Popular Posts
14 câu hỏi Phỏng vấn cơ bản - Vị trí nào cũng hỏi - Kiểu gì cũng hỏi!
Bạn hãy ôn thật kỹ để có những kiến thức nền tảng cơ bản nhất cho vòng phỏng vấn nhé!
 1. Hãy giới thiệu đôi điều về bản thân
 2. Em đã biết gì về công việc này chưa? (Mô tả + Yêu cầu công việc)
 3. Vì sao em lại muốn ứng tuyển vào ngân hàng chúng tôi? (Hoặc: Em đã biết gì về chúng tôi?)
 4. Em thấy mình có điểm gì phù hợp vị trí này? (Hoặc: Vì sao em lại chọn vị trí này?)
 5. Vì sao em lại muốn chuyển việc? (Hoặc: Vì sao em lại không muốn làm ở nơi cũ?)
 6. Công việc trước đây em làm những gì? Quản lý bao nhiêu khách hàng?
 7. Em có điểm gì nổi bật so với các ứng viên khác? (Hoặc:  Điểm mạnh của em là gì?)
 8. Em có thành tích nào nổi bật trong quá khứ không?
 9. Theo như CV, anh thấy em có điểm mạnh là ABC. Em hãy chứng minh?
 10. Em có định hướng nghề nghiệp gì? (Hoặc: Kế hoạch công việc của em trong tương lai là gì?)
 11. Em mong muốn mức lương bao nhiêu?
 12. Em mong muốn gì ở công việc này?
 13. Em có đi công tác xa, chịu được áp lực công việc không?
 14. Em có câu hỏi nào chúng tôi không?
- -
CHUYÊN MỤC
 • Google Comment (0)
 • Facebook Comment ()
 • Emotion
 • :))
  :((
  :D
  :(
  :)
  :-)
  ;)
  =))
  :p
  =.=
  ==
  ^_^
  /=he
  :*
  /=r
  /=l
  :v
  /=ok
  /=clap
  (y)
  (yy)
  /=hi
  /=j
  /=hup
  /=hd
  /=hl
  /=hr
  /=s
  <3