Popular Posts
TPBank tuyển dụng 103 vị trí trên TOÀN HỆ THỐNG trong tháng 3 & 4/2017


STT
Vị trí
Địa điểm
Hết hạn
1​
KSV HTTD
Bắc Ninh, Nam Định, Móng Cái, Vinh
3/4/2017
2​
KSV- CN
Hải Phòng, Bắc Ninh, Nam Định, Vinh, Móng Cái
3/4/2017
3​
HTTD - CN
Thanh Hóa, Bắc Ninh, Nam Định, Móng Cái, Vinh
3/4/2017
4​
ARM CB
Hà Nội, Bắc Ninh, Nam Định, Móng Cái, Vinh, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Hải Phòng
3/4/2017
5​
GĐ/TNCB
Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Nam Định, Vinh, Móng Cái
3/4/2017
6​
TNRB
Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bắc Ninh, Nam Định, Móng Cái, Vinh
3/4/2017
7​
RBO
Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Nghệ An, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Nam Định, Vinh, Móng Cái
3/4/2017
8​
CBO
Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Nam Định, Móng Cái, Vinh, Nghệ An, Đà Nẵng
3/4/2017
9​
GĐDVKH
Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Nam Định, Vinh, Móng Cái, Quảng Ninh
3/4/2017
10​
GDV-CN
Hà Nội, Bắc Ninh, Nam Định, Móng Cái, Vinh, Đà Nẵng
3/4/2017
11​
CVPTĐT
Hà Nội, HCM
3/4/2017
12​
HTKD.IB
Hà Nội
28-03-17
13​
CC-LB
Hà Nội, Đà Nẵng, Tp HCM
27-03-17
14​
TNTDTD
Hà Nội, TP HCM
25-03-17
15​
CVLK
Hà Nội
25-03-17
16​
TDDN
Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh
25-03-17
17​
CVCTVDT
Hà Nội, TP. HCM
25-03-17
18​
PT.LB
Hà Nội
24-03-17
19​
VH.LB
Hà Nội
24-03-17
20​
PTKD.DGT
Hà Nội
24-03-17
21​
RBO
Hồ Chí Minh, An Giang, Cần Thơ, Đồng Nai, Bình Dương, Kiên Giang
24-03-17
22​
RRTD
Hà Nội
23-03-17
23​
NV.VHDT
Hà Nội
23-03-17
24​
GSTS
TPHCM, Hà Nội
23-03-17
25​
DT01
Hà Nội, TP. HCM
23-03-17
26​
TDG01
Hà Nội, TPHCM
23-03-17
27​
TDG02
Hà Nội, TPHCM
23-03-17
28​
ARM RBO
Hồ Chí Minh, An Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Đắc Lắc, Đồng Nai, Bình Dương
23-03-17
29​
CBO
Hồ Chí Minh, Bình Chánh, Hóc Môn, Thủ Đức, Đồng Nai, Bình Dương, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang
23-03-17
30​
ARM CB
Hồ Chí Minh, Hóc Môn, Bình Chánh, Cần Thơ, An Giang, Bình Dương, Đồng Nai, Đắc Lắc, Kiên Giang
23-03-17
31​
Director
Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Nam Định, Móng Cái, Vinh, Bình Dương, Biên Hòa, Kiên Giang
23-03-17
32​
CTV.DGT
Hà Nội
22-03-17
33​
TTS-LOS
Hà Nội
18-03-17
34​
CVDARR
Hà Nội
18-03-17
35​
PTML
Hà Nội
17-03-17
36​
GDVHO
Hà Nội, TP. HCM
17-03-17
37​
TNVB
Hà Nội
17-03-17
38​
GSHH
Hà Nội, Tp. HCM
17-03-17
39​
TDCN
Tp. Hồ Chí Minh
17-03-17
40​
TTS - HO
Hà Nội
17-03-17
41​
CV DVHC
Tp.HCM
16-03-17
42​
KSV-QA
Hà Nội, Tp.HCM
16-03-17
43​
ARMFI
Hà Nội
15-03-17
44​
TTS - CN
Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Đăk Lăk, Tp.HCM, Cần Thơ, Đồng Nai, Bình Dương, An Giang
15-03-17
45​
KTV
Hà Nội, Tp HCM
14-03-17
46​
NVNL-QTRR
Hà Nội
13-03-17
47​
CSDL
Hà Nội
13-03-17
48​
GoldSales
Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng
11/3/2017
49​
CTV QLB
Hà Nội
10/3/2017
50​
TVPC02
Hà Nội
10/3/2017
51​
KSVB-PC
Hà Nội
10/3/2017
52​
TVPC01
Hà Nội
10/3/2017
53​
LC-TT
Hà Nội
10/3/2017
54​
TFS
Hồ Chí Minh
10/3/2017
55​
CVC HTB–CB
Tp. Hồ Chí Minh
10/3/2017
56​
VHUD - 01
Hà Nội
10/3/2017
57​
BA.IT
Hà Nội
10/3/2017
58​
TP-VHHT
Hà Nội
10/3/2017
59​
DCP.AS
Hà Nội
10/3/2017
60​
HTTD
Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Kiên Giang
10/3/2017
61​
GĐDVKH
Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai
10/3/2017
62​
GDV
Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Kiên Giang
10/3/2017
63​
KSS
Cần Thơ, Đồng Nai
10/3/2017
64​
RBO
Hồ Chí Minh An Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Đồng Nai, Bình Dương
10/3/2017
65​
TNRB
Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bình Dương, Đồng Nai, Kiên Giang
10/3/2017
66​
GĐ/TNCB
Hồ Chí Minh, Kiên Giang, Bình Dương, Đồng Nai
10/3/2017
67​
TL_FI
Hà Nội
9/3/2017
68​
PB
Hà Nội/Hồ Chí Minh
9/3/2017
69​
PB
Hà Nội, HCM
9/3/2017
70​
TNBĐS-RB
Hà Nội
9/3/2017
71​
TTTMCB
Hà Nội
9/3/2017
72​
PTSPFX
Hà Nội
9/3/2017
73​
Shipper
Tp. Hồ Chí Minh
9/3/2017
74​
Trops
Hà Nội
9/3/2017
75​
GSTD
Hà Nội
9/3/2017
76​
GSTD
Hà Nội
9/3/2017
77​
QLNS
Hà Nội
9/3/2017
78​
ASU01
Hà Nội
9/3/2017
79​
ARM RB
Hà Nội
8/3/2017
80​
CVCBH
Hà Nội
8/3/2017
81​
(S)RM.IB
Hà Nội/Tp HCM
8/3/2017
82​
TDTS
Đà Nẵng, Hà Nội, Hồ Chí Minh
8/3/2017
83​
CSTD
Hà Nội
8/3/2017
84​
GDV
Hà Nội, TP HCM
8/3/2017
85​
ARM
TP Hồ Chí Minh, Hà Nội
8/3/2017
86​
TDG03
Hồ Chí Minh
8/3/2017
87​
XLN
Hà Nội
7/3/2017
88​
GSTD.TTS
Hà Nội
7/3/2017
89​
CTV BMU
Hà Nội
6/3/2017
90​
KDNH - FX
Hà Nội
6/3/2017
91​
PTSPTD - CB
Hà Nội
6/3/2017
92​
BTT-01
Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM, Quảng Ninh, Nghệ An, Đăk Lăk, Thanh Hóa
6/3/2017
93​
BTT-05
Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM
6/3/2017
94​
BTT
Hà Nội, Đà Nẵng,TP HCM, Quảng Ninh, Nghệ An, Đăk Lăk, Thanh Hóa
6/3/2017
95​
RRVH-HD
Hà Nội
4/3/2017
96​
TNRB
Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng,
4/3/2017
97​
CC
Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Đăk Lăk, Đà Nẵng, Nha Trang, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ, An Giang
4/3/2017
98​
RBD
Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Đăk Lăk, Đà Nẵng, Nha Trang, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ, An Giang
4/3/2017
99​
HTUD-01
Hà Nội
4/3/2017
100​
ANBM
Hà Nội
4/3/2017
101​
Call Center
Hà nội, Hồ Chí Minh
3/3/2017
102​
Collection-RB
Hà Nội, Tp HCM
3/3/2017
103​
CTV.eB
Hà Nội
3/3/2017

Cách thức ứng tuyển: Giữ Ctrl + Click vào tên vị trí để xem chi tiết

Tải Đơn ứng tuyển tại đây

Với cách thức ứng tuyển gửi Đơn ứng tuyển qua mail, Tiêu đề Email và Đơn ứng tuyển: Mã vị trí dự tuyển - Khu vực dự tuyển - Họ và tên ứng viên (viết không dấu)


Ví dụ:

Ứng viên Nguyễn Văn A ứng tuyển vị trí Chuyên viên Khách hàng cá nhân tại khu vực Hà Nội:
- Tiêu đề Email: CVKHCN - Ha Noi - Nguyen Van A
- Đơn ứng tuyển: CVKHCN - Ha Noi - Nguyen Van A

---------------------------------

Nắm chắc cơ hội này với bộ tài liệu uy tín từ GIANGBLOG


Tuyển tập câu hỏi phỏng vấn vào ngân hàng: tại đây 
- Cẩm nang giao dịch viên ngân hàng: tại đây 
Cẩm nang thi tuyển vào ngân hàng 2016 ( Dành cho tín dụng): tại đây 
- Tuyển tập câu hỏi Anh văn thi ngân hàng 2017: tại đây
- Cẩm nang Thanh toán quốc tế 2017: tại đây

- - 0 bình luận
CHUYÊN MỤC
 • Google Comment (0)
 • Facebook Comment ()
 • Emotion
 • Một số lưu ý khi bình luận

  Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước

  Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời

  Để được tư vấn về thi tuyển ngân hàng, hãy để lại kèm số điện thoại và/hoặc email của bạn nhé!

 • :))
  :((
  :D
  :(
  :)
  :-)
  ;)
  =))
  :p
  =.=
  ==
  ^_^
  /=he
  :*
  /=r
  /=l
  :v
  /=ok
  /=clap
  (y)
  (yy)
  /=hi
  /=j
  /=hup
  /=hd
  /=hl
  /=hr
  /=s
  <3