷ lệ trùng khớp với các câu hỏi trong cuốn này:  70%

(2) Cẩm nang thi tuyển ngân hàng 2016:
- Thích hợp NHẤT để bạn ôn toàn bộ kiến thức gồm: IQ - EQ (đủ các dạng), Tiếng Anh, Tự luận, Bài tập, Nghiệp vụ (Đủ các dạng) của vị trí Tín dụng
--> Tỷ lệ trùng khớp với các câu hỏi trong cuốn này: 92%
Nội dung của 2 cuốn sách có trùng lặp 1 chút xíu, để phục vụ ôn thi vào SHB đợt này thì bạn nên mua cuốn sách 2: Cẩm nang thi tuyển ngân hàng 2016. Còn nếu bạn muốn ôn thi lâu dài cho cả 4 vị trí và có thể dùng cho nhiều ngân hàng khác nhau thì nên mua cuốn 1.


-==================================-


VẬY: Để mua sách nhanh nhất tôi nên dùng cách nào?

Có 2 cách nhanh nhất, và chỉ sau 5-10' bạn sẽ có sách ngay để ôn thi.

Cách 1: Bạn chuyển khoản vào 1 trong 5 TK ngân hàng (theo link từng cuốn sách), sau đó chụp ảnh Xác nhận đi tiền thành công và gửi vào mail legiang127@gmail.com  (Nếu gửi khác ngân hàng) + Nhắn tin Mail nhận sách vào ĐT: 098.939.0127
Cách 2:  (Không khuyến khích!) Bạn gửi ảnh chụp mặt sau Thẻ đã cào Viettel  vào mail mình legiang127@gmail.com  + Nhắn tin Mail nhận sách vào ĐT: 098.939.0127 (để mình biết có mail!)GiangBLOG hân hạnh đồng hành cùng bạn trong những kỳ thi sắp tới tại ngân hàng. Thêm nữa chúng tôi sẽ hỗ trợ giải đề online nếu bạn gửi đề qua zalo or mail.

Mọi thông tin xin gửi đến: Mr. Giang - legiang127@gmail.com  - ĐT: 098.939.0127

- -
CHUYÊN MỤC
 • Google Comment (0)
 • Facebook Comment ()
 • Emotion
 • :))
  :((
  :D
  :(
  :)
  :-)
  ;)
  =))
  :p
  =.=
  ==
  ^_^
  /=he
  :*
  /=r
  /=l
  :v
  /=ok
  /=clap
  (y)
  (yy)
  /=hi
  /=j
  /=hup
  /=hd
  /=hl
  /=hr
  /=s
  <3