Popular Posts
Mô tả công việc:
Các vị trí tuyển dụng:
1. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp
2. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
3. Chuyên viên Hỗ trợ Phát triển kinh doanh
4.Chuyên viên Giám sát Hoạt động
5. Kế toán nội bộ
6. Giao dịch viên
Mô tả chi tiết các vị trí:
1. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp
Mô tả công việc:

 • Thiết lập, phát triển quan hệ khách hàng doanh nghiệp
 • Thực hiện công tác kinh doanh đối với Khách hàng Doanh nghiệp
 • Thực hiện các nghiệp vụ tài trợ thương mại
 • Phối hợp với các Phòng/Ban liên quan thực hiện đầy đủ quy định, quy trình nghiệp vụ của ngân hàng để nâng cao hiệu quả kinh doanh, đảm bảo an toàn vận hành và hạn chế tối đa rủi ro.
 • Thực hiện công việc khác theo phân công của các cấp lãnh đạo/quản lý
Yêu cầu công việc:
 • Tốt nghiệp Đại học (Chính quy) trở lên khối ngành Kinh tế (VD: Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, Ngoại thương, Quản trị Kinh doanh, Thương mại, Kế toán, Kiểm toán …)
 • Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, đặc biệt là kinh nghiệm trong hoạt động quan hệ khách hàng doanh nghiệp, cấp tín dụng/thẩm định (ngoại trừ tuyển dụng nhân viên khởi nghiệp không yêu cầu kinh nghiệm)
 • Có hiểu biết chung về kinh tế và hoạt động của Ngân hàng Thương mại
 • Am hiểu các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động cấp tín dụng
 • Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán và thương lượng, ký kết hợp đồng, quản lý và chăm sóc Khách hàng
 • Ngoại hình khá, sức khỏe tốt, có thể đi công tác xa

2. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
Mô tả công việc:

 • Tìm kiếm, phát triển nguồn khách hàng mới song song với việc chăm sóc, duy trì nền tảng khách hàng hiện hữu của Ngân hàng.
 • Thực hiện chào bán và chủ động tư vấn bán chéo tất cả sản phẩm dịch vụ hiện hữu của LienVietPostBank như Tín dụng, Huy động, Dịch vụ Thanh toán, Thẻ và Ngân hàng điện tử …
 • Tiếp nhận và giải quyết tất cả nhu cầu cũng như vướng mắc phát sinh của khách hàng.
 • Phối hợp với các Phòng/Ban liên quan thực hiện đầy đủ quy định, quy trình nghiệp vụ của ngân hàng để nâng cao hiệu quả kinh doanh, đảm bảo an toàn vận hành và hạn chế tối đa rủi ro.
 • Thực hiện công việc khác theo phân công của các cấp lãnh đạo/quản lý.
Yêu cầu công việc:
 • Tốt nghiệp Đại học (Chính quy) trở lên khối ngành Kinh tế (VD: Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, Ngoại thương, Quản trị Kinh doanh, Thương mại, Kế toán, Kiểm toán …)
 • Ưu tiên các ứng viên có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương hoặc liên quan đến hoạt động tín dụng trong lĩnh vực Ngân hàng
 • Có hiểu biết chung về kinh tế và hoạt động của Ngân hàng Thương mại
 • Am hiểu các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động cấp tín dụng
 • Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán và thương lượng, ký kết hợp đồng, quản lý và chăm sóc Khách hàng
 • Ngoại hình khá, sức khỏe tốt, có thể đi công tác xa
3. Chuyên viên Hỗ trợ Phát triển kinh doanh
Mô tả công việc:

 • Thực hiện các công tác hỗ trợ phát triển kinh doanh tại Chi nhánh theo phân công công việc của Tổ trưởng Tổ hỗ trợ phát triển kinh doanh/Trưởng, Phó Trưởng phòng Khách hàng đảm bảo tuân thủ Quy định của Ngân hàng và pháp luật:
 • Soạn thảo các văn bản liên quan (hợp đồng bảo đảm, hợp đồng tín dụng, khế ước nhận nợ….); thực hiện các thủ tục công chứng các hợp đồng bảo đảm, đăng ký giao dịch bảo đảm; ký kết hợp đồng tín dụng … theo quy định của Ngân hàng.
 • Phối hợp với Tổ KHDN/KHCN định giá TSBĐ theo quy định của Ngân hàng.
 • Quản lý danh mục cho vay, bảo lãnh và các hình thức cấp tín dụng khác tại Chi nhánh theo danh mục ngành nghề kinh doanh, loại hình cho vay, hạn mức tín dụng đối với khách hàng của Chi nhánh.
 • Thực hiện lập các báo cáo liên quan đến tình hình tín dụng của Khách hàng/nhóm khách hàng tại Chi nhánh.
 • Tham gia công tác phát triển kinh doanh thông qua các hoạt động bán hàng phối hợp với các bộ phận khác thuộc Phòng Khách hàng/Chi nhánh thực hiện tiếp thị, cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho Khách hàng theo quy định
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp, lãnh đạo Phòng/Chi nhánh
Yêu cầu công việc:
 • Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên, chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Ngoại thương, Kinh tế, Kế toán, Kiểm toán … hoặc các chuyên ngành liên quan đến kinh tế.
 • Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, đặc biệt là kinh nghiệm trong hoạt động quan hệ khách hàng, cấp tín dụng/định giá TSBĐ (ngoại trừ tuyển dụng nhân viên khởi nghiệp không yêu cầu kinh nghiệm)
 • Hiểu biết về văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động cấp tín dụng, hiểu biết về quy trình cấp tín dụng đối với doanh nghiệp và cá nhân
 • Hiểu biết về sản phẩm – dịch vụ của ngân hàng và hoạt động của Ngân hàng thương mại
 • Kiến thức nền tảng về kinh tế (vi mô, vĩ mô)
 • Ưa nhìn, sức khỏe tốt, không dị tật, không nói ngọng, không nói lắp
4. Chuyên viên Giám sát Hoạt động
Mô tả công việc:

 • Thực hiện các công việc giám sát hoạt động tại Chi nhánh đảm bảo tuân thủ Quy định của Ngân hàng và pháp luật như: Kiểm tra hồ sơ tín dụng và tình hình sử dụng vốn, giám sát công tác quản lý sau vay và việc quản lý hồ sơ tín dụng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và phát hiện dấu hiệu có rủi ro sớm, giám sát hoạt động huy động vốn..
 • Trực tiếp hoặc phối hợp với Ban GSKD&XLN tại Chi nhánh thực hiện giám sát hoạt động tại PGD, PGDBĐ trực thuộc Chi nhánh
 • Phối hợp với Phòng Khách hàng kiểm soát chặt chẽ tình hình gia hạn nợ, nợ quá hạn tại Chi nhánh, đề xuất các biện pháp cụ thể để giảm nợ quá hạn, nợ không thu được lãi
 • Thực hiện các công việc giám sát, kiểm tra nội bộ khác do Giám đốc Chi nhánh và Trưởng phòng giao
Yêu Cầu Công Việc:
 • Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên, chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh, Thương mại, Kế toán, Kiểm toán, Ngoại thương
 • Ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tín dụng/thẩm định/giao dịch viên/kế toán tại ngân hàng
 • Am hiểu về văn bản pháp luật, quy trình, sản phẩm liên quan đến hoạt động cấp tín dụng, tài sản bảo đảm và xử lý tài sản bảo đảm, hoạt động của doanh nghiệp và công tác kế toán.
 • Am hiểu về các yếu tố rủi ro trong quy trình cấp tín dụng, huy động vốn và sản phẩm - dịch vụ của ngân hàng
 • Có kỹ năng đọc, hiểu, viết và phân tích báo cáo tài chính
5. Kế toán nội bộ
Mô tả công việc:

 • Hạch toán kế toán, lập các báo cáo kế toán chính xác, kịp thời theo quy định của Ngân hàng và yêu cầu của cơ quan nhà nước
 • Thực hiện các công việc thuộc nghiệp vụ kế toán như: kế toán thu chi nội bộ, kế toán tiền lương, kế toán thuế, kế toán liên quan tới nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ, bảo hiểm tiền gửi và dự phòng rủi ro.
Yêu Cầu Công Việc:
 • Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên, chuyên ngành: Tài chính-Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kế toán-Kiểm toán, Ngoại thương
 • Hiểu biết cơ bản về nền kinh tế, hoạt động của Ngân hàng thương mại
 • Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán Ngân hàng
 • Có kiến thức về nghiệp vụ kế toán ngân hàng và kế toán doanh nghiệp
 • Có kỹ năng phân tích, lập báo cáo tài chính
 • Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán và tin học văn phòng đặc biệt là excel
6. Giao dịch viên
Mô tả công việc:

 • Trực tiếp giao dịch, cung cấp các sản phẩm dịch vụ tại quầy của Ngân hàng tới Khách hàng một cách an toàn, hiệu quả, kịp thời với chất lượng dich vụ tốt nhất.
 • Thực hiện công tác phát triển Khách hàng tại quầy: Thiết lập mối quan hệ, giới thiệu, tư vấn và cập nhật chính sách-sản phẩm-dịch vụ của Ngân hàng cho Khách hàng
 • Thực hiện các nghiệp vụ giao dịch khách hàng: Mở và quản lý tài khoản, nghiệp vụ liên quan tới tiền gửi, nghiệp vụ thanh toán, thu chi tiền mặt và thu đổi ngoại tệ
 • Tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại của Khách hàng trong phạm vi thẩm quyền cho phép, đảm bảo bí mật thông tin cho khách hàng
Yêu cầu công việc:
 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành: Tài chính-Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kế toán-Kiểm toán, Ngoại thương
 • Ưu tiên các ứng viên có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương hoặc liên quan đến hoạt động tín dụng trong lĩnh vực Ngân hàng.
 • Am hiểu các quy định pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động ngân hàng, đặc biệt là các quy định, quy trình nghiệp vụ ngân hàng;
 • Am hiểu về sản phẩm dịch vụ ngân hàng trong lĩnh vực huy động, dịch vụ thanh toán, đặc biệt là các sản phẩm dành cho khách hàng cá nhân;
 • Am hiểu phần mềm giao dịch khách hàng.
 • Ưu tiên NỮ, ngoại hình khá, giọng nói chuẩn
Cách thức nộp hồ sơ:
 • Hoàn thiện Đơn đăng ký ứng tuyển theo mẫu định dạng file excel
 • Đặt tên file Đơn đăng ký ứng tuyển như sau:PGD lon Son Tay - Tên vị trí ứng tuyển - Nguyễn Văn A
 • Gửi Đơn đăng ký ứng tuyển về địa chỉ email: tuyendung@lienvietpostbank.com.vn với tiêu đề thư như sau:PGD lon Son Tay - Tên vị trí ứng tuyển - Nguyễn Văn A
Yêu cầu: Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Ngân hàng, định dạng file excel và đặt tên file theo đúng hướng dẫn trên.
Hạn chót nộp hồ sơ: 31/05/2016
Tải đơn ứng tuyển: tại đây
- -
CHUYÊN MỤC
 • Google Comment (0)
 • Facebook Comment ()
 • Emotion
 • :))
  :((
  :D
  :(
  :)
  :-)
  ;)
  =))
  :p
  =.=
  ==
  ^_^
  /=he
  :*
  /=r
  /=l
  :v
  /=ok
  /=clap
  (y)
  (yy)
  /=hi
  /=j
  /=hup
  /=hd
  /=hl
  /=hr
  /=s
  <3