Popular Posts

Khi đi ký Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất tại phòng công chứng thì nên ký mấy bản?
Phòng công chứng có giữ lại 1 bản không?


Trả lời:

Mình thường ký 5 bản. Gồm có:
 • 1 bản Phòng công chứng lưu (vì hàng năm Bộ Tư pháp đến kiểm tra bản lưu, tránh trường hợp kê khống)
 • 1 bản gửi Văn phòng đăng ký đất và nhà (khi ĐK GDBĐ)
 • 1 bản gửi cho khách hàng
 • 1 bản lưu kho quỹ
 • 1 bản lưu trong Hồ sơ tín dụng (Nếu quên, chỉ làm 4 bản thì bản lưu trong Hồ sơ tín dụng đành lấy bản photo có dấu sao y của ngân hàng thôi vậy)
- -
CHUYÊN MỤC
 • Google Comment (0)
 • Facebook Comment ()
 • Emotion
 • :))
  :((
  :D
  :(
  :)
  :-)
  ;)
  =))
  :p
  =.=
  ==
  ^_^
  /=he
  :*
  /=r
  /=l
  :v
  /=ok
  /=clap
  (y)
  (yy)
  /=hi
  /=j
  /=hup
  /=hd
  /=hl
  /=hr
  /=s
  <3