Popular Posts
Đề thi + Đáp án vị trí Thanh toán Quốc tế vào Vietinbank 
(Tháng 9/2011)


Dưới đây là 02 đề thi Thanh toán Quốc tế kèm đáp án vào Ngân hàng Vietinbank. 

Cám ơn bạn Thùy Dương đã gửi tới đề thi này !

============================

(Dung lượng: 275 Kb 
Số trang: 7
Dạng file: PDF) 


(Dung lượng: 214 Kb 
Số trang: 5
Dạng file: PDF) GiangBLOG

- -
CHUYÊN MỤC
 • Google Comment (0)
 • Facebook Comment ()
 • Emotion
 • :))
  :((
  :D
  :(
  :)
  :-)
  ;)
  =))
  :p
  =.=
  ==
  ^_^
  /=he
  :*
  /=r
  /=l
  :v
  /=ok
  /=clap
  (y)
  (yy)
  /=hi
  /=j
  /=hup
  /=hd
  /=hl
  /=hr
  /=s
  <3