Popular Posts
Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh năm 2016, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) triển khai tuyển dụng các vị trí tại Hội sở, Cụ thể:
STT
Vị trí
Đơn vị
Mã vị trí
Địa điểm
làm việc
Mô tả
công việc
1
Chuyên viên Phát triển kinh doanh
Khối Khách hàng cá nhân
KHCN_PTKD
Hà Nội
2
Chuyên viên Phát triển đối tác
Khối Khách hàng cá nhân
KHCN_PTĐT
Hà Nội
3
Chuyên viên Phát triển sản phẩm
Khối khách hàng cá nhân
KHCN_PTSP
Hà Nội
4
Chuyên viên Phát triển kinh doanh
Khối Khách hàng doanh nghiệp
SME_PTKD
Hà Nội
5
Chuyên viên Phát triển sản phẩm
Khối Khách hàng doanh nghiệp
SME_PTSP
Hà Nội
6
Chuyên viên Phát triển kinh doanh
Khối Khách hàng lớn
CIB_PTKD
Hà Nội
7
Chuyên viên Kinh doanh vốn
Khối Nguồn vốn và Kinh doanh tiền tệ
TRE_KDV
Hà Nội
8
Chuyên viên Giao dịch hàng hóa
 Khối Nguồn vốn và Kinh doanh tiền tệ
TRE_GDHH
Hà Nội
9
Chuyên viên Kinh doanh ngoại tệ
Khối Nguồn vốn và Kinh doanh tiền tệ
TRE_KDNT
Hà Nội
10
Chuyên viên Kinh doanh trái phiếu và phát hành
Khối Nguồn vốn và Kinh doanh tiền tệ
TRE_KDTP
Hà Nội
11
Chuyên viên Khai thác Kinh doanh
Khối Nguồn vốn và Kinh doanh tiền tệ
TRE_KTKD
Hà Nội, Hồ Chí Minh
12
Chuyên gia ALCO
Khối Nguồn vốn và Kinh doanh tiền tệ
TRE_ALCO
Hà Nội
13
Chuyên viên Kế hoạch
Văn phòng CEO
CEO_KH
Hà Nội
14
Chuyên viên thẩm định Khách hàng định chế tài chính và Khách hàng  Chi nhánh nước ngoài
Khối Thẩm định
TDI_DCTC
Hà Nội
15
Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Lớn
Khối Thẩm định
TDI_CIB
Hà Nội
16 
 Chuyên viên cao cấp MIS
 Khối Tài chính kế toán
TCKT_CCMIS 
 Hà Nội
17
Chuyên viên Kiểm soát tuần thủ tại Vùng và chi nhánh
Khối Kiểm tra Kiểm soát nội bộ
KSTT
Hà Nội


18​
Chuyên viên Chuyển tiền quốc tế​Khối Vận hành​


VHH_CTQT​


Hà Nội

19​
Chuyên viên Xuất nhập khẩu​Khối Vận hành​

VHH_XNK​
Hà Nội


20​
Chuyên viên Xuất nhập khẩu (KV. HCM)​Khối Vận hành​

VHH_XNK.HCM​
Hồ Chí Minh


1. THÔNG TIN CHUNG
-          Các ứng viên có kinh nghiệm làm việc chính thức tại vị trí tương đương với vị trí ứng tuyển tại Ngân hàng từ  01 năm trở lên không phải tham dự vòng thi viết ( Ví dụ: Ứng viên ứng tuyển vị trí chuyên viên khách hàng cá nhân không phải thi viết khi có kinh nghiệm > 1 năm là quan hệ khách hàng cá nhân tại Ngân hàng)
-          Ưu tiên ứng viên có kết quả tốt nghiệp giỏi, có kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan từ  01 năm trở lên, khả năng ngoại ngữ tốt.
2.       THỜI GIAN VÀ CÁCH THỨC GỬI HỒ SƠ:
-          Liên tục nhận hồ sơ đến trước 17h00 ngày 22/06/2016 (Thứ Tư)
-          Nhận duy nhất qua kênh
-          Hồ sơ bao gồm: Duy nhất File excel Thông tin ứng viên theo mẫu
-          Tên file được ghi bằng tiếng Việt không dấu theo nguyên tắc: Mã khu vực - Mã vị trí - Họ tên.
-          Tiêu đề email (subject) gửi hồ sơ dự tuyển: Mã khu vực – Mã vị trí  – Họ tên.
Ví dụ: HO – KSTT - Tran Van A;  HO – QTRR_THN – Nguyen Thi B
Lưu ý:   
-          Yêu cầu ứng viên cung cấp thông tin chính xác, MB chỉ nhận duy nhất thông tin ứng viên qua kênh email đã được thông báo phía trên. Trong trường hợp phát hiện có sự sai lệch trong thông tin ứng viên hoặc ứng viên ứng tuyển qua các kênh thông tin không chính thức , MB sẽ hủy bỏ kết quả tuyển dụng.
-    Mỗi ứng viên chỉ nộp hồ sơ vào 01 Khối/Phòng/Ban, 01 vị trí tuyển dụng.
 Trường hợp ứng viên vi phạm quy định này, MB sẽ tự động loại hồ sơ ứng viên khỏi đợt tuyển.
-          Các ứng viên vui lòng không chỉnh sửa, thay đổi form mẫu của MB
-          Hồ sơ bản cứng sẽ được yêu cầu bổ sung khi có thông báo phỏng vấn. Đối với ứng viên có kinh nghiệm tương đương tại các Ngân hàng khác, đề nghị bổ sung HĐLĐ khi tham gia phỏng vấn tại MB
-          Không hoàn lại hồ sơ và chỉ liên hệ với ứng viên phù hợp yêu cầu
 -          MB cam kết bảo mật thông tin ứng viên
Phòng Tuyển dụng sẽ liên hệ trực tiếp với những ứng viên đạt qua vòng sơ tuyển hồ sơ

Tài liệu tham khảo:- -
CHUYÊN MỤC
 • Google Comment (0)
 • Facebook Comment ()
 • Emotion
 • :))
  :((
  :D
  :(
  :)
  :-)
  ;)
  =))
  :p
  =.=
  ==
  ^_^
  /=he
  :*
  /=r
  /=l
  :v
  /=ok
  /=clap
  (y)
  (yy)
  /=hi
  /=j
  /=hup
  /=hd
  /=hl
  /=hr
  /=s
  <3