Popular Posts
Ca thi buổi sáng: nghiệp vụ 60 câu/60p.
Đề bao gồm: 20 câu vi mô- vĩ mô; 40 câu còn lại chủ yếu rơi vào các nội dung sau: các chỉ số tài chính ROA, ROE, vlđ ròng, luật doanh nghiệp, báo cáo tài chính, vài câu tính lãi cuối kỳ, số tiền phải trả vào kỳ cụ thể trong thời gian vay vốn, cân bằng thương mại, lạm phát, doanh nghiệp pháp nhân, xuất nhập khẩu nhiều nhất việt nam là hh gì, khấu hao, trích lập khấu hao, bảng cân đối kế toán, bảng lưu chuyển tiền tệ, vòng quay hàng tồn kho, chính sách tài khóa, khoản phải thu, khoản phải trả, tỷ lệ nợ ngắn hạn và các hệ số, nợ nhóm 2..Nhớ được mấy câu viết ra cho các bạn tham khảo:

1. Loại hình DN nào không có tư cách pháp nhân?
A. Chi nhánh công ty
B. Công ty tư nhân
C. Công ty hợp danh
D. Không có cái nào đúng
Theo điều 38, điều 63, điều 77, điều 130 (Luật DN 2005) tương ứng với công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty TNHH một thành viên, công ty cổ phần, công ty hợp danh có tư cách pháp nhân còn loại hình còn lại là doanh nghiệp tư nhân thì không có

2. Giá cân bằng chắc chắn tăng lên khi:
A. Cầu tăng kéo theo sự giảm xuống của cung
B. Cung tăng dẫn đến sự giảm xuống của cầu.
C. Cả cung và cầu tăng
D. Cả cung và cầu giảm

3. Khi nền kinh tế rơi vào suy thoái thì chính phủ phải làm gì để kích thích nền kinh tế
A. Tăng thuế
B. Giảm đầu tư công
C. Tăng đầu tư công
D. Giảm lãi suất chiếu khấu

4. Thẻ tín dụng American Express có thời hạn miễn lãi mấy ngày?
A. 45
B. 50
C. 57

5. Người nước ngoài có hộ chiếu trong thời gian hiệu lực ở Việt Nam được phép:
A. Gửi tiết kiệm bằng đồng VNĐ
B. Gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ
C. Không được phép gửi tiết kiệm
D. Cả A và B

6. Năm 2014 tiền kiều hối từ nước nào gửi về là lớn nhất?
A. Pháp
B. Úc
C. Mỹ
D. Nhật

7. Tiền kiều hối từ nước ngoài gửi về
A. Không phải chịu thuế thu nhập
B. Chắc chắn phải chịu thuế thu nhập
C. Chịu thuế thu nhập với mức ưu đãi
D. Chịu thuế thu nhập khi lượng tiền từ 10000USD trở lên

8. Công ty có LNGL năm trước là 235 tr, lãi trên 1cp là 0,7 tr, trả cổ tức 0,25 tr, số cp là 15.000.000. Tính LN năm nay (TL: 235 + (0,7- 0,25). 15000000=??)

9. Công ty đang có TSCĐ 1, nguyên giá a1 , khấu hao x1. Công ty muốn đổi lấy TSCĐ khác, nguyên giá a2, khấu hao x2. Vậy ghi nguyên giá trong bctc ntn?

10.Vay vốn 25000USD, trả trong 5 năm cuối mỗi năm, lsck là ó%, hỏi năm đầu trả cả gốc lẫn lãi thì số gốc còn nợ là bn?

11.Vay vốn 25000USD, trả trong năm 5 cuối mỗi năm, lsck là 8%,, .. sao nữa quên r AA

12. Công ty đang mất cân đối vốn. cách nào ko cải thiện được tình hình
a. tăng vốn CSH
b. bán tài sản cố định
c. cái gì mà cơ cấu lại nợ ấy..
d..
Mình nghỉ câu d. Vốn csh + nợ Dh - Tscđ >=0, không mất cân đối tài chính. Có khoảng 3-4 câu về mất cân đối vốn.

13. Thặng dư vốn cổ phần...
a. tăng VCSH
b. tăng lợi nhuận
c. cả a +b
d. ...

14. Doanh nghiệp ko đc phép phát hành cổ phiếu cho mục đích nào sau đây:
A. Tăng vốn
B. Đầu tư
C. Giải quyết nợ xấu
D. ...

15. Doanh nghiệp nhà nước là:
A. Nhà nước sở hữu 50% vốn
B. Nhà nước sở hữu 100% vốn
C. Nhà nước sở hữu 51% vốn
D. không nhớ
Theo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), từ ngày 1/7 tới đây chỉ các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ mới được xem là doanh nghiệp nhà nước, thay vì 51% như hiện nay.

16.Công ty được coi là công ty mẹ khi
A. Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông đã phát hành
B. Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc
C. Cả 2 đáp án trên

17.Loại hình công ty nào được bán:
A. DN tư nhân
B. công ty TNHH 1 thành viên
C. Công ty cổ phần
D. Cả 3 đáp án trên

18.1 cá nhân được phép thành lập bao nhiêu doanh nghiệp
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

19.Lãi suất phụ thuộc vào
I. CP cơ hội
II. Lạm phát
III.mức rủi ro mong muốn
IV.Lượng cung tiền

A. I và II
B. I, II và III
C. I. II và IV
D. I, II, III, IV

20.Tổ chức được coi là có tư cách pháp nhân khi:
A. Được thành lập theo quy định của pháp luật, có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó; Nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập.
B. Được thành lập hợp pháp, có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác, có cơ cấu tổ chức chặt chẽ, tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập.
C. Được thành lập theo quy định của pháp luật, Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó; có cơ cấu tổ chức chặt chẽ; Nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập.

Một số câu trong đề của KT-GDV

21.Số ngày phải thu của doanh nghiệp tăng lên nghĩa là :
a. Phải thu cua doanh nghiệp với khách hàng tăng lên
b. Phải thu cua doanh nghiệp với khách hàng giảm xuống
c. DN tăng khả năng thu hồi nợ
d. Không có câu nào đúng Mình chọn a

22.Người nước ngoài có được gửi tiết kiệm VNĐ và ngoại tệ?
Nghị định 70/2014có hiệu lực từ 5/9/2014 thì chỉ có "người cư trú là công dân VN" được gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ và VNĐ thôi ạ

23.TCTD cho vay với đối tượng nào. Mình ko nhớ đáp án chính xác nhưng đại ý là như thế này:
- dvoi ca nhan va tch Việt Nam....
- ca nhan va tch nc ngoai

24.Doanh nghiệp trả cổ tức cho cổ đông sẽ làm ảnh hưởng đến BCĐKT ntn?

25.Nếu khoản tiền gửi được bảo hiểm (bao gồm cả tiền gốc và lãi) của bạn vượt quá hạn mức trả tiền bảo hiểm thì sẽ được giải quyết trong quá trình xử lý tài sản của tổ chức thamgia bảo hiểm tiền gửi theo quy định của pháp luật.
A. Đúng
B. Sai

26.Câu nào sau đây đúng?
A. Tiền gửi được bảo hiểm là tiền gửi bằng VND, ngoại tệ của cá nhân
B. Tiền gửi được bảo hiểm là tiền gửi bằng VND của cá nhân gửi tại các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi
C. Tiền gửi được bảo hiểm là tiền của cá nhân, doanh nghiệp
D. ..

27.Lãi suất cơ bản là gì?

28.vostro, nostro là gì?

29. Nợ nhóm 2: 10 đến 90 ngày

30. Vay trung hạn
a. Tu tren 12t den duoi 60t
B. Tu 12t den 60t
C. Tu tren 12t den 60t
D. 12-36t

31. TS nợ là nghiệp vụ : mình chọn đáp án Nguồn vốn

32. BCDKT chủ yếu thể hiện 2 chỉ tiêu: mình chọn TS + VCSH

33. câu có đáp án 9/10/11/12 tỷ USD, k nhớ câu hỏi chỉ biết lquan tới nước ngoài

34. Có dc cho vay 1 ca nhan hay to chuc gì do tren 15% AA
A. Dai loai là dc
B. Do thu tuong CP
C. Ngan hang nhà nc
D. Ko
Có 4 câu SP VCB, các bạn lên web đọc kĩ các sản phẩm sẽ trả lời đc các câu về sản phẩm VCB nhé

35. Thẻ tín dụng VCB American Express Corporate không phải trả loại phí nào dưới đây:
A. Phí chậm trả
B. Phí thường niên
C. Lãi suất

36. Thẻ VCB cashback plus American Express, tài khoản sẽ bị hold và giải hold, trừ tiền sau bao nhiêu ngày kể từ ngày giao dịch:
A. 10
B. 15
C. 20

37. Thẻ tín dụng VCB liên kết với Amex được ân hạn lãi bao nhiêu ngày?
A. 45
B. 50
C. 58

38. VCB liên kết với tổ chức chuyển tiền nhanh quốc tế nào?
A. Weston Union
B. Money gram
C. Cả A và B đều đúng
D. Cả A và B đều sai

39. Năm 2014, lượng kiều hối gửi về VN là bao nhiêu?
A. 9 tỉ USD
B. 10 tỉ USD
C. 11 tỉ USD
D. 12 tỉ USD

40. Lượng kiều hối gửi về VN nhiều nhất từ quốc gia nào
A. Mỹ
B. Canada
C. Úc
D. ...

Về đề thi vị trí Ngân quỹ: Đề Ngân quỹ dễ lắm, ngoài các kiến thức rất cơ bản về kinh tế vi mô, vĩ mô, tcdoanh nghiệp, luật...thì phần Nghiệp vụ ngân quỹ ấy chỉ cần đọc các quy định của Ngân hàng NN là được nhé. Phần kiến thức cơ bản kia dễ lắm ý, người nào học kinh tế chắc thì làm được hết. Tiếng Anh đề chung. Khoảng 10 câu tớ ko chắc chắn. Đề TA dài, các bạn lên mạng search báo TA về Devaluation of Chinese Yuan đọc đi. Mình nghĩ vẫn vào cái chủ đề đó đấy nhưng mà chọn bài báo khác thôi.

Đề Tiếng Anh. Mỗi câu các bạn chỉ có 45 giây để làm mà ko tính thời gian xem lại. Nếu xem lại các bạn chỉ có 30 giây thôi nhé. Còn nhanh hơn cả Toefl, 60 giây/ câu. Sợ là chưa kịp đánh dấu vào answer sheet đã hết giờ. Các bạn nên có chiến lược làm bài trước và thử là đề bất kì 80 câu trong 60 phút nhé. Độ khó thì khó hơn Toiec, nhưng chưa bằng Ielts hay Toefl. Trong bài thi sẽ có nhiều từ mới, đừng để ý đến chúng. Mình nghĩ 40% số câu chỉ cần nắm ngữ pháp mà ko cần biết nghĩa vẫn làm được. Thời gian ôn ko còn nhiều, chủ yếu nên đặt ra chiến lược làm bài cụ thể cho Tiếng Anh và xem lại Nghiệp vụ.

Đây là bài tiếng anh điền từ, bài này được lấy nguyên từ trang CNN Money, mới đăng ngày 11/08/2015 vừa qua. Các từ gạch chân là các từ cần phải điền vào bài thi.

The People's Bank of China allowed the yuan to depreciate by nearly 2% against the U.S. dollar on Tuesday, the result of a surprise policy change that roiled international currency markets.

The sudden devaluation is the largest in two decades, and comes amidslower economic growth and increased stock market volatility in China.

The dramatic devaluation -- even if it is a one-time event -- is likely to draw intense criticism from some quarters. The U.S. has long accused China of keeping its currency artificially low, instead of allowing it to move freely in foreign exchange markets. A weak currency cheapens the price of a country's exports, making them more attractive to international buyers by undercutting competitors.

If other nations in the region also decide to devalue their currency in response, it could leading to so-called competitive devaluation, also known as a currency war.

China says the move actually is a response to the market.

The PBOC typically sets a daily midpoint for the yuan, around which the currency is allowed to trade within a 2% band. Until now, the central bank had total control over where the midpoint was set. Going forward, the midpoint will be based on the previous day's closing price.

The policy change necessitated a one-time yuan devaluation of 1.9%, the bank said, because the midpoint had been diverging from the market rate for some time.

"The reform of yuan exchange rate formation mechanism will continued to be pushed forward with a market orientation. The market will play a bigger role in exchange rate determination to facilitate the balancing of international payments," the bank said in its statement.

Alicia Herrero, an economist at Natixis, said that the PBOC is unlikely to let the yuan depreciate too quickly. "We believe that the PBOC will not dare let the [yuan] depreciate too rapidly or too aggressively," she said. "The PBOC needs to show it is in control."

Market-based reforms would boost China's campaign for the yuan to be included in an elite grouping of currencies used by the International Monetary Fund.

China has expressed interest in having the yuan included in the IMF's Special Drawing Rights basket, which the organization uses to value reserve assets. The basket currently includes the dollar, euro, British pound and Japanese yen.

Inclusion in the the IMF's currency basket would lend significant prestige to the yuan, which is being used more and more frequently to execute international transactions and payments.


- -
CHUYÊN MỤC
 • Google Comment (0)
 • Facebook Comment ()
 • Emotion
 • :))
  :((
  :D
  :(
  :)
  :-)
  ;)
  =))
  :p
  =.=
  ==
  ^_^
  /=he
  :*
  /=r
  /=l
  :v
  /=ok
  /=clap
  (y)
  (yy)
  /=hi
  /=j
  /=hup
  /=hd
  /=hl
  /=hr
  /=s
  <3