Popular Posts
Sacombank và rất nhiều điều ĐẦU TIÊN:
 • ·         NHVN đầu tiên phát hành cổ phiếu đại chúng
 • ·         NHTMVN đầu tiên áp dụng các tiêu chuẩn kiểm toán quốc tế vào các báo cáo và phân tích tài chính
 • ·         NHTMCPVN đầu tiên niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán
 • ·         NHTMCPVN đầu tiên mở rộng phạm vi hoạt động tại Lào, Cambodia
 • ·         NHVN đầu tiên xây dựng trung tâm dữ liệu theo tiêu chuẩn quốc tế
 • ·         NH đầu tiên phát hành thẻ tín dụng Infinite
 • ·         NHVN đầu tiên xây dựng hệ thống ESMSSacombank luôn hướng đến một chính sách đãi ngộ (lương, thưởng và phúc lợi) cạnh tranh dựa trên giá trị mà CBNV Sacombank tạo ra trên cơ sở hài hoà với lợi ích của Ngân hàng. Chính sách này thể hiện sự tôn trọng của Sacombank đối với nghề nghiệp, cuộc sống, gia đình của mỗi nhân viên, đảm bảo nhân viên có thể an tâm tập trung phát triển sự nghiệp để tiếp tục tạo ra và chia sẻ những giá trị mới.
Bên  cạnh đó, Sacombank còn tạo môi trường làm việc hấp dẫn, chuyên nghiệp và thân thiện như tổ chức các chương trình đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng mềm, tổ chức các hoạt động từ thiện xã hội, phong trào thể dục thể thao… cho tất cả các CBNV trên toàn hệ thống.


- -
CHUYÊN MỤC
 • Google Comment (0)
 • Facebook Comment ()
 • Emotion
 • :))
  :((
  :D
  :(
  :)
  :-)
  ;)
  =))
  :p
  =.=
  ==
  ^_^
  /=he
  :*
  /=r
  /=l
  :v
  /=ok
  /=clap
  (y)
  (yy)
  /=hi
  /=j
  /=hup
  /=hd
  /=hl
  /=hr
  /=s
  <3