Popular Posts

Phạm vi áp dụng và mức thu 1. Tổ chức, cá nhân có yêu cầu và được cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm cung cấp thông tin về giao dịch đảm bảo, tài sản cho thuê tài chính phải nộp phí dịch vụ cung cấp thông tin cho cơ quan đăng ký giao dịch đảm bảo.

 2. Mức thu dịch vụ cung cấp thông tin về giao dịch đảm bảo, tài sản cho thuê tài chính được ban hành kèm theo thông tư này là mức thu đã bao gồm cả thuế giá trị gia tăng.Quản lý sử dụng tiền thu phí


Cơ quan đăng ký giao dịch đảm bảo phát sinh khoản thu phí dịch vụ cung cấp thông tin có trách nhiệm: 1. Thu tiền phí dịch vụ cung cấp thông tin theo mức thu quy định tại thông tư này. khi thực hiện dịch vụ cung cấp thông tin phải thực hiện chế độ hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. Trường hợp thực hiện dịch vụ cung cấp thông tin về giao dịch đảm bảo, tài sản cho thuê tài chính có giá trị thấp dưới mức quy định không phải lập hoá đơn; nếu người yêu cầu cung cấp thông tin có yêu cầu hoá đơn thì phải lập hoá đơn, nếu không lập hoá đơn thì phải lập bảng kê theo quy định để làm căn cứ tính thuế.

 2. Mở sổ sách kế toán để theo dõi, hạch toán riêng chi phí, doanh thu dịch vụ cung cấp thông tin về giao dich bảo đảm, tài sản cho thuê tài chính theo pháp luật về kế toán, thống kê.

 3. Số tiền phí thu được về dịch vụ cung cấp thông tin của cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm, sau khi trang trải các chi phí cần thiết hợp lý (kể cả chi phí tiền công cho lao động thuê ngoài, nếu có) trực tiếp phục vụ cho hoạt động dịch vụ (có hoá đơn chứng từ chi hợp pháp), nộp đủ thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp theo luật định, số còn lại được quản lý và sử dụng theo Nghị định số 10/2000/NĐ-CPJ ngày 16/1/2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp có thu.

Theo Voer


- - 0 bình luận
CHUYÊN MỤC
 • Google Comment (0)
 • Facebook Comment ()
 • Emotion
 • Một số lưu ý khi bình luận

  Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước

  Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời

  Để được tư vấn về thi tuyển ngân hàng, hãy để lại kèm số điện thoại và/hoặc email của bạn nhé!

 • :))
  :((
  :D
  :(
  :)
  :-)
  ;)
  =))
  :p
  =.=
  ==
  ^_^
  /=he
  :*
  /=r
  /=l
  :v
  /=ok
  /=clap
  (y)
  (yy)
  /=hi
  /=j
  /=hup
  /=hd
  /=hl
  /=hr
  /=s
  <3