Popular Posts
VIB tuyển dụng 190 vị trí trên TOÀN HỆ THỐNG

Vị trí (click vào tên vị trí để xem chi tiết)
Địa điểm
Thời hạn ứng tuyển
Giám đốc Ngân hàng Bán lẻ (Giám đốc chi nhánh)
VIB Hồ Chí Minh
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Ho Chi Minh City
8, Tháng 1, 2017
Giám đốc Ngân hàng Bán lẻ (Giám đốc chi nhánh)
VIB Dĩ An
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Binh Duong
15, Tháng 1, 2017
Chuyên viên cao cấp Mua bán và Khai thác Tài sản
VIB AMC
Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản (VIB AMC)
Ha Noi
10, Tháng 2, 2017
Chuyên viên hỗ trợ chăm sóc khách hàng
Phòng Chăm sóc khách hàng
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Ha Noi
31, Tháng 1, 2017
Chuyên viên chính Giao dịch Thanh toán quốc tế
Phòng Giao dịch Thanh toán quốc tế
Khối Nghiệp vụ Tổng hợp
Ha Noi
14, Tháng 1, 2017
Giám đốc Phòng Thẩm định Tín dụng - KHDN SME
Phòng Thẩm định Tín dụng
Khối Khách hàng Doanh nghiệp
Ha Noi
31, Tháng 1, 2017
Kiểm toán viên cao cấp
Kiểm toán Khối KHDN - Quy trình & sản phẩm và Khối NV&NH
Khối Nghiệp vụ Tổng hợp
Ho Chi Minh City
31, Tháng 1, 2017
Chuyên Viên Thiết Kế Đồ Họa
Phòng Năng Lực Tổ Chức
Ban Nhân sự
Ho Chi Minh City
31, Tháng 1, 2017
Trưởng Nhóm Bán Hàng Qua Điện Thoại
Trung Tâm Bán Hàng Qua Điện Thoại
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Ho Chi Minh City
31, Tháng 1, 2017
Thực Tập Sinh Tiềm Năng - Trợ Lý Quan Hệ Khách Hàng
Phòng Kinh Doanh
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Ho Chi Minh City
28, Tháng 2, 2017
Chuyên viên Tài chính Kế toán
Phòng Tài chính Kế toán
Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản (VIB AMC)
Ha Noi
14, Tháng 1, 2017
Giám Đốc Trung Tâm Kinh Doanh Trực Tiếp Sản Phẩm Vay Ô Tô
Trung Tâm Kinh Doanh Trực Tiếp
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Ho Chi Minh City
31, Tháng 1, 2017
Giám Đốc Vùng Mạng Lưới Chi Nhánh - Sản Phẩm Vay Ô Tô
Trung Tâm Kinh Doanh Trực Tiếp
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Ha Noi
31, Tháng 1, 2017
Giám Đốc Vùng Kinh Doanh Trực Tiếp - Sản Phẩm Vay Ô Tô
Trung Tâm Kinh Doanh Trực Tiếp
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Ho Chi Minh City
31, Tháng 1, 2017
Giám Đốc Phòng Kinh Doanh Trực Tiếp - Sản Phẩm Vay Ô Tô
Trung Tâm Kinh Doanh Trực Tiếp
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Ho Chi Minh City
31, Tháng 1, 2017
Chuyên viên phòng Quản lý Ngân sách và Chi tiêu
Phòng Quản lý Ngân sách và Chi tiêu
Ban Dịch vụ Tài chính
Ha Noi
31, Tháng 1, 2017
Chuyên Viên Phân Tích Giải Pháp Ngân Hàng Số
Phòng Dịch Vụ Ngân Hàng Số
Khối Dịch vụ Công nghệ Ngân hàng
Ho Chi Minh City
31, Tháng 1, 2017
Chuyên viên Thu hồ sơ khách hàng
Phòng Kinh doanh và Vận hành Ngân hàng số
Khối Dịch vụ Công nghệ Ngân hàng
Ha Noi
31, Tháng 1, 2017
Chuyên viên cao cấp Thẩm định Thẻ tín dụng
Phòng Thẩm định tín dụng (thuộc Trung tâm thẩm định tín dụng và Kiểm soát nội bộ)
Khối Khách hàng Doanh nghiệp
Ho Chi Minh City
31, Tháng 1, 2017
Cộng tác viên dự án Pioneer
Dự án Pioneer
Khối Nghiệp vụ Tổng hợp
Ho Chi Minh City
31, Tháng 1, 2017
Giám Đốc Phòng Tái Thẩm Định Khách Hàng Doanh Nghiệp
Trung Tâm Quản Lý Tín Dụng KHDN
Khối Khách hàng Doanh nghiệp
Ha Noi
31, Tháng 1, 2017
Giám Đốc Phòng Mạng Lưới Chi Nhánh - Sản Phẩm Vay Ô Tô
Trung Tâm Kinh Doanh Trực Tiếp
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Ho Chi Minh City
31, Tháng 1, 2017
Giám Đốc Vùng Mạng Lưới Chi Nhánh - Sản Phẩm Vay Ô Tô
Trung Tâm Kinh Doanh Trực Tiếp
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Ho Chi Minh City
31, Tháng 1, 2017
Chuyên Viên Cao Cấp Kiểm Soát Nội Bộ
Phòng Kiểm Soát Nội Bộ
Khối Nghiệp vụ Tổng hợp
Ho Chi Minh City
31, Tháng 1, 2017
Chuyên Viên Thu Hồi Nợ
Phòng Thu hồi nợ, Trung tâm Quản lý nợ Khách hàng Cá nhân
Khối Quản trị rủi ro
Ho Chi Minh City
31, Tháng 1, 2017
Chuyên Viên Thu Hồi Nợ Thẻ Nợ Không Có Thể Chấp
Phòng Thu Hồi Nợ Thẻ, Trung Tâm Quản Lý Nợ Khách Hàng Cá Nhân
Khối Quản trị rủi ro
Ho Chi Minh City
31, Tháng 1, 2017
Chuyên viên cao cấp Xử lý nợ Khách hàng cá nhân
Trung tâm Quản lý Nợ Khách hàng Cá nhân
Khối Quản trị rủi ro
Hai Phong
31, Tháng 12, 2016
Chuyên Gia Vận Hành An Ninh Công Nghệ
BTS
Khối Dịch vụ Công nghệ Ngân hàng
Ha Noi
31, Tháng 12, 2016
Chuyên viên Thu hồi nợ KHDN
Trung tâm Quản lý nợ KHDN
Khối Quản trị rủi ro
Ha Noi
14, Tháng 1, 2017
Chuyên viên cao cấp Thẩm định tín dụng Clone
Phòng Thẩm định tín dụng (thuộc Trung tâm thẩm định tín dụng và Kiểm soát nội bộ)
Khối Nghiệp vụ Tổng hợp
Ha Noi
31, Tháng 1, 2017
Giám đốc Trung tâm kinh doanh KHDN SME
NA
Khối Khách hàng Doanh nghiệp
Ha Noi
31, Tháng 1, 2017
Cộng tác viên Giao dịch Tín dụng
Trung tâm Giao dịch tín dụng
Khối Nghiệp vụ Tổng hợp
Dong Nai
31, Tháng 1, 2017
Kiểm Ngân
Chi Nhánh
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Quang Ngai
14, Tháng 1, 2017
Giao Dịch Viên Tư Vấn Đầu Tư
Kênh Phân Phối Hỗn Hợp
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Ho Chi Minh City
31, Tháng 1, 2017
Quản Lý Khách Hàng
Chi Nhánh
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Khanh Hoa
31, Tháng 1, 2017
Giao dịch viên
Chi Nhánh
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Ho Chi Minh City
31, Tháng 1, 2017
Giao dịch viên
Chi Nhánh
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Ho Chi Minh City
31, Tháng 1, 2017
Chuyên viên chính Dịch vụ Pháp lý
Dịch vụ Pháp lý
Ban Pháp chế và Quản trị Doanh nghiệp
Ha Noi
31, Tháng 1, 2017
Giám Đốc Phòng Tái Thẩm Định Khách Hàng Doanh Nghiệp
Trung Tâm Quản Lý Tín Dụng KHDN
Khối Khách hàng Doanh nghiệp
Ho Chi Minh City
31, Tháng 1, 2017
Chuyên Viên Quản Lý Website – Chuyên Về Kỹ Thuật
Bộ phận Thiết kế tương tác khách hàng, Phòng Thiết kế sản phẩm Ngân hàng số
Khối Dịch vụ Công nghệ Ngân hàng
Ho Chi Minh City
31, Tháng 1, 2017
Chuyên Viên Quản Lý Website - Chuyên Về Biên Soạn Nội Dung
Bộ phận Thiết kế tương tác khách hàng, Phòng Thiết kế sản phẩm Ngân hàng số
Khối Dịch vụ Công nghệ Ngân hàng
Ho Chi Minh City
31, Tháng 1, 2017
Quản Lý Khách Hàng
Chi Nhánh
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Dong Thap
Sa Dec
31, Tháng 1, 2017
Kiểm Ngân
Chi Nhánh
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Sa Dec
31, Tháng 1, 2017
Quản Lý Khách Hàng
Chi Nhánh
Khối Ngân hàng Bán lẻ
An Giang
31, Tháng 1, 2017
Quản Lý Khách Hàng
Chi Nhánh
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Can Tho
31, Tháng 1, 2017
Quản Lý Khách Hàng
VIB Rạch Sỏi
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Kien Giang
31, Tháng 1, 2017
Quản Lý Khách Hàng
Chi nhánh
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Thai Nguyen
14, Tháng 1, 2017
Giao dịch viên
Chi nhánh
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Quang Ninh
15, Tháng 1, 2017
Giám Đốc Bộ Phận Sản Phẩm Vay Ô Tô
Auto Sales / DS Centre
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Ho Chi Minh City
31, Tháng 1, 2017
Chuyên viên Thu hồ sơ khách hàng
Phòng Kinh doanh và Vận hành Ngân hàng số
Khối Dịch vụ Công nghệ Ngân hàng
Ha Noi
31, Tháng 1, 2017
Quản Lý Khách Hàng
SME
Khối Khách hàng Doanh nghiệp
Khanh Hoa
31, Tháng 1, 2017
Quản Lý Khách Hàng
SME
Khối Khách hàng Doanh nghiệp
Binh Dinh
31, Tháng 1, 2017
Chuyên Viên Đảm Bảo An Ninh Công Nghệ
Phòng Dịch Vụ An Ninh Công Nghệ
Khối Dịch vụ Công nghệ Ngân hàng
Ho Chi Minh City
31, Tháng 1, 2017
Quản Lý Khách Hàng
CB
Khối Khách hàng Doanh nghiệp
Ba Ria - Vung Tau
31, Tháng 1, 2017
Quản Lý Khách Hàng
CB
Khối Khách hàng Doanh nghiệp
Binh Duong
31, Tháng 1, 2017
Quản Lý Khách Hàng
CB
Khối Khách hàng Doanh nghiệp
Dong Nai
31, Tháng 1, 2017
Quản Lý Khách Hàng
SME
Khối Khách hàng Doanh nghiệp
Ho Chi Minh City
31, Tháng 1, 2017
Quản Lý Khách Hàng
Chi Nhánh
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Lam Dong
31, Tháng 1, 2017
Chuyên viên Phát triển ứng dụng Quy trình Nghiệp vụ
Phòng Phát triển Ứng dụng
Khối Dịch vụ Công nghệ Ngân hàng
Ha Noi
31, Tháng 1, 2017
Chuyên Gia Hỗ Trợ Dịch Vụ và Bán Hàng
Trung Tâm Bán Hàng
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Ha Noi
31, Tháng 1, 2017
Chuyên viên Giao dịch Tín dụng
Trung tâm Giao dịch tín dụng
Khối Nghiệp vụ Tổng hợp
Ha Noi
31, Tháng 1, 2017
Cộng tác viên Giao dịch Tín dụng
Trung tâm Giao dịch tín dụng
Khối Nghiệp vụ Tổng hợp
Hai Phong
31, Tháng 1, 2017
Lập trình viên Phát triển Ứng dụng Hệ thống Ngân hàng lõi
Phòng Phát triển Ứng dụng
Khối Dịch vụ Công nghệ Ngân hàng
Ha Noi
31, Tháng 1, 2017
Quản Lý Khách Hàng
Chi Nhánh
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Nghe An
31, Tháng 1, 2017
Quản Lý Khách Hàng
Chi Nhánh
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Hai Duong
31, Tháng 1, 2017
Quản lý khách hàng
Chi Nhánh
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Quang Ninh
31, Tháng 1, 2017
Quản lý khách hàng
Chi nhánh
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Hai Phong
31, Tháng 1, 2017
Quản lý khách hàng
Chi Nhánh
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Ha Noi
31, Tháng 1, 2017
Chuyên Viên Quản Lý Khách Hàng
Chi nhánh
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Thai Nguyen
31, Tháng 1, 2017
Quản Lý Khách Hàng
Chi Nhánh
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Phu Tho
31, Tháng 1, 2017
Quản Lý Khách Hàng
Chi Nhánh
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Vinh Phuc
31, Tháng 1, 2017
Quản Lý Khách Hàng
Chi Nhánh
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Thai Binh
31, Tháng 1, 2017
Quản lý khách hàng
Chi Nhánh
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Thanh Hoa
31, Tháng 1, 2017
Quản Lý Khách Hàng Auto (Sản Phẩm Ô Tô)
Phòng Đối Tác
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Ha Noi
31, Tháng 1, 2017
Trưởng bộ phận Nghiên cứu (Thị trường Vốn)
Phòng Thị trường Vốn
Khối Nguồn vốn và Ngoại hối
Ha Noi
Ho Chi Minh City
31, Tháng 1, 2017
Chuyên viên Cao cấp Giao dịch Đầu tư & Kinh doanh Trái phiếu
Bộ phận Đầu tư & Kinh doanh Trái phiếu
Khối Nguồn vốn và Ngoại hối
Ha Noi
Ho Chi Minh City
31, Tháng 1, 2017
Giao dịch viên
Chi nhánh
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Ha Noi
31, Tháng 1, 2017
Giao dịch viên
Chi nhánh
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Phu Tho
31, Tháng 1, 2017
Giao dịch viên
Chi nhánh
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Vinh Phuc
31, Tháng 1, 2017
Chuyên viên tư vấn đầu tư/Chuyên viên tư vấn đầu tư cao cấp
Kênh phân phối hỗn hợp
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Hai Phong
31, Tháng 1, 2017
Chuyên viên tư vấn đầu tư/Chuyên viên tư vấn đầu tư cao cấp
Trung tâm Kênh phân phối hỗn hợp
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Vinh Phuc
31, Tháng 1, 2017
Chuyên viên tư vấn đầu tư/Chuyên viên tư vấn đầu tư cao cấp
Trung tâm Kênh phân phối hỗn hợp
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Ha Noi
31, Tháng 1, 2017
Chuyên viên Phân tích
Bộ phận Phân tích, Phòng Quản lý Tài sản Nợ - Có
Khối Nguồn vốn và Ngoại hối
Ha Noi
14, Tháng 1, 2017
Cộng tác viên Giao dịch Tín dụng
Trung tâm Giao dịch tín dụng
Khối Nghiệp vụ Tổng hợp
Thai Binh
31, Tháng 1, 2017
Quản lý dự án
Phòng Quản trị dự án và Hành chính
Khối Dịch vụ Công nghệ Ngân hàng
Ha Noi
14, Tháng 1, 2017
Quản lý Khách Hàng (Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp Hàn Quốc)
Khách hàng Doanh nghiệp Nước ngoài
Khối Khách hàng Doanh nghiệp
Ha Noi
31, Tháng 1, 2017
Chuyên viên thẩm định tài sản
AMC
Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản (VIB AMC)
Ha Noi
Ho Chi Minh City
Thanh Hoa
14, Tháng 1, 2017
Chuyên viên chính thẩm định tài sản
AMC
Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản (VIB AMC)
Ha Noi
Nghe An
Quang Ninh
Thai Nguyen
Thanh Hoa
14, Tháng 1, 2017
Chuyên viên phòng Quản lý Ngân sách và Chi tiêu
Phòng Quản lý Ngân sách và Chi tiêu
Ban Dịch vụ Tài chính
Ha Noi
31, Tháng 1, 2017
Chuyên viên/Chuyên viên Chính Bộ phận Báo cáo & Chính sách Kế toán
Bộ phận Báo cáo & Chính sách Kế toán
Ban Dịch vụ Tài chính
Ha Noi
31, Tháng 1, 2017
Chuyên viên cao cấp mảng Phân tích và kiểm soát rủi ro hệ thống công nghệ ngân hàng
Bộ phận Kế hoạch Dự phòng
Khối Quản trị rủi ro
Ha Noi
31, Tháng 1, 2017
Chuyên viên chính Phát triển Ứng dụng Web
Phòng Dịch vụ Công nghệ Ngân hàng số
Khối Dịch vụ Công nghệ Ngân hàng
Ha Noi
31, Tháng 1, 2017
Chuyên viên Giao dịch Tín dụng
Trung tâm Giao dịch tín dụng
Khối Nghiệp vụ Tổng hợp
Hai Duong
31, Tháng 1, 2017
Chuyên viên Giao dịch Tín dụng (KV Hoàng Thạch)
Trung tâm Giao dịch tín dụng
Khối Nghiệp vụ Tổng hợp
Quang Ninh
31, Tháng 1, 2017
Chuyên viên Giao dịch Tín dụng
Trung tâm Giao dịch tín dụng
Khối Nghiệp vụ Tổng hợp
Ha Noi
31, Tháng 1, 2017
Giám đốc Trung tâm kinh doanh KHDN SME
NA
Khối Khách hàng Doanh nghiệp
Ha Noi
31, Tháng 1, 2017
Chuyên Viên Cao Cấp Dịch Vụ Pháp Lý
Bộ Phận Dịch Vụ Pháp Lý
Ban Pháp chế và Quản trị Doanh nghiệp
Ho Chi Minh City
31, Tháng 1, 2017
Chuyên Viên Cao Cấp Tái Thẩm Định SME/CB
Trung Tâm Quản Lý Tín Dụng Khách Hàng Doanh Nghiệp
Khối Quản trị rủi ro
Ho Chi Minh City
31, Tháng 1, 2017
Chuyên Viên Chính Hỗ Trợ và Phân Tích
Bộ phận Hỗ trợ và Phân tích, Trung tâm Quản lý nợ Khách hàng Cá nhân
Khối Quản trị rủi ro
Ho Chi Minh City
31, Tháng 1, 2017
Chuyên viên chính Xử lý nợ Khách hàng cá nhân
Trung tâm Quản lý Nợ Khách hàng Cá nhân
Khối Quản trị rủi ro
Ho Chi Minh City
31, Tháng 1, 2017
Chuyên Viên Cao Cấp Tra Soát Tài Khoản Nostro
Phòng Kiểm Soát Nội Bộ
Khối Nghiệp vụ Tổng hợp
Ho Chi Minh City
31, Tháng 1, 2017
Thư Ký Giám Đốc Khối Nghiệp Vụ Tổng Hợp
Phòng Hành Chính
Khối Nghiệp vụ Tổng hợp
Ho Chi Minh City
31, Tháng 1, 2017
Chuyên viên Cao cấp Giao dịch Liên Ngân hàng
Phòng Ngoại hối
Khối Nguồn vốn và Ngoại hối
Ha Noi
14, Tháng 1, 2017
Chuyên Viên Cao Cấp Giao Dịch Tín Dụng
Trung Tâm Giao Dịch Tín Dụng
Khối Nghiệp vụ Tổng hợp
Ho Chi Minh City
31, Tháng 1, 2017
Giao dịch viên
Chi Nhánh
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Binh Duong
31, Tháng 1, 2017
Giao dịch viên
Chi Nhánh
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Dong Nai
31, Tháng 1, 2017
Chuyên Viên Tư Vấn Đầu Tư
Kênh phân phối hỗn hợp
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Binh Duong
31, Tháng 1, 2017
Chuyên Viên Tư Vấn Đầu Tư
Kênh phân phối hỗn hợp
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Dong Nai
31, Tháng 1, 2017
Chuyên Viên Tư Vấn Đầu Tư
Kênh phân phối hỗn hợp
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Ho Chi Minh City
31, Tháng 1, 2017
Quản Lý Khách Hàng
Chi Nhánh
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Kien Giang
31, Tháng 1, 2017
Quản Lý Khách Hàng
Chi Nhánh
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Ba Ria - Vung Tau
31, Tháng 1, 2017
Quản Lý Khách Hàng
Chi Nhánh
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Dong Nai
31, Tháng 1, 2017
Quản Lý Khách Hàng
Chi Nhánh
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Binh Duong
31, Tháng 1, 2017
Quản Lý Khách Hàng
Chi Nhánh
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Ho Chi Minh City
31, Tháng 1, 2017
Chuyên gia quản lý quy trình và chất lượng IT
Phòng Quản trị Dự án và Hành chính
Khối Dịch vụ Công nghệ Ngân hàng
Ha Noi
14, Tháng 1, 2017
Trợ Lý Quản Lý Khách Hàng
Phòng Kinh Doanh Thẻ và POS
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Ho Chi Minh City
31, Tháng 1, 2017
Quản Lý Khách Hàng
Phòng Kinh Doanh Thẻ và POS
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Ho Chi Minh City
31, Tháng 1, 2017
Quản lý khách hàng
Trung Tâm Kinh Doanh
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Ho Chi Minh City
31, Tháng 1, 2017
Chuyên viên bán hàng qua điện thoại
Bán hàng qua điện thoại
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Ho Chi Minh City
31, Tháng 1, 2017
Quản Lý Khách Hàng Auto (Sản Phẩm Ô Tô)
Phòng Đối Tác
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Ho Chi Minh City
31, Tháng 1, 2017
Chuyên Viên Cao Cấp Lập Trình Ngân Hàng Trực Tuyến
Phòng Digital BTS
Khối Dịch vụ Công nghệ Ngân hàng
Ho Chi Minh City
31, Tháng 1, 2017
Quản Lý Khách Hàng
Phòng CB, SME
Khối Khách hàng Doanh nghiệp
Ba Ria - Vung Tau
Binh Duong
31, Tháng 1, 2017
Quản Lý Khách Hàng
Phòng CB, SME
Khối Khách hàng Doanh nghiệp
Ho Chi Minh City
31, Tháng 1, 2017
Chuyên viên tư vấn đầu tư/Chuyên viên tư vấn đầu tư cao cấp
Trung tâm Kênh phân phối hỗn hợp
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Ho Chi Minh City
31, Tháng 1, 2017
Chuyên viên cao cấp Thẩm định tín dụng
Phòng Thẩm định tín dụng (thuộc Trung tâm thẩm định tín dụng và Kiểm soát nội bộ)
Khối Khách hàng Doanh nghiệp
Ha Noi
14, Tháng 1, 2017
Chuyên viên cao cấp Quản lý Rủi ro Thẻ
Bộ phận Quản lý Rủi ro Thẻ, Phòng Quản lý Rủi ro Hoạt động
Khối Quản trị rủi ro
Ha Noi
30, Tháng 12, 2016
Giao dịch viên - Vinh
NA
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Nghe An
30, Tháng 12, 2016
Quản lý khách hàng doanh nghiệp tập sự
Trung Tâm Kinh Doanh SME
Khối Khách hàng Doanh nghiệp
Hai Duong
Nghe An
Thai Nguyen
Thanh Hoa
Vinh Phuc
31, Tháng 12, 2016
Quản lý Khách hàng Doanh nghiệp
NA
Khối Khách hàng Doanh nghiệp
Vinh
30, Tháng 12, 2016
Quản Lý Khách Hàng Doanh Nghiệp
Trung tâm Kinh doanh Khách hàng Doanh nghiệp CB/ SME
Khối Khách hàng Doanh nghiệp
Ha Noi
29, Tháng 12, 2016
Quản lý khách hàng doanh nghiệp
Khách hàng Doanh nghiệp SME
Khối Khách hàng Doanh nghiệp
Thanh Hoa
29, Tháng 12, 2016
Quản Lý Khách Hàng Auto (Sản Phẩm Ô Tô)
Phòng Đối Tác
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Ho Chi Minh City
31, Tháng 12, 2016
Giám Đốc Phòng Tái Thẩm Định Khách Hàng Doanh Nghiệp
Trung Tâm Quản Lý Tín Dụng KHDN
Khối Quản trị rủi ro
Ho Chi Minh City
31, Tháng 12, 2016
Chuyên viên Giao dịch Tín dụng
Trung tâm Giao dịch tín dụng
Khối Nghiệp vụ Tổng hợp
Dong Nai
31, Tháng 12, 2016
Giao dịch viên
Chi Nhánh
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Ba Ria - Vung Tau
31, Tháng 12, 2016
Quản Lý Khách Hàng
CB Vũng Tàu
Khối Khách hàng Doanh nghiệp
Ba Ria - Vung Tau
31, Tháng 12, 2016
Quản Lý Khách Hàng Cao Cấp SME
SME
Khối Khách hàng Doanh nghiệp
Ho Chi Minh City
31, Tháng 12, 2016
Chuyên Viên Cao Cấp Chiến Lược và Phát Triển Kinh Doanh
Trung Tâm Chuyển Đổi Chiến Lược
Ban Nâng cao Năng suất lao động và Hiệu quả làm việc
Ho Chi Minh City
31, Tháng 12, 2016
Nhân Viên Lái Xe
Phòng Hành Chính Hậu Cần
Khối Nghiệp vụ Tổng hợp
Ho Chi Minh City
Lam Dong
31, Tháng 12, 2016
Chuyên Gia Giao Dịch Thanh Toán Quốc Tế
Phòng Giao Dịch Thanh Toán Quốc Tế
Khối Nghiệp vụ Tổng hợp
Ho Chi Minh City
31, Tháng 12, 2016
Chuyên Viên Quan Hệ Đối Tác Ô Tô
Phòng Ngân Hàng Bán Lẻ
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Ho Chi Minh City
31, Tháng 12, 2016
Chuyên Viên Cao Cấp Lập Trình Ngân Hàng Trực Tuyến
Phòng Digital BTS
Khối Dịch vụ Công nghệ Ngân hàng
Ho Chi Minh City
31, Tháng 12, 2016
Giao dịch viên
Chi Nhánh
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Ho Chi Minh City
31, Tháng 12, 2016
Quản Lý Khách Hàng
Chi Nhánh
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Dong Nai
31, Tháng 12, 2016
Quản Lý Khách Hàng
Chi Nhánh
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Binh Duong
31, Tháng 12, 2016
Quản Lý Khách Hàng
Chi Nhánh
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Ho Chi Minh City
31, Tháng 12, 2016
Kiểm Ngân
Chi Nhánh
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Ho Chi Minh City
31, Tháng 12, 2016
Nhân Viên Tập Sự - Chuyên viên Quan Hệ Khách Hàng
Trung Tâm Kinh Doanh SME
Khối Khách hàng Doanh nghiệp
An Giang
Quy Nhon
Ca Mau
Dac Lac
Khanh Hoa
31, Tháng 12, 2016
Thực Tập Sinh Tiềm Năng - Trợ Lý Quan Hệ Khách Hàng
Phòng Kinh Doanh
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Ha Noi
31, Tháng 12, 2016
Nhân Viên Tập Sự- Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng
Trung Tâm SME
Khối Khách hàng Doanh nghiệp
Ho Chi Minh City
31, Tháng 12, 2016
Thực Tập Sinh Tiềm Năng - Trợ Lý Quan Hệ Khách Hàng
Phòng Kinh Doanh
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Ho Chi Minh City
31, Tháng 12, 2016
Thực Tập Sinh Tiềm Năng - Trợ Lý Quan Hệ Khách Hàng
Phòng Kinh Doanh
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Dong Nai
Khanh Hoa
31, Tháng 12, 2016
Thực Tập Sinh Tiềm Năng - Trợ Lý Quan Hệ Khách Hàng
Phòng Kinh Doanh
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Can Tho
Dong Thap
31, Tháng 12, 2016
Giám đốc Trung tâm Quản lý Chính sách và Quy trình Tín dụng
Trung tâm Quản lý Chính sách và Quy trình Tín dụng
Khối Quản trị rủi ro
Ha Noi
Ho Chi Minh City
31, Tháng 12, 2016
Chuyên Viên Phòng Bán Hàng Dịch Vụ và Nâng Cao Năng Lực Kinh Doanh
Bán Hàng Dịch Vụ và Nâng Cao Năng Lực Kinh Doanh
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Ho Chi Minh City
31, Tháng 12, 2016
Chuyên viên Giao dịch Tín dụng
Trung tâm Giao dịch tín dụng
Khối Nghiệp vụ Tổng hợp
Can Tho
Ho Chi Minh City
Kien Giang
31, Tháng 12, 2016
Chuyên viên cao cấp Kiểm soát nội bộ
Bộ phận Kiểm soát tuân thủ Nội bộ KHCN
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Ho Chi Minh City
31, Tháng 12, 2016
Chuyên Viên Phân Tích
Phòng Dịch Vụ Ngân Hàng Số
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Ho Chi Minh City
31, Tháng 12, 2016
Chuyên Viên Chính Hỗ Trợ và Phân Tích
Bộ phận Hỗ trợ và Phân tích, Trung tâm Quản lý nợ Khách hàng Cá nhân
Khối Quản trị rủi ro
Ho Chi Minh City
31, Tháng 12, 2016
Chuyên viên cao cấp Thu hồi nợ phía Bắc/Nam/miền Trung/Hội sở
Trung tâm Quản lý nợ Khách hàng Doanh nghiệp
Khối Quản trị rủi ro
Ha Noi
Ho Chi Minh City
31, Tháng 12, 2016
Giao dịch viên
Chi Nhánh
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Ho Chi Minh City
31, Tháng 12, 2016
Chuyên viên thẩm định tài sản
AMC
Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản (VIB AMC)
Ha Noi
Ho Chi Minh City
Thanh Hoa
31, Tháng 12, 2016
Chuyên viên chính thẩm định tài sản
AMC
Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản (VIB AMC)
Ha Noi
Nghe An
Quang Ninh
Thai Nguyen
Thanh Hoa
31, Tháng 12, 2016
Tổ trưởng Thẩm định tài sản
AMC
Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản (VIB AMC)
Ha Noi
31, Tháng 12, 2016
Chuyên viên Giao dịch Tín dụng
Trung tâm Giao dịch tín dụng
Khối Nghiệp vụ Tổng hợp
Hai Duong
31, Tháng 12, 2016
Chuyên viên Giao dịch Tín dụng
Trung tâm Giao dịch tín dụng
Khối Nghiệp vụ Tổng hợp
Ho Chi Minh City
31, Tháng 12, 2016
Giám Đốc Phòng Bán Hàng Dịch Vụ và Nâng Cao Năng Lực Kinh Doanh
Phòng Bán Hàng Dịch Vụ và Nâng Cao Năng Lực Kinh Doanh
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Ho Chi Minh City
31, Tháng 12, 2016
Quản lý khách hàng
VIB Văn Thánh
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Ho Chi Minh City
31, Tháng 12, 2016
Quản lý khách hàng
VIB Quận 5
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Ho Chi Minh City
31, Tháng 12, 2016
Quản lý khách hàng
VIB Phạm Ngũ Lão
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Ho Chi Minh City
31, Tháng 12, 2016
Chuyên Viên Tư Vấn Đầu Tư
Kênh phân phối hỗn hợp
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Ho Chi Minh City
31, Tháng 12, 2016
Chuyên Viên Tư Vấn Đầu Tư
Kênh phân phối hỗn hợp
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Dong Nai
31, Tháng 12, 2016
Chuyên Viên Tư Vấn Đầu Tư
Kênh phân phối hỗn hợp
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Binh Duong
31, Tháng 12, 2016
Chuyên Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh
Trung tâm kênh phân phối hỗn hợp
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Ho Chi Minh City
31, Tháng 12, 2016
Quản Lý Dự Án
Phòng Quản trị Dự án và Hành chính
Khối Dịch vụ Công nghệ Ngân hàng
Ho Chi Minh City
31, Tháng 12, 2016
Quản Lý Khách Hàng Doanh Nghiệp
SME
Khối Khách hàng Doanh nghiệp
Khanh Hoa
31, Tháng 12, 2016
Giám Đốc Khách Hàng Doanh Nghiệp
SME
Khối Khách hàng Doanh nghiệp
Ho Chi Minh City
31, Tháng 12, 2016
Giám Đốc Bộ Phận Tra Soát Tài Khoản Nostro
Phòng Kiểm Soát Nội Bộ
Khối Nghiệp vụ Tổng hợp
Ho Chi Minh City
31, Tháng 12, 2016
Chuyên Viên Cao Cấp Tra Soát Tài Khoản Nostro
Internal Control Department
Khối Nghiệp vụ Tổng hợp
Ho Chi Minh City
31, Tháng 12, 2016
Quản Lý Khách Hàng Cao Cấp CB
CB Department
Khối Khách hàng Doanh nghiệp
Binh Duong
Dong Nai
Ho Chi Minh City
31, Tháng 12, 2016
Kiểm Soát Viên
Phòng Ngân Hàng Bán Lẻ
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Ho Chi Minh City
31, Tháng 12, 2016
Chuyên Viên Thu Hồi Nợ KHCN
Phòng Thu hồi nợ KHCN
Khối Quản trị rủi ro
Ho Chi Minh City
31, Tháng 12, 2016
Quản lý khách hàng
Trung Tâm Kinh Doanh
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Ho Chi Minh City
31, Tháng 12, 2016
Quản Lý Khách Hàng
Phòng CB, SME
Khối Khách hàng Doanh nghiệp
Binh Duong
Dong Nai
31, Tháng 12, 2016
Quản lý khách hàng
Chi Nhánh
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Binh Duong
31, Tháng 12, 2016
Quản lý khách hàng
Chi Nhánh
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Ho Chi Minh City
31, Tháng 12, 2016
Chuyên Viên Phân Tích Giải Pháp Ngân Hàng Số
Phòng Dịch Vụ Ngân Hàng Số
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Ho Chi Minh City
31, Tháng 12, 2016
Giám Đốc Tư Vấn Đầu Tư Vùng
Trung Tâm Kênh Phân Phối Hỗn Hợp
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Ha Noi
31, Tháng 12, 2016
Chuyên viên bán hàng qua điện thoại
Bán hàng qua điện thoại
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Ho Chi Minh City
31, Tháng 12, 2016
Chuyên Viên Bán Hàng Qua Điện Thoại
Kênh Phân Phối Tổng Hợp
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Ho Chi Minh City
31, Tháng 12, 2016
TÀI LIỆU HỖ TRỢ TỪ GIANGBLOG:
Tuyển tập đề thi vào ngân hàng : tại đây
Cẩm nang thi tuyển vào ngân hàng 2016 ( Dành cho tín dụng): tại đây
Cẩm nang giao dịch viên ngân hàng: tại đây 
Tuyển tập câu hỏi phỏng vấn vào ngân hàng: tại đây
- - 0 bình luận
CHUYÊN MỤC
 • Google Comment (0)
 • Facebook Comment ()
 • Emotion
 • Một số lưu ý khi bình luận

  Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước

  Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời

  Để được tư vấn về thi tuyển ngân hàng, hãy để lại kèm số điện thoại và/hoặc email của bạn nhé!

 • :))
  :((
  :D
  :(
  :)
  :-)
  ;)
  =))
  :p
  =.=
  ==
  ^_^
  /=he
  :*
  /=r
  /=l
  :v
  /=ok
  /=clap
  (y)
  (yy)
  /=hi
  /=j
  /=hup
  /=hd
  /=hl
  /=hr
  /=s
  <3