Popular Posts
Câu hỏi của bạn Nguyễn Quỳnh Hương:Mọi người ơi! Ai có tài liệu/biết về quy trình hỗ trợ tín dụng ở Tiên Phong bank thì có thể chia sẻ/nói cho em biết rõ được không ạ, vì em đang cần hiểu chi tiết về nó để làm bài ạ,
Gíup em với ạ! Thân!

Trả lời:

Hỗ trợ tín dụng tại TPB sẽ làm các công việc phụ, lặt vặt liên quan đến tín dụng. VD như sau:
(*) Với KH cũ:
 • HTTD gửi thông báo nhắc nợ, lãi đến hạn, gốc đến hạn cho tín dụng và khách hàng để nộp đúng, đủ khi đến hạn
 • Làm điều chỉnh lãi suất, điều chỉnh thu phí khi LS và phí thay đổi
(**) Với KH được phê duyệt (sau khi qua phòng Tái thẩm định)
 • HTTD scan toàn bộ hồ sơ để lưu HS file mềm (các hồ sơ cơ bản – HS giải ngân và HS TSBĐ)
 • HTTD hạch toán các món vay lên hệ thống khi giải ngân, gắn món vay với TSBĐ
 • HTTD dựa theo list danh mục hồ sơ, nhận bàn giao từ CBTD, nếu thiếu thì làm biên bản yêu cầu Tín dụng bổ sung đủ
 • HTTD theo dõi khách hàng và quản lý hồ sơ (làm bao bì, lưu hồ sơ vào tủ…)
 • HTTD nhập xuất theo dõi các món bảo lãnh
 • Với thủ tục nhận TSBĐ: HTTD đi làm thế chấp công chứng, đăng ký GDBĐ và nhận kết quả từ phòng đăng ký hoặc tiến hành đăng ký online
 • Tra CIC thông tin khách hàng
(***) Các công việc khác
 • Định kỳ làm báo cáo cho vay theo ngành, đối tượng khách hàng (tháng/ quý/ năm)
 • Báo cáo nợ theo từng nhóm (1 –> 5) của PGD/Chi nhánh hàng ngày
 • Báo cáo cơ cấu nợ với KH
 • Báo cáo thu chi, hạch toán lãi, phí…..

- -
CHUYÊN MỤC
 • Google Comment (0)
 • Facebook Comment ()
 • Emotion
 • :))
  :((
  :D
  :(
  :)
  :-)
  ;)
  =))
  :p
  =.=
  ==
  ^_^
  /=he
  :*
  /=r
  /=l
  :v
  /=ok
  /=clap
  (y)
  (yy)
  /=hi
  /=j
  /=hup
  /=hd
  /=hl
  /=hr
  /=s
  <3