Popular Posts

Bảng 2: Một số con số thống kê về nhà ở của Bộ Xây dựng


Thành phốCon số thống kê nhà ởCon số
Hà NộiQuỹ nhà ở12 triệu m2
Diện tích bình quân5m2/ng­ời
Có khoảng 3000 ng­ời sống với diện tích2m2/ng­ời
Diện thích cần cải tạo1.6 triệu m2 ( 13,3 % quỹ nhà)

Nguồn Thống kê thuộc Bộ Xây dựng

Bảng 3 Bảng phân tích chỉ tiêu nhà ở của thủ đô Hà Nội theo từng thời kỳ

Thời kỳ ( năm)Dân số (ng. Ngư­ời)Tốc độ phát triển dân số ( % )Tổng quỹ nhà ở ( 1000 m2 )Tốc độ phát triển quỹ nhà ở ( % )Diện tích bình quân (m 2 /người)
19543702.473.7
1965840227,035.208210,856.2
1980876104,295.0897,545.8
19922.156223,189.702218,324.5
19952.315107,3811.112114,534.8
19962.364102,1211.82106,375
20002.743116,0313.287112,475

Nguồn thống kê quỹ đầu tư phát triển nhà ở thuộc Bộ Xây Dựng

Đầu tư phát triển nhà ở Hà Nội đang là một yêu cầu cơ bản và cấp bách quyết định đến dáng vẻ của thủ đô. Đầu tư phát triển nhà ở trên cơ sở những lý do sau:

Với dân số trên 2.7 triệu người, Hà Nội là một thành phố đông dân và sự gia tăng dân số ở Hà Nội vẫn ở mức cao, chủ yếu do sự di dân ồ ạt ở nông thôn đổ về thủ đô kiếm sống làm dân số ở thủ đô tăng đột biến. Cùng với nó là sự đô thị hoá mạnh và bột phát đã gây ra sự căng thẳng về nhà ở Hà Nội. Bình quân nhà ở trên đầu người ở mức thấp , từ 6.7 m2/người ( 1955) xuống còn trên 4.8m2/người ( 1994) và khoảng 5m2/người( 1996). Theo thống kê, năm 94 có tới 30% dân số nội thành ở dưới mức 4m2/người. Mặc dù trong giai đoạn ( 1998-2000) đã có những chuyển biến tích cực trong đầu tư phát triển nhà ở Hà Nội đưa bình quân nhà ở tăng đến 6m2/người năm 2000, tuy nhiên chỉ tiêu này vẫn còn ở mức thấp. Mặt khác, do tác động lớn của sự chênh lệch giàu nghèo trong dân cư Hà Nội dẫn đến chỉ tiêu bình quân nhà ở trên đầu người không còn mang tính đại biểu, thực chất một bộ phận lớn dân số Hà Nội vẫn sống dưới 4m2/người. Vì vậy, đầu tư phát triển nhà ở Hà Nội nhằm làm giảm căng thẳng về nhà ở và cảI thiện đIều kiện sống cho người dân.

Theo bảng phân tích chỉ tiêu nhà ở của Thủ đô Hà Nội , ta thấy rằng dân số tăng với tốc độ lớn, đặc biệt dân các tỉnh và thành phố khác tập trung về thủ đô ngày càng gia tăng dẫn tới tình trạng đất đô thị ngày càng thiếu với một số lượng người ngày một gia tăng. Diện tích bình quân từ năm 92 trở về đây tuy có tăng nhưng tỷ lệ gia tăng rất thấp, chỉ tăng có 0,5m2/người từ năm 1992 đến năm 2000. Nhìn chung, tốc độ phát triển quỹ nhà thường thấp hơn tốc độ gia tăng dân số đô thị.

Hầu hết quỹ nhà hiện có của thủ đô đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Phần lớn trong số này đã được xây dựng từ lâu đã hết hạn sử dụng như các khu nhà tập thể do Nhà nước xây dựng trong thời kỳ bao cấp, các khu phố cổ, nhà do người Pháp xây dựng,.. do chiến tranh và sự khắc nghiệt của thời tiết đã làm các khu nhà này bị hư hỏng nặng, mất mỹ quan. Người dân sống tại các khu nhà này luôn trong tình trạng nguy hiểm, thiếu tiện nghi, sống chung đụng. Do đó cần phảI đầu tư cải tạo, nâng cấp hoặc xây dựng mới các khu nhà này vừa nâng cao chất lượng ở cho nhân dân, vừa góp phần tạo ra bộ mặt thành phố khang trang, to đẹp. Diện tích cần cảI tạo theo thống kê của Bộ Xây dựng là 1.6 triệu m2 chiếm 13.3 % quỹ nhà. Và cố gắng từ đây đến năm 2010 đạt chỉ tiêu bình quân 6m2/người.

Đánh giá được tầm quan trọng to lớn của thủ đô Hà Nội, Nhà nước và chính quyền thành phố đã tổ chức xây dựng quy hoạch, chiến lược phát triển thủ đô trong thời gian dài, nhằm tạo ra dáng vẻ Hà Nội mới vừa cổ kính, vừa hiện đại to đẹp sánh ngang với thủ đô của các nước trong khu vực. Để thực hiện đIều đó thì một bước quan trọng là bố trí lại hợp lý chỗ ở cho người dân đô thị và xây dựng các khu đô thị mới mở rộng ra các vùng ven đô. Tạo ra nhiều chung cư có chất lượng cao nhằm giảm đI lượng người trong trung tâm, giãn dần ra ngoại ô thành phố. Hiện nay vẫn có tình trạng người sống chen chúc trong các nhà ở gần trung tâm dẫn đến tình trạng phân bố không đều. Trong khi đó vẫn còn nhiều vùng đất chỉ cách trung tâm 15km trở lên hiện giờ vẫn rất hoang tàn. Nói đến đIều này một phần cũng do những chính sách của ta vẫn chưa đầu tư thoả đáng vào cơ sở hạ tầng một cách đồng bộ, gây nên sự bất tiện trong sinh hoạt ( đèn đường, đIện, nước v..v ) cũng như nhu cầu đI lại của người dân.

Công nghiệp hoá, hiện đại hoá Thủ đô đang bước vào giai đoạn cao độ, đIều đó được thể hiện qua hàng hoạt dự án trọng đIểm của thành phố đã được phê duyệt và bước vào thực hiện. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai hầu hết các dự án đều bị chậm trễ, đặc biệt là ở khâu giải phóng mặt bằng mà nguyên nhân cơ bản là do thiếu quỹ nhà ở cho di dân giảI phóng mặt bằng. Vì vậy, đầu tư phát triển nhà ở Hà Nội phải đi trước một bước để đảm bảo quỹ nhà ở nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng bàn giao đất đúng tiến độ cho các công trình.

Quyền có chỗ ở là một trong những quyền cơ bản đã được Đảng và Nhà nước ta công nhận và quan tâm. Nhất là đối với những đối tượng thuộc diện chính sách, người có công , người có thu nhập thấp, cán bộ công nhân viên…Đầu tư phát triển nhà ở từng bước đảm bảo quyền có nhà ở cho các đối tượng này nhằm thực hiện công bằng xã hội.

Trong giai đoạn ( 1998 – 2000), nhịp độ tăng trưởng kinh tế của Thủ đô đã có phần chững lại do ảnh hưởng của cuộc khủng khoảng tàI chính trước một nền kinh tế còn kém bền vững. Một giải pháp góp phần ngăn chặn suy thoáI và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thành phố là đầu tư phát triển nhà ở. Đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà ở để có thể khai thác lượng vốn đang tồn đọng tại các ngân hàng và trong dân cư, giảI quyết sự ứ đọng của thị trường nguyên vật liệu xây dựng và tạo ra nhiều công ăn việc làm cho xã hội.

Trong thời kỳ đổi mới, CNH-HĐH thủ đô, buộc chúng ta phải bằng con đường phát triển nhà ở và chỉ có phát triển nhà ở, mới là giải pháp cơ bản và gần như duy nhất để tháo gỡ khó khăn, “ hạ áp “ cho vấn đề nơi ở. Giải pháp mang tính chiến lược lâu dài và căn bản là chủ trương “ Nhà nước và nhân dân cùng làm”, Nhà nước trợ giúp, nhân dân cùng tham gia bằng cả cộng đồng, cả tổ chức doanh nghiệp và từng người dân.

Đề tài này đề cập đến vấn đề bức xúc hiện nay là làm sao có thể giải quyết một cách hợp lý nhà ở cho những người có thu nhập thấp. Vì theo như thống kê của chỉ riêng thành phố Hà Nội, tỷ lệ người thu nhập thấp chiếm tới 40%. Ở đây, thu nhập thấp hiểu theo nghĩa đơn giản nhất là với đồng thu nhập mà họ kiếm được trung bình năm thi sẽ không bao giờ có thể mua được nhà. (mà nhà này ở đây chỉ mới là nhà thuê của Nhà nước chứ chưa được là nhà mua đứt). Vậy vấn đề đặt ra là với tỷ lệ người thu nhập thấp như vậy thì chúng ta nên có biện pháp nào để có thể hỗ trợ, giúp họ có được chỗ ở ổn định và tạo được một cảnh quan văn minh sạch sẽ hơn nếu có thể loại trừ được các nhà “ ổ chuột”, những khu chung cư quá ọp ẹp, gây nguy hiểm cho người dân sống ở những nơI đó. Măt khác, hiện nay, thành phố cũng đang có những đợt triển khai, xây mới cơ sở hạ tầng ở nhiều nơi. Nhu cầu nhà ở cho những khu vực di dân là rất lớn. Muốn đổi mới, cải tạo cơ sở hạ tầng, xây dựng mới đường xã, khu vực công viên, giảI trí, trước hết là làm sao để người dân yên tâm ổn định được cuộc sống của họ đã. Có như vậy, việc tiến hành thi công mới nhanh, mới hợp với lòng dân. Chỗ ở được thừa nhận là một trong những nhu cầu cơ bản của con người. Với tốc độ đô thị hoá và dân số ngày càng tăng đòi hỏi từng quốc gia phải có chiến lược phát triển nhà ở thích hợp nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách về chỗ ở. Bên cạnh những khó khăn liên quan đất đai, cơ sở hạ tầng, vấn đề thiếu nguồn vốn đầu tư giành cho nhà ở đang là một trong những trở ngại lớn nhất trong quá tình thực hiện chiến lược phát triển chỗ ở của mới quốc gia, đặc biệt là đối với các nước đang phát triển.

Ở Việt Nam, vấn đề nhà ở là một trong những lĩnh vực được Đảng và Nhà nước quan tâm. Thực hiện các Nghị quyết của Đảng về đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, mức độ tăng trưởng kinh tế của nước ta ngày càng đạt những kết quả đáng khích lệ. Trong lĩnh vực nhà ở, đặc biệt là nhà ở tại đô thị cũng có thay đổi tích cực mà chuyển biến cơ bản nhất là việc xoá bỏ chế độ bao cấp về nhà ở, chuyển sang cơ chế tạo đIều kiện nhằm huy động mọi tiềm năng của nhân dân để duy trì và phát triển nhà ở.

Tuy vậy, tình trạng nhà ở của đại đa số tầng lớp thu nhập thấp, các gia đình chính sách, cán bộ công nhân viên Nhà nước.. vẫn chưa có nhiều chuyển biến. Xu thế thị trường hoá nhà ở đã và đang chưa có nhiều chuyển biến. Xu thế thị trường hoá nhà ở đã và đang lấn át tính chất xã hội của nhà ở. Tình trạng phổ biến xảy ra là chỉ chú trọng đầu tư kinh doanh đơn thuần, xây dựng nhà ở sang trọng, đắt tiền để bán cho người giàu. Bên cạnh đó, sự chăm lo về chỗ ở cho người thu nhập thấp chưa được quan tâm đúng mức đã tạo nên sự phân hoá về mặt xã hội và chênh lệch về mức sống giữa các tầng lớp dân cư là vấn đề cần phải được nghiên cứu và tìm biện pháp khắc phục. Đây cũng chính là mục tiêu thực hiện của đề tài : “ Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư vào phát triển nhà cho người thu nhập thấp tại Hà Nội”.

Theo Voer
- - 0 bình luận
CHUYÊN MỤC
 • Google Comment (0)
 • Facebook Comment ()
 • Emotion
 • Một số lưu ý khi bình luận

  Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước

  Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời

  Để được tư vấn về thi tuyển ngân hàng, hãy để lại kèm số điện thoại và/hoặc email của bạn nhé!

 • :))
  :((
  :D
  :(
  :)
  :-)
  ;)
  =))
  :p
  =.=
  ==
  ^_^
  /=he
  :*
  /=r
  /=l
  :v
  /=ok
  /=clap
  (y)
  (yy)
  /=hi
  /=j
  /=hup
  /=hd
  /=hl
  /=hr
  /=s
  <3