Popular Posts

Cho vay đồng tài trợ (cho vay hợp vốn) là hình thức cấp tín dụng thông qua việc tham gia tài trợ vốn của từ hai tổ chức tín dụng trở lên, trong đó có một tổ chức tín dụng đứng ra làm đầu mối.
Đặc điểm:
 • Cho vay đồng tài trợ có sự tham gia của từ 2 ngân hàng trở lên. Một ngân hàng là Ngân hàng đầu mối (chịu trách nhiệm chính, ăn phí và hoa hồng cao hơn, nhưng mệt hơn….), còn lại là Ngân hàng thành viên (ăn phí thấp hơn, nhưng nhàn hơn…)
 • Thường áp dụng với những món vay lớn, món vay phức tạp (thẩm định khó)
 • Món vay có sự cách xa về địa lý (Dự án triển khai ở vùng sâu vùng xa…)
Thực tế: Ngân hàng đầu mối quản lý dòng tiền chính của dự án, sau khi có tiền về sẽ chia đều có các ngân hàng thành viên (theo tỷ lệ đã thoả thuận), ngân hàng thành viên giải ngân chậm sẽ bị phạt và/hoặc ngân hàng đầu mối chuyển tiền lãi chậm cũng sẽ bị phạt.
Vì sao lại cần Cho vay đồng tài trợ?
 • Vì để phù hợp với Luật tín dụng về tỷ lệ cho vay tối đa theo Vốn tự có: Hiện quy định là 1 ngân hàng chỉ cho vay được tối đa 15% Vốn tự có cho 1 KH –> Nếu Dự án lớn thì tất nhiên NH không đủ vốn tự có để làm, cần kêu gọi thêm nhiều ngân hàng khác
 • Khả năng thẩm định món vay: VD ngân hàng A không chuyên lắm về việc thẩm định 1 dự án Điện than, rất cần kêu gọi 1 ngân hàng B có nhiều kinh nghiệm vào cùng, nên khi đó có thể tận dụng khả năng thẩm định của ngân hàng B vào món vay này (Ai là Ngân hàng đầu mối do các bên thoả thuận).
 • Để chia sẻ rủi ro: Ngân hàng luôn muốn san sẻ rủi ro, nếu cho vay nhiều món lớn, lại rủi ro thì xác suất vỡ nợ là rất cao, do đó việc Cho vay đồng tài trợ còn có mục đích QUAN TRỌNG là Chia sẻ rủi ro.
 • Mở rộng đối tượng khách hàng và nâng cao uy tín cho ngân hàng: Việc ngân hàng cho vay được các dự án lớn, phức tạp 1 phần khuếch trương thương hiệu và mở rộng đối tượng KH của ngân hàng, lại tích luỹ thêm nhiều kinh nghiệm cấp tín dụng. VD: Một dự án chế tạo Vinasat 3 thám hiểm Sao Hoả chẳng hạn, dự án lạ đến nỗi không thể thẩm định nổi, ngân hàng từ chối sẽ bị mất khách và giảm uy tín –> Cho vay hợp vốn (đồng tài trợ) là 1 giải pháp tối ưu lúc này.
Quy định về Cho vay đồng tài trợ hiện theo:
Quyết định 886/2003/QĐ-NHNN sửa đổi Quy chế đồng tài trợ của các Tổ chức tín dụng theo Quyết định 286/2002/QĐ-NHNN  (ban hành ngày 11/8/2003)
Các thuật ngữ liên quan:
1. Đồng tài trợ: là quá trình thực hiện cấp tín dụng của bên đồng tài trợ với sự tham gia của 2 hay nhiều tổ chức tín dụng do một tổ chức tín dụng làm đầu mối cho một hoặc một phần dự án, phương án sản xuất, kinh doanh,dịch vụ, đầu tư phát triển và đời sống.
2. Bên đồng tài trợ: là hai hay nhiều tổ chức tín dụng cùng cam kết và phối hợp với nhau để thực hiện việc đồng tài trợ đối với bên nhận tài trợ theo quy định tại Quy chế này.
3.Thành viên: là tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh tổ chức tín dụng đượcTổng Giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng ủy quyền chấp thuận tham gia cấp tíndụng theo các hình thức cụ thể mà thành viên đó thực hiện trong đồng tài trợcho dự án.
4. Tổ chức đầu mối đồng tài trợ: là một trong số TCTD thành viên được các thành viên khác thống nhất lựa chọn và giao trách nhiệm đầu mối việc tổ chức đồng tài trợ trên cơ sở năng lực của tổ chức tín dụng đó. Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương và công ty tàichính thuộc Tổng công ty không được làm tổ chức đầu mối đồng tài trợ.
5.Thành viên đầu mối cấp tín dụng: Phải là thành viên có đủ năng lực trongviệc thực hiện các nghiệp vụ cụ thể có liên quan của hình thức cấp tín dụng đượcgiao làm đầu mối, bao gồm:
5.1.Thành viên đầu mối cho vay hợp vốn: là thành viên được các thành viên tham giacho vay hợp vốn thống nhất lựa chọn và giao trách nhiệm đầu mối trong việc tổchức cho vay hợp vốn.
5.2.Thành viên đầu mối đồng bảo lãnh: là thành viên được các thành viên tham gia bảo lãnh thống nhất lựa chọn và giao trách nhiệm đầu mối trong việc tổ chức đồng bảo lãnh.
6.Tổ chức đầu mối thanh toán: Tổ chức đầu mối thanh toán phải là TCTD được phép cung ứng các dịch vụ thanh toán và được các thành viên tham gia khác thống nhất lựa chọn và giao trách nhiệm cung ứng các dịch vụ thanh toán trong việc đồng tài trợ.
7. Bên nhận tài trợ: là pháp nhân, doanh nghiệp tư nhân, tổ hợp tác, hộ gia đình, công ty hợp danh hoặc cá nhân có nhu cầu và được bên đồng tài trợ cấp tín dụng theo các quy định tại Quy chế này để thực hiện dự án.
8. Hợp đồng đồng tài trợ: là cam kết bằng văn bản giữa các thành viên tham giađồng tài trợ về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ cụ thể của mỗi thành viên trongtoàn bộ quá trình đồng tài trợ.
9. Hợp đồng cấp tín dụng đối với đồng tài trợ: là cam kết bằng văn bản giữa bên đồng tài trợ (nhóm thành viên hoặc từng thành viên) với bên nhận tài trợ trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mỗi bên và mỗi thành viên trong quan hệ cho vay, bảo lãnh để thực hiện dự án đồng tài trợ.
Hợp đồng cấp tín dụng đối với đồng tài trợ gồm: hợp đồng cho vay, hợp đồng cho vay hợp vốn, hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng đồng bảo lãnh.
Khái niệm liên quan: Cho vay liên chi nhánh (cũng giống như Cho vay đồng tài trợ nhưng trong phạm vi 1 ngân hàng)
VD: Ở Vietinbank, Vietcombank….
- -
CHUYÊN MỤC
 • Google Comment (0)
 • Facebook Comment ()
 • Emotion
 • :))
  :((
  :D
  :(
  :)
  :-)
  ;)
  =))
  :p
  =.=
  ==
  ^_^
  /=he
  :*
  /=r
  /=l
  :v
  /=ok
  /=clap
  (y)
  (yy)
  /=hi
  /=j
  /=hup
  /=hd
  /=hl
  /=hr
  /=s
  <3