Popular Posts
Những công ty công nghệ như Alibaba và Samsung đang góp phần tạo ra bộ mặt mới cho khu vực châu Á.

[Infographic] Những công ty công nghệ hàng đầu châu Á lớn tới cỡ nào?
Châu Á có hai công ty là Alibaba và Samsung có giá trị đạt trên 100 tỷ USD.

- -
CHUYÊN MỤC
 • Google Comment (0)
 • Facebook Comment ()
 • Emotion
 • :))
  :((
  :D
  :(
  :)
  :-)
  ;)
  =))
  :p
  =.=
  ==
  ^_^
  /=he
  :*
  /=r
  /=l
  :v
  /=ok
  /=clap
  (y)
  (yy)
  /=hi
  /=j
  /=hup
  /=hd
  /=hl
  /=hr
  /=s
  <3