Popular Posts


Câu hỏi từ bạn Phạm Văn Vương:

Hiện nay Nhà nước có nhiều chính sách, chương trình hỗ trợ cho Doanh nghiệp (giãn nợ, hoãn nợ, giảm lãi suất, giảm bớt các rào cản về thủ tục…). 
Hãy cho biết tín dụng Khách hàng cá nhân có nên được hưởng các chương trình hỗ trợ như doanh nghiệp không? Vì sao?

Trả lời:

Trong nền kinh tế thị trường có nhiều thành phần: Cá nhân (Cá nhân không kinh doanh, cá nhân kinh doanh – hộ kinh doanh), Doanh nghiệp (Doanh nghiệp tư nhân và DN nhà nước)…. thì Các doanh nghiệp là thành phần kinh tế chủ đạo, mang lại đóng góp cao nhất cho GDP, Thuế cho NSNN (25% LNTT)….

Khi Nhà nước giảm thuế, giãn nợ…. là đã giúp họ không tăng giá SP…, –> Chính sách của Nhà nước tác động về phía Cung. Việc Nhà nước giảm thuế, giản nợ… là đã tác động vào cả Phía người bán và người mua rồi, tác động vào người bán (Tín dụng KHDN) sẽ đúng đối tượng và tác động nhanh, mạnh, phù hợp với định hướng của Nhà nước

Nếu Nhà nước tác động về phía Cầu (Cá nhân tiêu dùng) thì sẽ dùng cách khác. VD: Kích cầu tiêu dùng, tăng lương cơ bản…. Để tránh việc tài trợ 2 lần và đẩy mức giá chung của nền kinh tế giảm xuống (Nếu cứ tài trợ cho cả Cá nhân và DN như trên).

Trong thực tế, Nhà nước không cấm việc các NH sử dụng các ưu đãi, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, cho các KH cá nhân bị quá hạn vay. Chủ trương vẫn là mở và linh hoạt. Nhưng định hướng về tác động của chính sách là về phía các yếu tố đầu vào của Cung.

Phân tích cụ thể hơn:

KHDN vay vốn, họ bị chính sách, lãi suất, tỷ giá, cung – cầu tác động làm ảnh hưởng hoạt động SXKD –> Những món vay tại ngân hàng bị quá hạn là do nhiều nguyên nhân khách quan bên ngoài, không phải do họ muốn vậy.
Còn KH cá nhân vay vốn, chủ yếu là vay tiêu dùng, vay mua nhà, mua xe –> Nguồn trả nợ chính là từ lương và nguồn trả khác.
Nếu KH cá nhân quá hạn, họ cần gia hạn nợ, giảm lãi thì sẽ không được phép. Vì việc họ quá hạn không phải do nguyên nhân khách quan.
Các gói 30.000 tỷ cho vay mua nhà ở xã hội –> Là để phá băng thị trường bất động sản. Giúp an sinh xã hội. Nếu ko mua nhà ở xã hội thì sẽ ko được vay gói này.
Gói cho vay hỗ trợ ngư dân đóng tàu, hay hỗ trợ người dân Tây nguyên trồng cà phê… –> Đây là cho vay hỗ trợ Cá nhân kinh doanh, đây là những người kinh doanh có nộp Thuế khoán cho Nhà nước.
Ở ý câu hỏi: “Tại sao ko cho vay cá nhân tiêu dùng được ưu đãi” --> Việc vay tiêu dùng mà quá hạn là do nguyên nhân chủ quan của người vay, nên Nhà nước không khuyến khích.
Nếu bàn sâu hơn thì chính sách cho vay cá nhân tiêu dùng có được ưu đãi hay không? Nên hay không nên thì xét ở góc độ: Mục đích là để làm gì?  
Hiện Nhà nước không cấm nên tuỳ cho các NHTM tự quyết định. VD: Có 1 số ngân hàng có Cổ đông lớn là Công ty X thì ngân hàng cũng khuyến khích, giảm lãi, ưu đãi khi KH của họ mua hàng của Công ty X đấy.

- -
CHUYÊN MỤC
 • Google Comment (0)
 • Facebook Comment ()
 • Emotion
 • :))
  :((
  :D
  :(
  :)
  :-)
  ;)
  =))
  :p
  =.=
  ==
  ^_^
  /=he
  :*
  /=r
  /=l
  :v
  /=ok
  /=clap
  (y)
  (yy)
  /=hi
  /=j
  /=hup
  /=hd
  /=hl
  /=hr
  /=s
  <3