Popular Posts
DANH MỤC TÀI LIỆU


Luận văn, báo cáo thực tập tốt nghiệp

Chuyên ngành Quản trị


(Dung lượng: 13,4 MB)


TT Mã số Tên đề tài - Quản trị kinh doanh Kích cỡ
1 QT001 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại nhà khách tổng liên đoàn LĐ VN 109 KB
2 QT002 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả SXuất khẩuD của Công ty in Nông nghiệp và CN thực phẩm 228 KB
3 QT003 Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty may Hồ Gươm 412 KB
4 QT004 Lợi nhuận và giải pháp gia tăng lợi nhuận tại Công ty CP XD nhà số 1 395 KB
5 QT005 Công tác quản lý nguyên vật liệu tại Công ty CP thiết bị CN và XD 207 KB
6 QT006 Chiến lược KD của Tổng Công ty Sành sứ thuỷ tinh CN 211 KB
7 QT007 Vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cầu 75 thuộc Tổng Công ty cầu GT 8 - Bộ GTVT 371 KB
8 QT008 Hoàn thiện công tác chuẩn bị tài liệu trong quá trình áp dụng ISO 9000 tại Công ty Chế tạo điện cơ 302 KB
9 QT009 Đầu tư phát triển KCN trên địa bàn Hà Nội 186 KB
10 QT010 Hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược KD tại Công ty bánh kẹo Hải Châu 378 KB
11 QT011 Biện pháp nâng cao sản lượng tiêu thụ tại Công ty TNHH SX và KD tấm bông PE Hà Nội 344 KB
12 QT012 Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ ở Công ty In Hà Giang 626 KB
13 QT013 Chi phí SX và giải pháp chi phí SXuất khẩuD tại Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông 250 KB
14 QT014 Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động tiêu thụ SP tại Công ty Thương mại, tư vấn và đầu tư Trainco 327 KB
15 QT015 Đổi mới PP thu thuế trên địa bàn tỉnh Hà Giang 367 KB
16 QT016 Đẩy mạnh tiêu thụ SP tại Công ty bánh kẹo Hải Châu 250 KB
17 QT017 Một số giải pháp thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào VN 338 KB
18 QT018 Hoàn thiện công tác quản lý tiền lương tại Công ty Sông Đà 2 295 KB
19 QT019 Tăng cường công tác quản lý tiền lương tại Công ty Cơ khí Hà Nội 254 KB
20 QT020 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cầu 75 569 KB
21 QT021 Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại Công ty SX, XNK đầu tư thanh niên Hà Nội 360 KB
22 QT022 Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm vật liệu nổ tại Công ty Vật liệu nổ Công nghiệp 628 KB
23 QT023 Côn tác lập kế hoạch tại Tổng Công ty chè VN 150 KB
24 QT024 Nâng cao hiệu quả SXuất khẩuD tại Công ty Điện tử Sao Mai 161 KB
25 QT025 Cạnh tranh và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường Xuất khẩu của doanh nghiệp thương mại 429 KB
26 QT026 Nâng cao hiệu quả KD XNK tại Công ty cơ điện Trần Phú 318 KB
27 QT027 Tăng cường công tác quản lý nguyên vật liệu tại Công ty Vật liệu XD Bưu Điện Hà Nội 299 KB
28 QT028 Hoạch định chiến lược cạnh tranh cho Công ty bánh kẹo Hải Hà 384 KB
29 QT029 XD chiến lược kinh doanh tại Công ty TNHH Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp 316 KB
30 QT030 Biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tại một số công trình trên địa bàn HN của Công ty ĐTPT nhà số 2 273 KB
31 QT031 Quản lý và cung ứng nguyên liệu tại XN SX đồ dùng học cụ huấn luyện X55 423 KB
32 QT032 Nâng cao năng lực cạnh tranh tại Công ty thiết bị Machinco 243 KB
33 QT033 Nâng cao hiệu quả KD trong hoạt động NK tại Công ty Vật tư kỹ thuật Ngân hàng 231 KB
34 QT034 Lý luận về bộ máy QL của DN 366 KB
35 QT035 Bất động sản 1,618 KB
36 QT036 Tiến trình cổ phần hoá DNNN trên địa bàn Hà Nội 174 KB
37 QT037 Nâng cao hiệu quả SX và Xuất khẩu tại Công ty PROSIMEX 167 KB
38 QT038 QL chất lượng ở XN cơ điện vật tư 689 KB
39 QT039 Mở rộng thị trường tại Công ty may Chiến Thắng 1,159 KB
40 QT040 XD chiến lược SP tại Công ty bánh kẹo Hải Hà giai đoạn 2005 - 2008 264 KB
41 QT041 Lý luận về ổn định và mở rộng TT tại các DN 327 KB
42 QT042 Thúc đẩy tiêu thụ SP ở Công ty dệt may Hà Nội 351 KB
43 QT043 Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quả lý tại Công ty In tạp chí Cộng Sản 333 KB
44 QT044 Đẩy mạnh tiêu thụ SP ở Công ty DAD 528 KB
45 QT045 Thúc đẩy hoạt động Xuất khẩu hàng may mặc tại Công ty CP may Lê Trực 473 KB
46 QT046 Nâng cao sức cạnh tranh trong đấu thầu tại Công ty XD CTGT 873 269 KB
47 QT047 Quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty In thương mại và dịch vụ ngân hàng NN & PTNT VN 460 KB
48 QT048 Nâng cao chất lượng sản phẩm tại Công ty may Lê Trực 565 KB
49 QT049 Vốn lưu động 281 KB
50 QT050 Quản lý KD 420 KB
51 QT051 Đẩy mạnh tiêu thụ SP tại Công ty TNHH Úc Đại Lợi 301 KB
52 QT052 Tổ chức lao động tại Bưu điện Tủa Chùa - Điện Biên 380 KB
53 QT053 Hoàn thiện cách chính sách thúc đẩy Xuất khẩu SP rau quả của VN 386 KB
54 QT054 Đẩy mạnh xoá đói giảm nghèo tại Yên Bái 219 KB
55 QT055 Chiến lược KD của Công ty Thương mại HN từ nay đến 2010 170 KB
56 QT056 Đẩy mạnh hoạt động XNK hàng thủ công mỹ nghệ tại Công ty TNHH XNK Cường Thịnh 236 KB
57 QT057 XD chiến lược phát triển thị trường ở Công ty TNHH nhà nước 1 thành viên cơ khí HN giai đoạn 2005 - 2015 395 KB
58 QT058 Tình hình SXuất khẩuD của Công ty CP may Thăng Long giai đoạn 2000 - 2005 514 KB
59 QT059 Biện pháp chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn Q. Cầu Giấy hiện nay 422 KB
60 QT060 Nâng cao hiệu quả KD ở Công ty TNHH Thái Dương 270 KB
61 QT061 Công ty CP viễn thông điện lực Hà Nội 218 KB
62 QT062 PP trả lương tại Công ty CMS 291 KB
63 QT063 Biện pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ bia hơi tại Công ty SXuất khẩuD đầu tư và DV Việt Hà 515 KB
64 QT064 Tuyển dụng lao động tại Công ty TNHH NN một thành viên cơ điện Trần Phú 416 KB
65 QT065 Hoạt động KD DV Internet tại Công ty truyền thông và số liệu VDC 304 KB
66 QT066 Huy động và sử dụng vốn tại Công ty XD và phát triển nhà số 6 381 KB
67 QT067 Huy động và sử dụng vốn tại Công ty Sông Đà 11 354 KB
68 QT068 Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao khả năng tiêu thụ SP tại Công ty Thiết bị và phát triển chất lượng 372 KB
69 QT069 Chi phí SX và giải pháp hạ thấp chi phí SXuất khẩuD tại Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông 244 KB
70 QT070 Huy động và quản lý điều hành vốn tại Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển tỉnh Hà Giang 301 KB
71 QT071 Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quả lý tại Công ty liên doanh cơ khí XD 235 KB
72 QT072 Thúc đẩy tiến trình CPH tại Công ty thực phẩm Xuất khẩu Bắc Giang 281 KB
73 QT073 Tăng cường hoạt động tiêu thụ tại Công ty xăng dầu Hà Giang 245 KB
74 QT074 Kế hoạch phát triển hệ thống viễn thông tại tỉnh Hà Giang giai đoạn 03-05 629 KB
75 QT075 Đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ SP tại Công ty vật liệu nổ CN 624 KB
76 QT076 Hoàn thiện các hình thức trả lương tại Công ty thiết bị điện Hồng Phúc 197 KB
77 QT077 Hoàn thiện bộ máy QL ở Công ty điện lực HN 461 KB
78 QT078 QL tiền lương tại Công ty KTCT thuỷ lợi La Khê 320 KB
79 QT079 Nâng cao hiệu quả SXuất khẩuD tại Công ty cao su Sao Vàng 125 KB
80 QT080 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Giang Sơn 280 KB
81 QT081 Nâng cao hiệu quả QL tại Công ty Xây lắp vật liệu XD 397 KB
82 QT082 Nâng cao hiệu quả KD tại Công ty CPTM Tuấn Khanh 199 KB
83 QT083 Quản trị vật tư tại Công ty cơ khí Z179 348 KB
84 QT084 Nâng cao hiệu quả SXuất khẩuD tại Công ty thiết bị đo điện HN 231 KB
85 QT085 Công ty TM XD Bạch Đằng 437 KB
86 QT086 Đẩy mạnh tiêu thụ hàng hoá tại Công ty TMTH tỉnh Nam Định 267 KB
87 QT087 Quản trị nhân lực tại KS Đông 194 KB
88 QT088 Công tác quản trị mua hàng 367 KB
89 QT089 Sức cạnh tranh và giải pháp nâng cao sức cạnh tranh trong Công ty may Xuất khẩu 254 KB
90 QT090 Nâng cao hiệu quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty TM Gia Lâm HN 136 KB
91 QT091 Sử dụng vốn tại Công ty TNHH Duy Thịnh 290 KB
92 QT092 Quản trị mua hàng 234 KB
93 QT093 Nâng cao khả năng cạnh tranh của DN XD 475 KB
94 QT094 Nâng cao sức cạnh tranh mặt hàng giày dép của Công ty Thượng Đình trong thị trường nội địa 284 KB
95 QT095 Giải pháp tài chính đẩy mạnh tiêu thụ SP tại Công ty CP dụng ụ cơ khí Xuất khẩu 485 KB
96 QT096 Lợi nhuận và các biện pháp gia tăng lợi nhuận tại Công ty CP XD thuỷ lợi Thái Thuỵ 246 KB
97 QT097 Nâng cao chất lượng quản trị bán hàng tại Công ty giày Thượng Đình 242 KB
98 QT098 CPH (Cổ phần hoá) 165 KB
99 QT099 Hoàn thiện quản trị nhân sự tại Công ty Xăng dầu VN 367 KB
100 QT100 Củng cố và phát triển thị trường tại Công ty ứng dụng và kỹ thuật TM Á Châu 213 KB
101 QT101 Thách thức đối với mặt hàng dệt may VN khi Xuất khẩu sang thị trường EU 129 KB
102 QT102 Duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ tại Công ty bóng đèn phích nước Rạng Động 363 KB
103 QT103 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại XN vận tải biển Vinafco 262 KB
104 QT104 Nâng cao hiệu quả SXuất khẩuD chi nhánh hoá dầu Hải Phòng 472 KB
105 QT105 Tiêu thụ SP gà giống thành phẩm tại Công ty giống gia cầm Lương Mỹ - Chương Mỹ - Hà Tây 277 KB
106 QT106 Công ty vận tải XD và chế biến lương thực Vĩnh Hà 622 KB
107 QT107 Nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp tại Tổng Công ty XD và phát triển hạ tầng LICOGI 682 KB
108 QT108 Nâng cao hiệu quả KD ở Công ty TNHH TM TVT 438 KB
109 QT109 Quản trị sức lao động và tiền lương tại Công ty May Hà Nội 279 KB
110 QT110 Hoạt động KD tại Công ty Hàng không VN 388 KB
111 QT111 Hoàn thiện phân tích tài chính DN tại Công ty SX bao bì và hàng Xuất khẩu 486 KB
112 QT112 Thúc đẩy Xuất khẩu tại VINACAFE 176 KB
113 QT113 Nâng cao hiệu quả KD tại Công ty cơ khí 120 274 KB
114 QT114 Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu tại XN thép và vật liệu XD HN 447 KB
115 QT115 Nâng cao khả năng tiêu thụ tại Công ty cơ khí ôtô 3/2 253 KB
116 QT116 Nâng cao sản lượng tiêu thụ Ximăng tại Công ty vật tư Kỹ thuật ximăng giai đoạn 2001-2005 292 KB
117 QT117 Quản lý tiêu thụ SP tại Công ty XNK Thái Nguyên 103 KB
118 QT118 Nâng cao hiệu quả SX KD tại Công ty dụng cụ cắt đo lường cơ khí 491 KB
119 QT119 Công ty TM KS Đống Đa 120 KB
120 QT120 Nâng cao hiệu quả KD NK hàng hoá tại Công ty CP thiết bị xăng dầu PETROLIMEX 213 KB
121 QT121 Xuất khẩu hàng may mặc của Công ty dệt may Hà Nội vào thị trường Mĩ 349 KB
122 QT122 Thúc đẩy hoạt động tiêu thụ SP tại Công ty In bao bì Thái Lợi 365 KB
123 QT123 Hiệu quả KD tại Công ty giày Thăng Long 400 KB
124 QT124 Thực trạng các nghành nghề trên địa bàn xã Liêm Chính - TX Phủ Lý - tỉnh Hà Namư 854 KB
125 QT125 QL và sử dụng vốn lưu động tại Công ty CP Chương Dương HN 398 KB
126 QT126 Hoàn thiện bộ máy tổ chức tại Công ty CP đầu tư và XD Ba Đình 151 KB
127 QT127 Những giải pháp huy động vốn đổi mới CN tại Công ty dệt 10/10 378 KB
128 QT128 Hoàn thiện chiến lược Công ty CP Đại Thắng 308 KB
129 QT129 Tiêu thụ SP tại Công ty Điện cơ Thống Nhất 552 KB
130 QT130 Đa dạng hoá sản phẩm nước ép trái cây tại Công ty CP Thăng Long 777 KB
131 QT131 Nâng cao chất lượng SP tại Công ty Kim khí Thăng Long 4,502 KB
132 QT132 Tiêu thụ SP tại Công ty DAD 408 KB
133 QT133 Phát triển thị trường tiêu thụ tại Công ty may Huy Hoàng 347 KB
134 QT134 Mở rộng TT Xuất khẩu tại Công ty may VINATEX 555 KB
135 QT135 Nâng cao hiệu quả SXuất khẩuD tại Công ty tấm lợp XD Đông Anh 418 KB
136 QT136 Doanh thu bán hàng tại Công ty giày Thuỵ Khuê 212 KB
137 QT137 Nâng cao chất lượng thiết kế tại Công ty Tư vấn và XD thuỷ lợi 1 389 KB
138 QT138 Phân tích tình hình thị trường tại Công ty TNHH HASA 219 KB
139 QT139 Thực trạng SXuất khẩuD tại Công ty CP xe khách Thái Bình 136 KB
140 QT140 Nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông tại Tập đoàn FPT 467 KB
141 QT141 QL nhân sự tại Công ty Nhất Minh 237 KB
142 QT142 Quản trị nhân lực tại Công ty XD số 9 260 KB
143 QT143 Tiêu thụ SP tại Công ty bánh kẹo Hải Châu 453 KB
144 QT144 Cơ sở lý luận về chất lượng SP 286 KB
145 QT145 Nâng cao hiệu quả SXuất khẩuD tại Công ty CP Cơ điện Hà Nội 756 KB
146 QT146 Hoàn thiện công tác trả lương tại Công ty phát triển hạ tầng khu CN cao Hoà Lạc 721 KB
147 QT147 Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty KD nhà số 3 285 KB
148 QT148 Nâng cao năng lực quản lý tại Công ty Bảo hiểm nhân thọ Thanh Hoá 280 KB
149 QT149 Nâng cao hoạt động SXuất khẩuD tại Công ty CP vận tải ôtô Vĩnh Phúc 517 KB
150 QT150 QL chất lượng 349 KB
151 QT151 Nâng cao chất lượng SP tại Công ty CP giống cây trồng Thanh Hoá 373 KB
152 QT152 Giải pháp nâng cao hiệu quả trợ giá xe Bus ở HN 257 KB
153 QT153 Thực trạng kế hoạch chiến lược tại Công ty CP Đại Thắng trong những năm qua 283 KB
154 QT154 Chi phí SXuất khẩuD và các biện pháp QL chi phí SXuất khẩuD 156 KB
155 QT155 Một số giải pháp hoàn thiện QL mạng lưới nhân viên bán hàng của Công ty TNHH Cocacola VN chi nhánh phía Bắc 262 KB
156 QT156 Công tác quản trị bán hàng tại Công ty Thực phẩm Hà Nội 426 KB
157 QT157 XD và thực hiện kế hoạch bán hàng tại Công ty CP Vật tư BVTV Hoà Bình 647 KB
158 QT158 Lý luận cơ bản về hoạt động bán hàng tại các DN TM 290 KB
159 QT159 Quản trị bán hàng tại Công ty BH số 5 Nam Bộ 251 KB
160 QT160 Thực trạng lập kế hoạch SX tại Công ty CP May Thăng Long 531 KB
161 QT161 Nâng cao hiệu quả SXuất khẩuD tại Công ty Tem 465 KB
162 QT162 Thúc đẩy hoạt động SXuất khẩuD XNK tại Công ty CP DV XNK Từ Liêm TULTRACO 275 KB
163 QT163 Tổ chức lao động tại Bưu điện Tuần Giáo 349 KB
164 QT164 Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại Công ty Điện thoạ HN 441 KB
165 QT165 Phát triển thị trường tại Công ty CP giầy Cẩm Bình 372 KB
166 QT166 Bộ máy quản trị tại chi nhánh Công ty CP Hà Phú An 307 KB
167 QT167 Quản trị bán hàng tại Công ty Muối Thanh Hoá 372 KB
168 QT168 Nâng cao hiệu quả KD XNK tại Công ty VINACONEX 126 KB
169 QT169 Giải pháp khuyến khích các hoạt động đầu tư trong nước 279 KB
170 QT170 SX và tiêu thụ SP tại Công ty XD cấp thoát nước và hạ tầng kỹ thuật COMETCO 1,151 KB
171 QT171 Chỉ tiêu lợi nhuận ở Công ty đầu tư phát triển XD DIC 202 KB
172 QT172 Công ty CP điện tử chuyên dụng Hanel 139 KB
173 QT173 Nâng cao hiệu quả SXuất khẩuD tại Công ty TNHH Thái Dương 262 KB
174 QT174 Hoạch định chiến lược KD tại Công ty Ximăng và XD công trình Lạng Sơn 188 KB
175 QT175 QL chi phí SXuất khẩuD tại Công ty TNHH Ninh Thanh 472 KB
176 QT176 Nâng cao hiệu quả KD tại Công ty CP giầy Hưng Yên 247 KB
177 QT177 Lập kế hoạch năm cho vật tư tại Công ty Cao Su Sao Vàng 441 KB
178 QT178 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Điện Lực Ba Đình 298 KB
179 QT179 Kinh nghiệm CPH tại Công ty Vận tải hành khách Hải Hưng 154 KB
180 QT180 Việc làm và vấn đề sử dụng nguồn nhân lực 207 KB
181 QT181 QL NN trong vấn đề nông sản - thực phẩm 201 KB
182 QT182 Hoàn thiện bộ máy quản trị ở Công ty 91 398 KB
183 QT183 QL NN về bảo vệ, chăm sóc và GD trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 367 KB
184 QT184 Chiến lược nhân lực tại Công ty vận tải BIC VN 106 KB
185 QT185 Thúc đẩy tăng trưởng KT tỉnh Bắc Kạn đến 2010 496 KB
186 QT186 Nâng cao hiệu quả XNK 267 KB
187 QT187 Nâng cao chất lượng sp ở nhà máy thuốc lá Thăng Long 323 KB
188 QT188 Quản lý đầu tư XDCB đối với nghành thuỷ lợi 184 KB
189 QT189 Nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nhân sự tại Công ty XNK nông sản thực phẩm HN 145 KB
190 QT190 Quản lý tiền lương, thu nhập trong các DN NN 515 KB
191 QT191 Quy hoạch sử dụng đất đai tại Thanh Giang - Thanh Miện - HD 131 KB
192 QT192 Quản lý cácdự án ODA 294 KB
193 QT193 Trình độ học vấn và mức sinh 309 KB
194 QT194 Đa dạng hoá sp tại Công ty CP dược và TBVTYT bộ GTVT TRAPHACO 344 KB
195 QT195 Nâng cao hiệu quả SXuất khẩuD tại Vietsurestar 390 KB
196 QT196 Duy trì và mở rộng thị trường 760 KB
197 QT197 Tổ chức tiền lương tại Công ty CP Vật tư - vận tải - ximăng 383 KB
198 QT198 Nâng cao hiệu quả đấu thầu trong XDCB 105 KB
199 QT199 Quản lý tiền lương - Bảng chấm công, bảng lương (6 bảng) 203 KB
200 QT200 Phát triển nguồn nhân lực tại cảng Khuyến Lương 293 KB
201 QT201 Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn QT ISO 9001 - 2000 tại Công ty CP xăng dầu hàng không 256 KB
202 QT202 Thu nhập và các tác động của nó tới năng suất lao động tại VN 74 KB
203 QT203 Công tác gắn SX với TT tại Công ty TM và dược phẩm Như Thuỷ 590 KB
204 QT204 Đấu thầu xây lắp tại Công ty XD 6 Thăng Long 334 KB
205 QT205 Các hình thức trả lương tại Công ty CTGT 3 HN 325 KB
206 QT206 Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Sông Đà 1 252 KB
207 QT207 Định mức kĩ thuật tại Công ty may Thanh Hoá 405 KB
208 QT208 Nâng cao khả năng thắng thầu của Công ty XD 319 946 KB
209 QT209 Nâng cao hiệu quả KD XNK tại Công ty TM VT du lịch 435 KB
210 QT210 Hoàn thiện mạng lưới kênh phân phối tại Công ty Giấy Bãi Bằng 274 KB
211 QT211 Mở rộng TT HH tại Công ty Bia HN 359 KB
212 QT212 Quản trị chiến lược 232 KB
213 QT213 XD và Quản lý quỹ tiền lương 297 KB
214 QT214 Chính sách hỗ trợ tiêu thụ sp tại Công ty Cao su Sao Vàng 642 KB
215 QT215 Công tác đấu thầu tại Công ty Cầu 14 332 KB
216 QT216 Trả lương tại Công ty cầu 1 Thăng Long 350 KB
217 QT217 NK HH tại Công ty KD và SX VTHH SAMECO 311 KB
218 QT218 Khoán công trình ở Công ty cơ giới và xây lắp 12 210 KB
219 QT219 Tổ chức lao động tại Công ty cơ khí 79 411 KB
220 QT220 Mở rộng TT tại Công ty dệt 10/10 401 KB
221 QT221 Quản lý LĐ tiền lương tại Công ty CP DV Vận Tải 148 KB
222 QT222 Nâng cao hiệu quả KD tại Công ty CP ăn uống KS Hà Tây 174 KB
223 QT223 Sử dụng vốn tại Công ty CP xây lắp Hải Long 191 KB
224 QT224 Quản trị nhân sự tại Công ty ĐT xây lắp TM HN 218 KB
225 QT225 Sử dụng lao động tại Công ty Đay Thái Bình 122 KB
226 QT226 Tiền lương trong DNCN 317 KB
227 QT227 Quản trị nhân lực tại Viện luyện kim đen 149 KB
228 QT228 Tiêu thụ sp tại Công ty dược liệu TƯ 1,572 KB
229 QT229 Các hình thức trả lương tại Công ty gạch ốp lát HN 335 KB
230 QT230 Sử dụng vốn tại Công ty Giấy Bãi Bằng 289 KB
231 QT231 Các hình thức trả lương tại Công ty dệt kim Thăng Long 230 KB
232 QT232 Huy động vốn tại Công ty dệt Chiến Thắng 182 KB
233 QT233 Sử dụng lao động tại Công ty quy chế Từ Sơn 521 KB
234 QT234 XD chiến lược KD tại Công ty xây lắp - vật tư - vận tải Sông Đà 12 408 KB
235 QT235 Bộ máy quản lý tại Công ty tạp phẩm và bảo hộ lao động 269 KB
236 QT236 Chiến lược KD tại Công ty Vật tư thiết bị Alpha 190 KB
237 QT237 Quản lý vốn tại Công ty 20 - TC Hậu Cần 257 KB
238 QT238 Xuất khẩu tại Công ty thuỷ tinh và vốn XD 569 KB
239 QT239 Nâng cao hiệu quả KD tại Công ty TNHH Việt - Trung - t. Lạng Sơn 408 KB
240 QT240 Nâng cao năng lực cạnh trạnh trong dự thầu XD tại Công ty XD và trang trí nội thất Bạch Đằng 310 KB
241 QT241 Quản lý LĐ tiền lương tại Công ty CP vận tải ôtô 3 151 KB
242 QT242 Tiêu thụ sp thuốc bảo vệ thực vật tại Công ty VT BVTV 2 - HN 271 KB
243 QT243 Tổ chức lao động tại Công ty ximăng đá vôi Phú Thọ 435 KB
244 QT244 Xuất khẩu hàng nông sản 970 KB
245 QT245 Kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại Công ty Sông Đà 8 491 KB
246 QT246 Bộ máy Quản lý tại Công ty VLXD Cẩm Trướng 415 KB
247 QT247 Nâng cao khả năng thắng thầu tại Công ty xây lắp vật tư kĩ thuật HN 232 KB
248 QT248 Quản trị nhân sự 287 KB
249 QT249 Xuất khẩu chè 496 KB
250 QT250 Phân tích biến động dân số, lao động và việc làm tại H. Lập Thạch 366 KB


Icon1Icon1Icon1Icon1Icon1Icon1Icon1Icon1Icon1Icon1Icon1Icon1


Xem thêm luận văn, báo cáo TTTN chuyên ngành khác

PhotobucketNguồn: GiangBLOG

- -
CHUYÊN MỤC
 • Google Comment (0)
 • Facebook Comment ()
 • Emotion
 • :))
  :((
  :D
  :(
  :)
  :-)
  ;)
  =))
  :p
  =.=
  ==
  ^_^
  /=he
  :*
  /=r
  /=l
  :v
  /=ok
  /=clap
  (y)
  (yy)
  /=hi
  /=j
  /=hup
  /=hd
  /=hl
  /=hr
  /=s
  <3