Popular Posts

Câu hỏi PV:
Có đồng nghiệp không muốn hợp tác với anh/chị thì anh/chị sẽ làm như thế nào?

Trả lời mẫu từ GiangBLOG:
Người ta nói rằng: “Chỉ có sự chân thành mới cảm hoá và thu phục lòng người”.
Do đó, để giải quyết mâu thuẫn em cần làm:
 • Đặt vị trí của mình vào đồng nghiệp và nghĩ về những điều em đang làm: Có ảnh hưởng, có tốt, có đạt kỳ vọng cho ng này, cho tổ chức ko?
 • Họp bàn, trao đổi cụ thể,thẳng thắn, góp ý và xây dựng chung
 • Chấp nhận điểm mạnh, điểm yếu của đồng nghiệp. Đôi khi cũng khích lệ họ khi nói về điểm xấu của họ
 • Xin sự tư vấn từ sếp và không để mâu thuẫn kéo dài.
- -
CHUYÊN MỤC
 • Google Comment (0)
 • Facebook Comment ()
 • Emotion
 • :))
  :((
  :D
  :(
  :)
  :-)
  ;)
  =))
  :p
  =.=
  ==
  ^_^
  /=he
  :*
  /=r
  /=l
  :v
  /=ok
  /=clap
  (y)
  (yy)
  /=hi
  /=j
  /=hup
  /=hd
  /=hl
  /=hr
  /=s
  <3