Popular Posts

Thanh toán theo phương thức TTR (trả sau) nghĩa là người mua nhận hàng rồi mới thanh toán tiền hàng cho NCC theo tổng trị giá phải thanh toán ghi trên hóa đơn (invoice). Khi nhận đủ hàng & bộ chứng từ gốc (Bill, Invoice, packing list,sales contract) + Tờ Khai Hải Quan 

=> Người mua sẽ làm thủ tục thanh toán cho NCC ( thời hạn thanh toán, căn cứ trên điều khoản quy định của sales contract).

Quy trình thanh toán về cơ bản thì người mua (bên mua) sao y bộ chứg từ gốc kèm theo Lệnh Chuyển Tiền gửi cho Ngân Hàng để NH chuyển khoản thanh toán. 

Tất nhiên, trong tài khoản ngoại tệ của người mua (bên mua) phải có đủ số ngoại tệ để ck thanh toán theo trị giá thanh toán trên Invoice ( Nếu tài khoản ngoại tệ ko có đủ thì DN phải làm đơn mua ngoại tệ & NH sẽ trích tiền VND từ tk VND để mua ngoại tệ chuyển sang tk ngoại tệ ( Bạn phải làm 1 bước nữa là alo cho NH để chốt tỉ giá) và căn cứ vào LCT, NH sẽ đi điện thanh toán cho NCC theo yêu cầu trên Lệnh CT.)

Sau khi ngân hàng đi điện xong, bạn sẽ lưu 01 Lệnh Chuyển Tiền + 01 điện chuyển tiền (bản gốc có dấu của NH), kẹp cùng bộ chứng từ gốc để sau này phục vụ cho việc kiểm tra sau thông quan với CQ Hải Quan (nếu HQ có yêu cầu)
- -
CHUYÊN MỤC
 • Google Comment (0)
 • Facebook Comment ()
 • Emotion
 • :))
  :((
  :D
  :(
  :)
  :-)
  ;)
  =))
  :p
  =.=
  ==
  ^_^
  /=he
  :*
  /=r
  /=l
  :v
  /=ok
  /=clap
  (y)
  (yy)
  /=hi
  /=j
  /=hup
  /=hd
  /=hl
  /=hr
  /=s
  <3