Popular Posts
 PGBank tuyển dụng 114 vị trí trên TOÀN HỆ THỐNG
STT
Vị trí tuyển dụng (click vào tên vị trí để xem chi tiết)
Địa điểm
Hết hạn
1​
Chi nhánh Vũng Tàu - Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệpVũng Tàu
31/01/2017
2​
Hội sở Hà Nội - Chuyên viên Kiểm toán tín dụngHà Nội
31/01/2017
3​
Chi nhánh An Giang - Nhân viên Lái xeAn Giang
31/01/2017
4​
Chi nhánh An Giang - Phó phòng Dịch vụ ngân hàng bán lẻAn Giang
31/01/2017
5​
Chi nhánh An Giang - Phó phòng Dịch vụ Ngân hàng bán lẻAn Giang
31/01/2017
6​
Chi nhánh An Giang - Phó Giám đốc chi nhánh (Phụ trách mảng bán lẻ)An Giang
31/01/2017
7​
Hội sở Hà Nội - Chuyên viên Định giá - Khối Quản lý rủi roHà Nội
31/01/2017
8​
Hội sở Hà Nội - Kỹ sư quản trị hệ thống - Trung tâm Công nghệ thông tinHà Nội
31/01/2017
9​
Hội sở Hà Nội - Trưởng bộ phận Tra soát khiếu nại thẻ quốc tế - Trung tâm ThẻHà Nội
31/01/2017
10​
Hội sở Hà Nội - Chuyên viên Hỗ trợ Vận hành và Phát triển sản phẩm - Khối Vận hànhHà Nội
31/01/2017
11​
Hội sở Hà Nội - Trưởng phòng An toàn thông tin - Trung Tâm Công nghệ Thông TinHà Nội
31/01/2017
12​
Hội sở Hà Nội - Chuyên viên Marketing - Phòng Marketing & PTMLHà Nội
31/01/2017
13​
Hội sở Hà Nội - Chuyên viên Kế hoạch tài chính - Khối Tài ChínhHà Nội
31/01/2017
14​
Hội sở Hà Nội - Chuyên viên Hỗ trợ nguồn vốn & Kinh doanh tiền tệ - Khối Vận HànhHà Nội
31/01/2017
15​
Hội sở Hà Nội- Chuyên viên Phân tích kinh doanh - Khối DVNHBLHà Nội
31/01/2017
16​
Hội sở Hà Nội - Trưởng bộ phận Hợp tác bán lẻ - Khối Dịch vụ Ngân hàng bán lẻHà Nội
31/01/2017
17​
Hội sở Hà Nội- Chuyên viên Quản lý bán hàng - Khối DVNHBLHà Nội
31/01/2017
18​
Hội sở Hà Nội - Phó phòng Phân tích Kênh Phân phối - Khối DVNH Bán lẻHà Nội
31/01/2017
19​
Hội sở Hà Nội - Trưởng phòng Giám sát tín dụng - Khối Quản lý rủi roHà Nội
31/01/2017
20​
Hội sở Hà Nội - Chuyên viên Giám sát tín dụng - Khối Quản lý rủi roHà Nội
31/01/2017
21​
Hội sở Hà Nội - Trưởng phòng Quản lý rủi ro Tác nghiệp - Khối Quản lý rủi roThông tin
tuyển dụng
31/01/2017
22​
Hội sở Hà Nội - Chuyên viên Quản lý rủi ro tín dụng - Khối Quản lý rủi roHà Nội
31/01/2017
23​
Hội sở Hà Nội - Chuyên viên Đầu tư - Khối Dịch vụ Ngân hàng Đầu tưHà Nội
31/01/2017
24​
Hội sở Hà Nội - Trưởng phòng Đầu tư - Khối Dịch vụ Ngân hàng Đầu tưHà Nội
31/01/2017
25​
Hội sở Hà Nội- Chuyên viên Quan hệ khách hàng- Khối Khách hàng doanh nghiệpHà Nội
31/01/2017
26​
Hội sở Hà Nội - Chuyên viên quản lý rủi ro thẻ - Trung tâm thẻHà Nội
31/01/2017
27​
Hội sở Hà Nội - Chuyên viên Hỗ trợ phần mềm - Trung tâm Công nghệ thông tinHà Nội
27/06/2017
28​
Hội sở Hà Nội - Chuyên viên phát triển sản phẩm tín dụng - Khối Khách hàng doanh nghiệpHà Nội
31/01/2017
29​
Hội sở Hà Nội - Chuyên viên An toàn thông tin - Trung tâm Công nghệ thông tinHà Nội
31/01/2017
30​
Hội sở Hà Nội - Trưởng phòng Chính sách và phát triển sản phẩm giao dịch - Khối Khách hàng doanh nghiệpHà Nội
31/01/2017
31​
PG Bank Đông Đô - Chuyên viên Tư vấn tài chính cá nhânHà Nội
31/01/2017
32​
Chi nhánh Hà Nội - Kiểm soát viên Kế toán Giao dịchHà Nội
31/01/2017
33​
Chi nhánh Hà Nội - Chuyên viên Quản lý tín dụngHà Nội
31/01/2017
34​
Chi nhánh Hà Nội - Chuyên viên tư vấn tài chính cá nhânHà Nội
31/01/2017
35​
Chi nhánh Thăng Long - Chuyên viên Tư vấn tài chính cá nhânHà Nội
31/01/2017
36​
Chi nhánh Thăng Long - Chuyên viên Quản lý tín dụngHà Nội
31/01/2017
37​
Chi nhánh Sài Gòn - Chuyên viên Tài chính kế toánTP HCM
31/01/2017
38​
Giao dịch viên - Khu vực Hồ Chí MinhTP HCM
31/01/2017
39​
Chi nhánh Sài Gòn - Phó phòng Dịch vụ Ngân hàng bán lẻTP HCM
31/01/2017
40​
Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp (Làm việc tại TP. Hồ Chí Minh)TP HCM
31/01/2017
41​
Chi nhánh Quảng Ninh - Giao dịch viênQuảng Ninh
31/01/2017
42​
Chi nhánh Quảng Ninh - Trưởng phòng giao dịchQuảng Ninh
31/01/2017
43​
Chi nhánh Quảng Ninh - Nhân viên Lễ tân Hành chínhQuảng Ninh
31/01/2017
44​
Chi nhánh Quảng Ninh - Kiểm soát viên Kế toán Giao dịch - Kho quỹQuảng Ninh
31/01/2017
45​
Chi nhánh Quảng Ninh - Nhân viên Ngân quỹQuảng Ninh
31/01/2017
46​
Chi nhánh Quảng Ninh- Trưởng phòng dịch vụ ngân hàng bán lẻQuảng Ninh
31/01/2017
47​
Chi nhánh Quảng Ninh - Phó Giám đốc phụ trách bán lẻQuảng Ninh
31/01/2017
48​
Chi nhánh Khánh Hòa - Kiểm soát viên Kế toán Giao dịch - Kho quỹKhánh Hòa
31/01/2017
49​
Chi nhánh Khánh Hòa - Phó phòng Dịch vụ Ngân hàng bán lẻKhánh Hòa
31/01/2017
50​
Chi nhánh Hải Phòng - Trưởng phòng Quan hệ khách hàng doanh nghiệpHải Phòng
31/01/2017
51​
Chi nhánh Hải Phòng - Giao dịch viênHải Phòng
31/01/2017
52​
Chi nhánh Hải Phòng - Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệpHải Phòng
31/01/2017
53​
Chi nhánh Hải Dương - Nhân viên Ngân quỹHải Dương
31/01/2017
54​
Chi nhánh Hải Dương - Giao dịch viênHải Dương
31/01/2017
55​
Chi nhánh Hải Dương- Chuyên viên quản lý tín dụngHải Dương
31/01/2017
56​
Chi nhánh Đồng Tháp - Trưởng phòng giao dịchĐồng Tháp
31/01/2017
57​
Chi nhánh Đồng Tháp - Kiểm soát viên Kế toán Giao dịch - Kho quỹĐồng Tháp
31/01/2017
58​
Chi nhánh Đồng Tháp - Nhân viên Lễ tân Hành chínhĐồng Tháp
31/01/2017
59​
Chi nhánh Đồng Tháp- Giao dịch viênĐồng Tháp
31/01/2017
60​
Chi nhánh Đồng Tháp - Phó phòng Dịch vụ Ngân hàng bán lẻĐồng Tháp
31/01/2017
61​
Chi nhánh Đồng Nai - Giao dịch viênĐồng Nai
31/01/2017
62​
Chi nhánh Đồng Nai - Chuyên viên Quản lý tín dụngĐồng Nai
31/01/2017
63​
Chi nhánh Đồng Nai - Phó phòng Dịch vụ Ngân hàng bán lẻĐồng Nai
31/01/2017
64​
Chi nhánh Đồng Nai - Phó Giám đốc chi nhánh (Phụ trách mảng bán lẻ)Đồng Nai
31/01/2017
65​
Chi nhánh Đà Nẵng - Kiểm soát viên giao dịchĐà Nẵng
31/01/2017
66​
PG Bank Chợ Lớn - Giao dịch viênTP HCM
31/01/2017
67​
PG Bank Chợ Lớn - Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệpTP HCM
31/01/2017
68​
PG Bank Chợ Lớn - Phó Giám đốc phụ trách bán lẻTP HCM
31/01/2017
69​
Chi nhánh Cần Thơ - Giao dịch viênCần Thơ
31/01/2017
70​
Chi nhánh Cần Thơ - Phó phòng Khách hàng doanh nghiệpCần Thơ
31/01/2017
71​
Chi nhánh Bình Dương - Phó phòng Dịch vụ Ngân hàng bán lẻBình Dương
31/01/2017
72​
Chi nhánh Bình Dương- Trưởng phòng Quan hệ khách hàng doanh nghiệpBình Dương
31/01/2017
73​
Chi nhánh Bắc Ninh - Nhân viên Ngân quỹBắc Ninh
31/01/2017
74​
Chi nhánh Bắc Ninh - Giao dịch viênBắc Ninh
31/01/2017
75​
Khu vực Hà Nội - Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệpHà Nội
31/01/2017
76​
Chi nhánh Long An- Chuyên viên tư vấn tài chính cá nhânLong An
31/01/2017
77​
Hội sở Hà Nội - Chuyên viên Tố tụng - Phòng Xử lý và Thu hồi nợHà Nội
31/01/2017
78​
Chi nhánh Đà Nẵng - Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệpThông tin
tuyển dụng
31/01/2017
79​
Chuyên viên Tư vấn tài chính cá nhân - Làm việc tại TP Hồ Chí MinhTP HCM
31/01/2017
80​
Trưởng phòng giao dịch - Khu vực TP Hồ Chí MinhTP HCM
31/01/2017
81​
Chi nhánh Long An - Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệpLong An
31/01/2017
82​
Chi nhánh Đồng Nai - Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệpĐồng Nai
31/01/2017
83​
Chi nhánh Đồng Nai - Chuyên viên Tư vấn tài chính cá nhânĐồng Nai
31/01/2017
84​
Chi nhánh Hải Dương- Chuyên viên tư vấn tài chính cá nhânHải Dương
31/01/2017
85​
Chi nhánh Bắc Ninh - Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệpBắc Ninh
31/01/2017
86​
Chi nhánh Bắc Ninh - Chuyên viên tư vấn tài chính cá nhânBắc Ninh
31/01/2017
87​
Chi nhánh Hải Phòng - Chuyên viên Tư vấn tài chính cá nhânHải Phòng
31/01/2017
88​
Chi nhánh Quảng Ninh - Chuyên viên tư vấn tài chính cá nhânQuảng Ninh
31/01/2017
89​
Chi nhánh Cần Thơ - CHuyên viên Tư vấn tài chính cá nhânCần Thơ
31/01/2017
90​
Chi nhánh An Giang - Chuyên viên Tư vấn tài chính cá nhânAn Giang
31/01/2017
91​
Chi nhánh Đồng Tháp - Chuyên viên Tư vấn tài chính cá nhânĐồng Tháp
31/01/2017
92​
Khu vực Hà Nội - Chuyên viên Tư vấn tài chính cá nhânHà Nội
31/01/2017
93​
Chi nhánh Đồng Tháp - Chuyên viên Quản lý tín dụngĐồng Tháp
31/01/2017
94​
Khu vực Hà Nội - Trưởng phòng giao dịchHà Nội
31/01/2017
95​
Chi nhánh Quảng Ninh - Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệpQuảng Ninh
31/01/2017
96​
Hội sở Hà Nội - Chuyên viên Thu hồi nợ - Phòng Xử lý và Thu hồi nợHà Nội
31/01/2017
97​
Chi nhánh Sài Gòn- Nhân viên ngân quỹTP HCM
31/01/2017
98​
Chi nhánh Sài Gòn - Nhân viên Lái xeTP HCM
31/01/2017
99​
Chi nhánh Đồng Tháp - Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệpĐồng Tháp
31/01/2017
100​
Chi nhánh Khánh Hòa - Chuyên viên Tư vấn tài chính cá nhânKhánh Hòa
31/01/2017
101​
Chi nhánh An Giang - Chuyên viên Quản lý tín dụngAn Giang
31/01/2017
102​
Chi nhánh Vũng Tàu - Phó phòng Quản lý tín dụngVũng Tàu
31/01/2017
103​
Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp - Khu vực TP Hồ Chí MinhTP HCM
31/01/2017
104​
Chuyên viên Định giá - Khối Quản lý rủi ro Miền NamTP HCM
31/01/2017
105​
Khu vực Hồ Chí Minh - Chuyên viên Quản lý tín dụngTP HCM
31/01/2017
106​
Chi nhánh Vũng Tàu - Chuyên viên Tư vấn tài chính cá nhânVũng Tàu
31/01/2017
107​
Chi nhánh Cần Thơ - Chuyên viên Quản lý tín dụngCần Thơ
31/01/2017
108​
Chi nhánh An Giang - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng doanh nghiệpAn Giang
31/01/2017
109​
Chi nhánh Khánh Hòa - Phó phòng Quản lý tín dụngKhánh Hòa
31/01/2017
110​
Chi nhánh Bình Dương- Chuyên viên Tư vấn tài chính cá nhânBình Dương
31/01/2017
111​
Chi nhánh Đà Nẵng - Chuyên viên Tư vấn tài chính cá nhânĐà Nẵng
31/01/2017
112​
Chi nhánh Bình Dương- Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệpBình Dương
31/01/2017
113​
Chi nhánh Bình Dương - Chuyên viên Quản lý tín dụngBình Dương
31/01/2017
114​
Chi nhánh Bình Dương - Chuyên viên Công nghệ thông tinBình Dương
31/01/2017
Cách thức ứng tuyển: click vào tên vị trí để xem chi tiết.

Tải Đơn ứng tuyển tại đây hoặc tại file đính kèm
TÀI LIỆU ÔN THI ĐẮC LỰC TỪ GIANGBLOG:
Tuyển tập đề thi vào ngân hàng : tại đây
Cẩm nang thi tuyển vào ngân hàng 2016 ( Dành cho tín dụng): tại đây
Cẩm nang giao dịch viên ngân hàng: tại đây 
Tuyển tập câu hỏi phỏng vấn vào ngân hàng: tại đây 

- - 0 bình luận
CHUYÊN MỤC
 • Google Comment (0)
 • Facebook Comment ()
 • Emotion
 • Một số lưu ý khi bình luận

  Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước

  Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời

  Để được tư vấn về thi tuyển ngân hàng, hãy để lại kèm số điện thoại và/hoặc email của bạn nhé!

 • :))
  :((
  :D
  :(
  :)
  :-)
  ;)
  =))
  :p
  =.=
  ==
  ^_^
  /=he
  :*
  /=r
  /=l
  :v
  /=ok
  /=clap
  (y)
  (yy)
  /=hi
  /=j
  /=hup
  /=hd
  /=hl
  /=hr
  /=s
  <3