Popular Posts
Dành cho các bạn thi Giao dịch viên vào ACB. Giải: Đề thi Giao dịch viên ACB (NH Á Châu)
Số câu: 35 câu
(Gồm 25 câu về nghiệp vụ + 10 câu IQ/EQ)
---------------------
Phần Đáp án đã được update tới cả Thông tư 39/2016; Thông tư 45/2013/TT-BTC.
---------------------

1. Nếu GDP lớn hơn GNP của Việt Nam thì:
A. Giá trị hàng hóa trung gian lớn hơn giá trị hàng hóa cuối cùng
B. Người VN đang sản xuất ở nước ngoài nhiều hơn so với người nước ngoài đang sản xuất ở VN
C. GDP thực tế lớn hơn GDP danh nghĩa
D. GNP thực tế lớn hơn GNP danh nghĩa
E. Người nước ngoài đang sản xuất ở Việt Nam nhiều hơn so với người Việt Nam đang sản xuất ở nước ngoài

2. Thời gian ân hạn là:
A. Khoảng thời gian giữa 2 lần trả nợ
B. Khoảng thời gian từ khi khách hàng bắt đầu trả nợ gốc tiền vay đầu tiên đến ngày trả hết nợ gốc và lãi tiền vay
C. Khoảng thời gian từ ngày khách hàng nhận tiền vay lần đầu tiên cho đến trước ngày bắt đầu của kỳ hạn trả nợ đầu tiên
D. Cả 3 đáp án trên

3. Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ là việc:
A. TCTD chấp thuận kéo dài thêm một khoảng thời gian trả nợ một phần hoặc toàn bộ nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay của kỳ hạn trả nợ đã thỏa thuận (bao gồm cả trường hợp không thay đổi về số kỳ hạn trả nợ đã thỏa thuận), thời hạn cho vay không thay đổi
B. TCTD chấp thuận kéo dài thêm một thời gian trả nợ gốc và/hoặc lãi vay, vượt quá thời hạn cho vay đã thỏa thuận trước đó trong Hợp đồng tín dụng
C. Cả 2 đáp án trên đều đúng
D. Không có đáp án nào đúng

4. Địa điểm công chứng:
A. Có thể được công chứng ở địa điểm khác ngoài trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng
B. Công chứng phải được thực hiện tại trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng
C. Cả A và B đều đúng

5. Một tài sản có thể được dùng để bảo đảm cho:
A. Một nghĩa vụ trả nợ tại một TCTD
B. Nhiều nghĩa vụ trả nợ tại một TCTD
C. Nhiều nghĩa vụ trả nợ tại nhiều TCTD
D. Cả 3 câu trên đều đúng

6. "Nợ có khả năng mất vốn" là nợ nhóm mấy:
A. Nhóm 4
B. Nhóm 2
C. Nhóm 3
D. Nhóm 5

7. Cho vay trung – dài hạn đầu tư dự án, việc xác định nguồn trả nợ chủ yếu phụ thuộc vào?
A. Lợi nhuận kinh doanh
B. Khấu hao tài sản cố định
C. Doanh thu bán hàng
D. Câu A và B đều đúng

8. Nước nào sau đây KHÔNG là thành viên chính thức của ASEAN?
A. Lào
B. Đông Timor
C. Brunei
D. Campuchia

9. TCTD chỉ được nhận tài sản bảo đảm thuộc sở hữu của bên có nghĩa vụ đối với TCTD đó?
A. Đúng
B. Sai

10.  Người bán hàng chuyên nghiệp là người:
A. Có thái độ tích cực trong nghề nghiệp
B. Biết nhiều kỹ năng ứng dụng
C. Đầy đủ kiến thức chuyên môn
D. Cả 3 ý kiến trên

11. Khách hàng tiềm năng là người:
A. Có khả năng mua hàng nhưng chưa có yêu cầu
B. Không có nhu cầu mua hàng
C. Hoàn toàn không có khả năng thanh toán
D. Có năng lực đặc biệt

12. Vốn lưu động ròng được tính bằng:
A. VLĐR = Vốn CSH + Vay dài hạn – TSLĐ
B. VLĐR = TSLĐ & ĐT ngắn hạn – Nợ ngắn hạn
C. VLĐR = Vốn CSH – Nợ ngắn hạn
D. VLĐR = Vốn CSH – TSCĐ

13. Nghĩa vụ bảo lãnh của Ngân hàng chấm dứt khi:
A. Bên được bảo lãnh đồng ý miễn thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh
B. Hết thời hạn hiệu lực của cam kết bảo lãnh
C. Ngân hàng thực hiện một phần nghĩa vụ bảo lãnh theo đúng yêu cầu của bên nhận bảo lãnh
D. Tất cả các câu trên đều sai

14. Đơn vị sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng là xóa nợ cho khách hàng. Đúng hay sai?
A. Sai
B. Đúng

15. Cơ quan nào đăng ký giao dịch bảo đảm tàu cá:
A. Chi cục quản lý nguồn lợi thủy sản tỉnh
B. Cục đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm
C. Cơ quan đăng ký tàu biển khu vực.

-------------------------------


- - 0 bình luận
CHUYÊN MỤC
 • Google Comment (0)
 • Facebook Comment ()
 • Emotion
 • Một số lưu ý khi bình luận

  Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước

  Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời

  Để được tư vấn về thi tuyển ngân hàng, hãy để lại kèm số điện thoại và/hoặc email của bạn nhé!

 • :))
  :((
  :D
  :(
  :)
  :-)
  ;)
  =))
  :p
  =.=
  ==
  ^_^
  /=he
  :*
  /=r
  /=l
  :v
  /=ok
  /=clap
  (y)
  (yy)
  /=hi
  /=j
  /=hup
  /=hd
  /=hl
  /=hr
  /=s
  <3