Popular Posts

Marketing ngân hàng là một tiến trình mà trong đó ngân hàng hướng mọi nỗ lực vào việc thoả mãn nhu cầu và mong muốn của khách hàng một cách chủ động, từ đó thỏa mãn nhu cầu và mong muốn của ngân hàng. Để hiểu rõ hơn vấn đề này, GiangBLOG mời các bạn hãy cùng theo dõi loạt bài giảng về“Marketing sản phẩm dịch vụ và ngân hàng” do GS.TS Hồ Đức Hùng hướng dẫn.

.(Phần 1).

(Phần 2)
(Phần 3)

(Phần 4)

(Phần 5)
(Phần 6)
(Phần 7 – END)

GiangBLOG
- -
CHUYÊN MỤC
 • Google Comment (0)
 • Facebook Comment ()
 • Emotion
 • :))
  :((
  :D
  :(
  :)
  :-)
  ;)
  =))
  :p
  =.=
  ==
  ^_^
  /=he
  :*
  /=r
  /=l
  :v
  /=ok
  /=clap
  (y)
  (yy)
  /=hi
  /=j
  /=hup
  /=hd
  /=hl
  /=hr
  /=s
  <3