Popular Posts

-  NHẬT KÝ CHỨNG KHOÁN  -


Chỉ những dân chứng khoán mới hỉu ^^!


-----------------------------------------------


Ngày 19/03/2012: Múc KTB giá 8.6 và chờ tàu khởi hành

Ngày 23/4/2012: Chính thức nhập hàng VNE, kỷ niệm 1 ngày nóng nực......

Ngày 26/4/2012: KTB đã đạt điểm bán là 13.6. Hiện đã phi KTB với mức giá 13.8; tỷ suất lợi nhuận là: 60% sau hơn 1 tháng ngồi thiền. Chính thức xuống tàu KTB !

Ngày 6/5/2012: Chính thức lên tàu HQC......

Ngày 9/5/2012: HQC trần, VNE gần trần.... KTB đã sàn, tội nghiệp những chú còn tiếp tục rúc đầu vào KTB...............GiangBLOG


- -
CHUYÊN MỤC
 • Google Comment (0)
 • Facebook Comment ()
 • Emotion
 • :))
  :((
  :D
  :(
  :)
  :-)
  ;)
  =))
  :p
  =.=
  ==
  ^_^
  /=he
  :*
  /=r
  /=l
  :v
  /=ok
  /=clap
  (y)
  (yy)
  /=hi
  /=j
  /=hup
  /=hd
  /=hl
  /=hr
  /=s
  <3