Popular Posts
ĐỀ THI VIETCOMBANK 29/11/2015
( Vị trí: Quản lý rủi ro; Phê duyệt tín dụng; Chuyên viên chính sách )
Số câu: 15 câu | Thời gian làm bài: 30 phút | Đáp án: In đậm
Đề gốc: 50 câu


======o0o======​

1/ Tài sản có nguyên giá 200 triệu đồng, đã trích khấu hao 40 triệu đồng đổi lấy 1 tài sản có nguyên giá 240 triệu đồng, đã trích khấu hao 60 triệu đồng. Hỏi giá trị của TSCĐ này được ghi nhận là bao nhiêu sau thương vụ:

a. Ghi nhận 200 triệu đồng
b. Ghi nhận 200 triệu đồng
c. Ghi nhận 160 triệu đồng
d. Ghi nhận 180 triệu đồng

2/ Doanh nghiệp đầu tư 1 dự án, xây xong và chuyển giao cho phía Nhà nước để tiếp tục khai thác. Đây gọi là gì? 
a. BOT
b. BT
c. BTO
d. PPP

3/ Khi nền kinh tế giảm phát thì chính phủ nên dùng biện pháp nào sau đây? 
a. Chính sách tài khoá thuận chiều
b. Chính sách tài khoá thắt chặt
c. Chính sách tài khoá mở rộng
d. Đáp án khác

4/ Khi hiệp định thương mại song phương TPP được ký kết thì ngành nào sẽ được hưởng lợi 
a. Xăng dầu
b. Sản xuất mía đường và nông sản
c. Dệt may
d. Chế biến cá basa xuất khẩu

5/ Hiện nay, nên cấp tín dụng cho ngành nào để giảm thiểu rủi ro? 
a. Thép
b. Dệt may
c. Thuỷ sản
d. Xăng dầu

6. Mặt hàng nào được xuất khẩu nhiều nhất vào Việt Nam trong năm 2014 vừa qua? 
a. Điện tử, thiết bị di động
b. Máy móc thiết bị phụ tùng
c. Xăng dầu
d. Phụ liệu cho ngành dệt may

7. Mặt hàng nào được nhập khẩu nhiều nhất vào Việt Nam trong năm 2014 vừa qua? 
a. Cao su tự nhiên
b. Máy móc, thiết bị, phụ tùng
c. Chè
d. Café Rogustan

8. Theo quy định hiện hành, Bảo lãnh sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm nào? 
a. Kể từ ngày phát hành bảo lãnh
b. Kể từ ngày ký phát hành bảo lãnh hoặc theo thời gian thoả thuận giữa bên nhận bảo lãnh và bên được bảo lãnh
c. Kể từ sau ngày phát hành thư bảo lãnh và được bên được bảo lãnh xác nhận
d. Đáp án khác

9/ Khi doanh nghiệp bị mất cân đối tài chính, ta cần phải làm gì? 
a. Bán thanh lý TSCĐ
b. Thoái vốn đầu tư
c. Tăng Vốn chủ sở hữu bằng lợi nhuận giữ lại

10/ Tài sản hình thành trong tương lai không bao gồm những loại nào? 
a. Nhà đang trong quá trình xây dựng
b. Nhà đã cất nóc nhưng chưa bàn giao
c. Quyền sử dụng đất hình thành trong tương lai
d. Căn hộ chung cư đã đóng tiền được 50% theo tiến độ

11/ Đâu không phải rào cản khi tham gia thị trường? 
a. Đầu vào bị nhà nước kiểm soát hoặc ít nhà cung cấp
b. Ngành nghề kinh doanh có điều kiện
c. Ngành nghề kinh doanh có hiệu quả nhưng đòi hỏi quy mô lớn

12/ Doanh nghiệp X có nhu cầu giải ngân 180 triệu đồng vào tài khoản của doanh nghiệp X mở tại ngân hàng; để cho 2 mục đích sau: 90 triệu để trả lương cán bộ công nhân viên, 90 triệu cho nhà cung cấp nguyên vật liệu Y của công ty. Khoản mục nào sau đây là đúng 
a. Không cho vay đối với doanh nghiệp X
b. Chỉ cho vay 90 triệu đồng để trả lương cán bộ công nhân viên
c. Chỉ cho vay 90 triệu đồng để công ty trả tiền nguyên vật liệu cho công ty Y
d. Đồng ý cho vay cả 180 triệu đồng để phục vụ cho 2 mục đích trên

13/ Theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2014, công ty nào sau đây được phép có nhiều người đại diện theo pháp luật? 
a. Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần
b. Công ty trách nhiệm hữu hạn 
c. Công ty cổ phần
d. Không có công ty nào

14/ Nhóm khách hàng liên quan tại TCTD nếu muốn vay vượt quá tỷ lệ theo quy định thì thẩm quyền phê duyệt thuộc về ai? 
a. Tổng giám đốc của TCTD đó
b. Hội đồng quản trị của TCTD đó
c. Ngân hàng Nhà nước
d. Thủ tướng Chính phủ

15/ Chuyên viên quản trị rủi ro nhìn vào đâu để phát hiện khoản phải thu có nguy cơ trở thành khó đòi 
a. Khoản phải thu thường xuyên phát sinh lớn
b. Khoản phải thu phát sinh giá trị lớn trong năm
c. Khoản phải thu không thay đổi trong thời gian dài
d. Không đáp án nào đúng
- -
CHUYÊN MỤC
 • Google Comment (0)
 • Facebook Comment ()
 • Emotion
 • :))
  :((
  :D
  :(
  :)
  :-)
  ;)
  =))
  :p
  =.=
  ==
  ^_^
  /=he
  :*
  /=r
  /=l
  :v
  /=ok
  /=clap
  (y)
  (yy)
  /=hi
  /=j
  /=hup
  /=hd
  /=hl
  /=hr
  /=s
  <3