Popular Posts
MBO: Management By Objectives – Mô hình Quản trị theo mục tiêu
Nghĩa là: Xác định mục tiêu từ cấp CAO NHẤT, từ đó suy ra mục tiêu và chỉ tiêu của các CẤP THẤP HƠN. Bản chất giống KHOÁN VIỆC (Các ngân hàng thương mại hay áp dụng hình thức này!)
– Bản chất là khoán việc. Gần ngược so với MBP. Xác định mục tiêu của cấp cao nhất -> xác định mục tiêu và chỉ tiêu của các cấp thấp hơn hoặc trong thời hạn ngắn hơn: quản lý toàn bộ công việc dựa trên việc đo lường mục tiêu dựa trên kế hoạch thực hiện mục tiêu.
– Thích hợp cho phân đoạn quản lý cấp cao và thích hợp với các công việc khó kiểm soát được quá trình thực hiện.
Ưu điểm:
 •     Cấp dưới sáng tạo
 •     Tạo chủ động
 •     Tính linh động cao
 •     Nhiều thời gian cho lãnh đạo
 •     Công bằng, minh bạch theo đúng năng lực
Nhược điểm:
 •     Không đảm bảo tính tập trung
 •     Dễ sai lạc
 •     Khó đúng chuẩn
 •     Không kiếm soát được quy trình
 •     Có thể thậm chí sai hướng
 •     Đòi hỏi người thực hiện phải có tinh thần trách nhiệm cao
 •     Khó kiểm soát được chi phí cho quá trình thực hiện do hành vi của nhân viên không đồng nhất
- -
CHUYÊN MỤC
 • Google Comment (0)
 • Facebook Comment ()
 • Emotion
 • :))
  :((
  :D
  :(
  :)
  :-)
  ;)
  =))
  :p
  =.=
  ==
  ^_^
  /=he
  :*
  /=r
  /=l
  :v
  /=ok
  /=clap
  (y)
  (yy)
  /=hi
  /=j
  /=hup
  /=hd
  /=hl
  /=hr
  /=s
  <3