Popular Posts
Mã đợt tuyển: 
SP-16-0769
Ngày hết hạn: 
30/05/2016
Địa điểm làm việc: 
Hà Nội
Giới thiệu về đợt tuyển dụng: 

Ứng viên bên ngoài điền thông tin vào hồ sơ ứng tuyển trực tuyến bằng cách truy cập vào Trang Quản lý hồ sơ cá nhân và Ứng tuyển trực tuyến của VPBank tại đây. Lưu ý sử dụng Mã vị trí (Reference code) hoặc từ khóa để tìm kiếm: SP-16-0769 và và gửi email đến emailoanhttt1@vpbank.com.vn
Ứng viên nội bộ điền thông tin vào Mẫu thông tin ứng viên nội bộ và gửi file đính kèm vào email tuyendung@vpbank.com.vn.
Vui lòng tham khảo hướng dẫn tạo hồ sơ ứng tuyển trực tuyến tại đây.

Hồ sơ bao gồm: 
Ứng viên bên ngoài nộp hồ sơ trực tuyến trên Trang Quản lý hồ sơ và Ứng tuyển trực tuyến của VPBank theo hướng dẫn như trên; Ứng viên nội bộ gửi Mẫu thông tin ứng tuyển trực tuyến vào email tuyendung@vpbank.com.vn
Địa điểm nhận hồ sơ: 
Hà nội
Kế hoạch tuyển dụng: 
1. Chỉ liên hệ với ứng viên đạt yêu cầu
2. Ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm
- -
CHUYÊN MỤC
 • Google Comment (0)
 • Facebook Comment ()
 • Emotion
 • :))
  :((
  :D
  :(
  :)
  :-)
  ;)
  =))
  :p
  =.=
  ==
  ^_^
  /=he
  :*
  /=r
  /=l
  :v
  /=ok
  /=clap
  (y)
  (yy)
  /=hi
  /=j
  /=hup
  /=hd
  /=hl
  /=hr
  /=s
  <3