Popular Posts
Khi nói “mất khả năng thanh toán” và “mất khả năng chi trả” khác nhau như thế nào. E tìm trên mạng mà đọc ko hiểu. Mong diễn đàn và mọi người giúp dùm ạ ?

Trả lời:

Tất cả những thuật ngữ trên đều bắt nguồn từ các từ thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh. Do đó phải hiểu từ nguồn gốc của chúng.
Khả năng thanh toán = Solvency
1) “mất khả năng thanh toán” = Insolvency
2) “mất khả năng chi trả” = Unaffordability
1 – Còn có nghĩa là “Đang vỡ nợ”. Khả năng thanh toán của TCTD trong trường hợp này bao gồm Tiền và các TS có thể chuyển đổi thành tiền (Vàng, giấy tờ có giá, TS lỏng khác, …). “Mất khả năng thanh toán”có nghĩa là mặc dù NH đã chuyển đổi tất cả các TS lỏng sang tiền nhưng vẫn không đủ để thanh toán cho khách hàng => TCTD có nguy cơ phá sản.
2 – “Khả năng chi trả” của 1 TCTD chỉ số Tiền mặt & tương đương tiền mà NH có để thanh toán cho khách hàng.
“Mất khả năng chi trả” có nghĩa TCTD không đủ tiền mặt để thanh toán cho khách hàng => NH chỉ gặp rủi ro trong tạm thời, chưa đến mức chịu nguy cơ phá sản.
Khái niệm “mất khả năng thanh toán” & “mất khả năng chi trả” còn được dùng với cả khách hàng vay, 1 quốc gia, 1 DN bất kỳ, với cách giải thích tương tự trên.
- -
CHUYÊN MỤC
 • Google Comment (0)
 • Facebook Comment ()
 • Emotion
 • :))
  :((
  :D
  :(
  :)
  :-)
  ;)
  =))
  :p
  =.=
  ==
  ^_^
  /=he
  :*
  /=r
  /=l
  :v
  /=ok
  /=clap
  (y)
  (yy)
  /=hi
  /=j
  /=hup
  /=hd
  /=hl
  /=hr
  /=s
  <3