Popular Posts
LienVietPostBank tuyển dụng 137 vị trí trên TOÀN HỆ THỐNG trong tháng 3 & 4/2017


STT
Chức danh (click vào tên chức danh để xem chi tiết)
Nơi làm việc
Ngày hết hạn
1​
Sóc Trăng - Phó Giám đốc phụ trách kinh doanhSóc Trăng
Đang tuyển
2​
HO - Khối Pháp chế & Quản lý rủi ro - Trưởng phòng Pháp chếHà Nội
31/03/2017
3​
Khu vực Hà Nội - Giám đốc/Phó Giám đốc Phòng giao dịch lớnHà Nội
30/04/2017
4​
HO - Khối Pháp chế & Quản lý rủi ro - Phó Giám Đốc Khối Phụ Trách Quản Lý Rủi RoHà Nội
15/03/2017
5​
HO - Khối Văn phòng - Phó Giám đốc Khối kiêm Trưởng phòng Quan hệ công chúngHà Nội
15/03/2017
6​
HO - Khối Kiểm toán Nội bộ - Chuyên viên Kiểm toán tín dụngHà Nội
31/03/2017
7​
HO - Khối Kiểm toán Nội bộ - Chuyên viên Kiểm toán phi tín dụngHà Nội
31/03/2017
8​
HO - Khối Ngân hàng Điện tử - Chuyên viên Kiểm thử/QA/TesterHà Nội
31/03/2017
9​
HO - Khối CNTT - Chuyên viên Phát triển ứng dụngHà Nội
31/03/2017
10​
Khu vực Hà Nội - Giao dịch viênHà Nội
31/03/2017
11​
HO - Khối Nhân sự - Chuyên viên Tiền lương & Phúc lợiHà Nội
31/03/2017
12​
HO - Khối Nhân sự - Chuyên viên Ban Tuyển dụngHà Nội
31/03/2017
13​
HO - Khối Ngân hàng điện tử - Lập trình viên JavaHà Nội
31/03/2017
14​
HO - Khối Ngân hàng điện tử - Lập trình viên Mobile (Android/IOS)Hà Nội
31/03/2017
15​
HO - Khối Ngân hàng điện tử - Senior DEV PHPHà Nội
31/03/2017
16​
HO - Giám đốc/Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Kinh doanh tại Lai ChâuLai Châu
31/03/2017
17​
Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Quảng Nam, Quảng Bình, Ninh Thuận - Trưởng Phòng khách hàngNinh Bình
Hải Phòng
Quảng Ninh
Quảng Bình
Ninh Thuận
...
31/03/2017
18​
Khu vực Hà Nội - PGD lớn Sơn Tây - Phó Giám đốcHà Nội
15/04/2017
19​
Bắc Giang, Bắc Kạn, Hà Nam, Hải Phòng, Vĩnh Phúc - Phó Giám đốc Chi nhánhHải Phòng
Vĩnh Phúc
Bắc Giang
Bắc Cạn
Hà Nam
15/04/2017
20​
Bắc Kạn, Dung Quất, Hà Giang, Hà Nam - Giám đốc Phòng giao dịchHà Giang
Quảng Ngãi
Bắc Cạn
Hà Nam
15/04/2017
21​
Bắc Kạn, Dung Quất, Hà Giang, Hà Nam - Giám đốc Phòng giao dịchHà Giang
Quảng Ngãi
Bắc Cạn
Hà Nam
15/04/2017
22​
Khu vực Hà Nội, Ninh Bình, Yên Bái - Phó Trưởng phòng Khách hàngHà Nội
Yên Bái
Ninh Bình
15/04/2017
23​
Ninh Bình, Yên Bái - Phó trưởng phòng Giám sát hoạt độngYên Bái
Ninh Bình
31/03/2017
24​
Khu vực Hà Nội (Chi nhánh Thăng Long), Ninh Bình - Phó trưởng phòng Kế toán Ngân quỹHà Nội
Ninh Bình
15/04/2017
25​
Vĩnh Phúc, Nghệ An, Ninh Bình, Yên Bái - Giám đốc Phòng giao dịchYên Bái
Ninh Bình
Nghệ An
Vĩnh Phúc
15/04/2017
26​
Đà Nẵng - Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp, Chuyên viên Khách hàng cá nhânĐà Nẵng
31/03/2017
27​
Sơn La - Tổ trưởng Tổ Khách hàng, Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệpSơn La
31/03/2017
28​
Sơn La, Yên Bái, Lạng Sơn, Huế - Phó Giám đốc Chi nhánhSơn La
Lạng Sơn
Yên Bái
Thừa Thiên- Huế
15/04/2017
29​
Bình Thuận - Chuyên viên Tổ Quản lý hành chínhBình Thuận
31/03/2017
30​
HO - Khối Thẩm định - Chuyên viên Tái Thẩm định phía BắcHà Nội
31/03/2017
31​
Hà Giang, Lạng Sơn, Ninh Bình, Quảng Nam, Sơn La - Trưởng phòng Giám sát hoạt độngHà Giang
Sơn La
Lạng Sơn
Ninh Bình
Quảng Nam
31/03/2017
32​
Hưng Yên, Tuyên Quang - Trưởng phòng Kế toán Ngân quỹTuyên Quang
Hưng Yên
31/03/2017
33​
Hải Phòng - Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên, Kiểm soát viên và Giao dịch viênHải Phòng
31/03/2017
34​
Bắc Giang - Tuyển dụng các vị trí Tổ trưởng, Chuyên viên & Giao dịch viênBắc Giang
31/03/2017
35​
Lai Châu - Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên & Giao dịch viênLai Châu
31/03/2017
36​
Bắc Cạn - Tuyển dụng các vị trí Kiểm soát viên & Chuyên viênBắc Cạn
31/03/2017
37​
Đak Lak - Tuyển dụng các vị trí Quản lý & Chuyên viênDak Lak
31/03/2017
38​
Đăk Nông - Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên & Giao dịch viênDak Nông
31/03/2017
39​
Điện Biên - Chuyên viên Khách hàng cá nhân, Chuyên viên Tổ Quản lý hành chínhĐiện Biên
31/03/2017
40​
Dung Quất - Tuyển dụng các vị trí Tổ trưởng & Chuyên viênQuảng Ngãi
31/03/2017
41​
Hà Giang - Chuyên viên Khách hàng cá nhân, Chuyên viên Quản lý PGD Bưu điệnHà Giang
31/03/2017
42​
Hà Nam - Tuyển dụng các vị trí Tổ trưởng & Chuyên viênHà Nam
31/03/2017
43​
Hà Tĩnh - Tuyển dụng các vị trí Tổ trưởng & Chuyên viênHà Tĩnh
31/03/2017
44​
Huế - Tuyển dụng các vị trí Tổ trưởng, Chuyên viên và Giao dịch viênThừa Thiên- Huế
31/03/2017
45​
Hưng Yên - Chuyên viên Khách hàng cá nhân, Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệpHưng Yên
31/03/2017
46​
Kon Tum - Chuyên viên Khách hàng cá nhân, Chuyên viên Giám sát hoạt độngKon Tum
31/03/2017
47​
Lâm Đồng - Tuyển dụng các vị trí Chuyên viênLâm Đồng
31/03/2017
48​
Lạng Sơn - Tuyển dụng các vị trí Tổ trưởng & Chuyên viênLạng Sơn
31/03/2017
49​
Nam Định - Tuyển dụng các vị trí Tổ trưởng, Chuyên viên và Giao dịch viênNam Định
31/03/2017
50​
Nghệ An - Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên, Kiểm soát viên và Giao dịch viênNghệ An
31/03/2017
51​
Ninh Bình - Tuyển dụng các vị trí Quản lý, Chuyên viên và Giao dịch viênNinh Bình
31/03/2017
52​
Ninh Thuận - Chuyên viên Khách hàng cá nhân, Chuyên viên Hỗ trợ phát triển kinh doanhNinh Thuận
31/03/2017
53​
Cà Mau, Vĩnh Long, Trà Vinh, - Giám đốc Phòng giao dịchVĩnh Long
Trà Vinh
Cà Mau
Đang tuyển
54​
Trà Vinh - Phòng giao dịch Cầu Ngang, Cầu Kè, Trà Cú - Tuyển dụng các vị tríTrà Vinh
Đang tuyển
55​
An Giang - Tuyển dụng các vị trí chuyên viênAn Giang
Đang tuyển
56​
Đồng Nai - Tuyển dụng các vị trí Quản lý và Chuyên viênĐồng Nai
Đang tuyển
57​
Đồng Nai - Tuyển dụng vị trí Giao dịch viênĐồng Nai
Đang tuyển
58​
Khu vực Hà Nội - Trưởng phòng Giám sát hoạt độngHà Nội
30/04/2017
59​
Khu vực Hà Nội - Trưởng phòng Kế toán Ngân quỹHà Nội
30/04/2017
60​
Khu vực Hà Nội - Trưởng/Phó Phòng khách hàngHà Nội
30/04/2017
61​
HO - Khối Nhân sự - Chuyên viên Ban Chính sách & Quản lý năng suấtHà Nội
15/03/2017
62​
Khu vực Hà Nội - Tổ trưởng Phòng Khách hàngHà Nội
15/03/2017
63​
Khu vực Hà Nội - Chuyên viên khách hàng cá nhânHà Nội
15/03/2017
64​
Khu vực Hà Nội - Chuyên viên khách hàng doanh nghiệpHà Nội
15/03/2017
65​
Phú Thọ - Tuyển dụng các vị trí Kiểm soát viên, Chuyên viên, Giao dịch viênPhú Thọ
15/03/2017
66​
Bắc Giang, Lào Cai, Hòa Bình, Cao Bằng, Phú Thọ, Yên Bái - Giám đốc Phòng giao dịchHòa Bình
Lào Cai
Cao Bằng
Yên Bái
Phú Thọ
...
15/03/2017
67​
Quảng Bình, Ninh Thuận - Giám đốc Phòng giao dịchQuảng Bình
Ninh Thuận
15/03/2017
68​
Yên Bái - Tuyển dụng các vị trí Kiểm soát viên, Chuyên viên & Giao dịch viênYên Bái
15/03/2017
69​
HO - Khối Nguồn vốn - Chuyên Viên Kinh Doanh Chứng Khoán NợHà Nội
15/03/2017
70​
HO - Khối Sản phẩm - Chuyên viên Ban Triển khai sản phẩm tín dụngHà Nội
15/03/2017
71​
Hà Nội - Phòng giao dịch lớn Đông Anh - Tuyển dụng các vị trí Phòng Kế toán Ngân quỹHà Nội
15/03/2017
72​
Hà Nội - Phòng giao dịch lớn Đông Anh - Tuyển dụng các vị trí Phòng Khách hàngHà Nội
15/03/2017
73​
HO - Chuyên viên Phòng Đào tạo (Phụ trách CNTT Khối Nhân sự)Hà Nội
15/03/2017
74​
Nam Định - Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên & Kiểm soát viênNam Định
15/03/2017
75​
Bắc Ninh - Phòng giao dịch Quế Võ - Giám đốc Phòng giao dịchBắc Ninh
15/03/2017
76​
HO - Khối Sản phẩm - Chuyên viên Ban Thiết kế Sản phẩm huy động và Dịch vụHà Nội
15/03/2017
77​
Trà Vinh - Tuyển dụng các vị tríTrà Vinh
Đang tuyển
78​
Hà Nội - PGD lớn Sơn Tây - Chuyên viên Hành chính Nhân sựHà Nội
15/03/2017
79​
Chi nhánh Tây Ninh - Tuyển dụng các vị trí Phòng Khách hàngTây Ninh
Đang tuyển
80​
Khối Công nghệ thông tin - Tuyển dụng các vị trí chuyên viênHồ Chí Minh
Đang tuyển
81​
Hậu Giang - Tuyển dụng các vị trí chuyên viênHậu Giang
Đang tuyển
82​
Đồng Tháp - Tuyển dụng các vị trí chuyên viênĐồng Tháp
Đang tuyển
83​
Cà Mau - Phòng giao dịch Trần Văn Thời, Cái Nước, Thới Bình - Tuyển dụng các vị tríCà Mau
Đang tuyển
84​
Cà Mau - Tuyển dụng các vị trí chuyên viênCà Mau
Đang tuyển
85​
Vũng Tàu - Tuyển dụng các vị trí Quản lý và Chuyên viênBà Rịa - Vũng Tàu
Đang tuyển
86​
Sóc Trăng - Tuyển dụng các vị trí Quản lý và Chuyên viênSóc Trăng
Đang tuyển
87​
HO - Khối Văn phòng - Chuyên viên Truyền thôngHà Nội
31/03/2017
88​
Khu vực Hà Nội - PGD lớn Sơn Tây - Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp/cá nhânHà Nội
31/03/2017
89​
Long An - Tuyển dụng các vị trí Chuyên viênLong An
Đang tuyển
90​
Bến Tre - Tuyển dụng các vị trí Chuyên viênBến Tre
Đang tuyển
91​
Cần Thơ - Tuyển dụng các vị trí Chuyên viênCần Thơ
Đang tuyển
92​
Đồng Nai - Nhân viên Lái xeĐồng Nai
Đang tuyển
93​
Tiền Giang - Tuyển dụng các vị trí Chuyên viênTiền Giang
Đang tuyển
94​
Khu vực Hà Nội - Kiểm soát viênHà Nội
31/03/2017
95​
Bình Phước - Trưởng/Phó phòng Khách hàngBình Phước
Đang tuyển
96​
Bình Phước - Tuyển dụng các vị trí Tổ trưởng và Chuyên viênBình Phước
Đang tuyển
97​
Kiên Giang - Tuyển dụng các vị trí Chuyên viênKiên Giang
Đang tuyển
98​
Bạc Liêu - Tuyển dụng các vị trí chuyên viênBạc Liêu
Đang tuyển
99​
Bình Dương - Tuyển dụng các vị tríBình Dương
Đang tuyển
100​
Khu vực Hà Nội - Tổ trưởng Tổ Giám sát hoạt độngHà Nội
31/03/2017
101​
Khu vực Hà Nội– Chuyên viên Giám sát hoạt độngHà Nội
31/03/2017
102​
Chi nhánh Cà Mau - Tuyển dụng vị trí quản lýCà Mau
Đang tuyển
103​
Vĩnh Phúc - Tuyển dụng các vị trí Tổ trưởng & Chuyên viênVĩnh Phúc
31/03/2017
104​
Tuyên Quang - Tuyển dụng các vị trí Chuyên viênTuyên Quang
31/03/2017
105​
Thái Nguyên - Tuyển dụng các vị trí Chuyên viênThái Nguyên
31/03/2017
106​
Thái Bình - Tuyển dụng các vị trí Tổ trưởng, Chuyên viên và Giao dịch viênThái Bình
31/03/2017
107​
Quảng Ninh - Tuyển dụng các vị trí Tổ trưởng & Chuyên viênQuảng Ninh
31/03/2017
108​
Quảng Nam - Tuyển dụng các vị trí Quản lý & Chuyên viênQuảng Nam
31/03/2017
109​
Quảng Bình - Tuyển dụng các vị trí Quản lý, Chuyên viên và Giao dịch viênQuảng Bình
31/03/2017
110​
Phú Yên - Chuyên viên khách hàng doanh nghiệpPhú Yên
31/03/2017
111​
Khu vực Tp.Hồ Chí Minh - Giao dịch viênHồ Chí Minh
Đang tuyển
112​
Vĩnh Long - Phòng giao dịch Long Hồ, Vũng Liêm, Tam Bình - Tuyển dụng các vị tríVĩnh Long
Đang tuyển
113​
Khu vực Tp.Hồ Chí Minh - Chuyên viên Hỗ trợ Phát triển Kinh doanhHồ Chí Minh
Đang tuyển
114​
Khu vực Hồ Chí Minh - Chuyên viên Giám sát hoạt độngHồ Chí Minh
Đang tuyển
115​
Chuyên viên Xử lý nợHồ Chí Minh
Đang tuyển
116​
Khu vực Hồ Chí Minh - Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp/Cá nhânHồ Chí Minh
Đang tuyển
117​
Hội sở - Chuyên viên Tổ Giám sát Kinh doanh và Xử lý nợ - Trung tâm HTKDHồ Chí Minh
Khánh Hòa
Gia Lai
Kon Tum
Lâm Đồng
...
Đang tuyển
118​
HO - Chuyên viên thẩm định TSBĐ tại các ĐVKDHồ Chí Minh
Phú Yên
Bà Rịa - Vũng Tàu
Tây Ninh
Bình Dương
Đang tuyển
119​
Hồ Chí Minh - Phòng giao dịch lớn Nhà bè - Tuyển dụng các vị trí Phòng Khách hàngHồ Chí Minh
Đang tuyển
120​
Hồ Chí Minh - Phòng giao dịch lớn Nhà bè - Tuyển dụng các vị trí Phòng Giám sát hoạt độngHồ Chí Minh
Đang tuyển
121​
Hồ Chí Minh - Phòng giao dịch lớn Nhà bè - Tuyển dụng các vị trí Phòng Kế toán Ngân quỹHồ Chí Minh
Đang tuyển
122​
Hồ Chí Minh - Phòng giao dịch lớn Trường Chinh - Tuyển dụng các vị trí Phòng Khách hàngHồ Chí Minh
Đang tuyển
123​
Hồ Chí Minh - Phòng giao dịch lớn Trường Chinh - Tuyển dụng các vị trí Phòng Giám sát hoạt độngHồ Chí Minh
Đang tuyển
124​
Hồ Chí Minh - Phòng giao dịch lớn Trường Chinh - Tuyển dụng các vị trí Phòng Kế toán Ngân quỹHồ Chí Minh
Đang tuyển
125​
Hồ Chí Minh - Phòng giao dịch lớn Củ Chi - Tuyển dụng các vị trí Phòng Khách hàngHồ Chí Minh
Đang tuyển
126​
Hồ Chí Minh - Phòng giao dịch lớn Củ Chi - Tuyển dụng các vị trí Phòng Giám sát hoạt độngHồ Chí Minh
Đang tuyển
127​
Hồ Chí Minh - Phòng giao dịch lớn Củ Chi - Tuyển dụng các vị trí Phòng Kế toán Ngân quỹHồ Chí Minh
Đang tuyển
128​
Bình Phước - Trưởng/Phó phòng Giám sát hoạt độngBình Phước
Đang tuyển
129​
Vĩnh Long - Tuyển dụng Chuyên viên tổ Ví ViệtVĩnh Long
Đang tuyển
130​
Vĩnh Long - Tuyển dụng các vị trí chuyên viênVĩnh Long
Đang tuyển
131​
Trà Vinh - Trưởng/Phó phòng Giám sát hoạt độngTrà Vinh
Đang tuyển
132​
Sóc Trăng - Giám đốc Phòng giao dịch Vĩnh Châu, Lịch Hội ThượngSóc Trăng
Đang tuyển
133​
Hội sở - Tổ trưởng thẩm định thuộc Trung tâm hỗ trợ Kinh doanh trực thuộc Hội sở đặt tại CN Bình Phước, Tây NinhTây Ninh
Bình Phước
Đang tuyển
134​
HO - Trung tâm Hỗ trợ kinh doanh tại các chi nhánh - tuyển dụng vị trí Chuyên viên tổ Ví ViệtHồ Chí Minh
Cần Thơ
Kiên Giang
Đang tuyển
135​
Bình Phước - Phòng giao dịch Chơn Thành, Bình Long, Phước Long - Tuyển dụng các vị tríBình Phước
Đang tuyển
136​
Sóc Trăng - Phòng giao dịch Cù Lao Dung, Vĩnh Châu, Lịch Hội Thượng - Tuyển dụng các vị tríSóc Trăng
Đang tuyển
137​
Ngân hàng Điện tử - Chuyên viên phát triển kinh doanh, Chuyên viên kế hoạch kinh doanhHồ Chí Minh
Đang tuyển
Cách thức ứng tuyển: click vào tên vị trí/đợt tuyển tương ứng để xem chi tiếtTải Đơn ứng tuyển tại đây
Nắm chắc cơ hội này với bộ tài liệu uy tín từ GIANGBLOG

Tuyển tập câu hỏi phỏng vấn vào ngân hàng: tại đây 
- Cẩm nang giao dịch viên ngân hàng: tại đây 
Cẩm nang thi tuyển vào ngân hàng 2016 ( Dành cho tín dụng): tại đây 
- Tuyển tập câu hỏi Anh văn thi ngân hàng 2017: tại đây
- Cẩm nang Thanh toán quốc tế 2017: tại đây

- - 0 bình luận
CHUYÊN MỤC
 • Google Comment (0)
 • Facebook Comment ()
 • Emotion
 • Một số lưu ý khi bình luận

  Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước

  Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời

  Để được tư vấn về thi tuyển ngân hàng, hãy để lại kèm số điện thoại và/hoặc email của bạn nhé!

 • :))
  :((
  :D
  :(
  :)
  :-)
  ;)
  =))
  :p
  =.=
  ==
  ^_^
  /=he
  :*
  /=r
  /=l
  :v
  /=ok
  /=clap
  (y)
  (yy)
  /=hi
  /=j
  /=hup
  /=hd
  /=hl
  /=hr
  /=s
  <3