Popular Posts
Đề thi Chuyên viên Tư vấn tài chính (CA) vào Maritimebank
Ngày 4/5/2012Đề thi bao gồm 22 câu trắc nghiệm, làm trong 30', không có câu tính toán nào ( Có 1 câu coi là tính cũng đc   
Có 2 đề thi, đây là đề 1 nhé 
 


1, Bút với giấy giống như Mắt với
a, Kính
b, Tóc
c, Đầu
d,

2, Y3 + 23 = 777 => Y3 - 23 = ???

3, Giao thức NDC trong ATM là gì ?

4, Điều nào không đúng về làm phát
a, Nguyên nhân của lạm phát là do giá cả tăng
b, Lạm phát làm tăng giá cả
c, Lạm phát làm mất giá đồng tiền hiện tại
d,

5, Khi nhà nước phá giá nội tệ sẽ:
a, Tăng xuất khẩu
b, Tăng nhập khẩu
c, Giảm xuất khẩu
d, Giảm nhập khẩu

6, Lãi suất tái chiết khấu là:
a, Lãi suất vay liên ngân hàng
b, Lãi suất tốt nhất mà NHTM áp dụng cho khách hàng
c, Lãi suất do NHNN công bố
d, Lãi suất NHNN cho NHTM vay

7, Séc du lịch là séc
a, Có thể ghi bất kỳ số dư nào ( đại loại thế )
b, An toàn vì là séc đích danh
c, Cả 2 sai
d, Cả 2 đúng

8, Theo NĐ 59 thì số cổ đông tối thiểu của 1 công ty cp là
a, 50
b, 100
c, 150
d, 200


9, Khách hàng vay maritime 100.000.000 vs lãi suất 10,5% ngày 10/3/X => 10/6/X => lãi sẽ là
a, 100.000.000*10,5%* 3/12
b, 100.000.000*10,5%* 92/365
c, 100.000.000*10,5%* 90/360

10, Khách hàng không có quyền khiếu nại khi:
a, Rút tiền nhưng bị nuốt thẻ
b, Quên mã PIN
c,
d,

11, Các ngân hàng có thể nâng cao chất lượng tín dụng bằng cách:
a, không cho vay
b, cho vay, quản lý tốt tài sản đảm bảo
c,
d,

12, NHNN có nhiệm vụ
a, Ổn định hề thống tiền tệ
b, Cho vay các khoản vay của chính phủ
c, Cả 3

13, Đâu không phải mục đích chính của ngân hàng khi mở rộng hệ thống
a, Tăng sự hiện diện và phục vụ khách hàng
b, Tăng cho vay
c, Tăng huy động
d, Tăng lợi nhuận

14, Sắp xếp từ sau "LATANCIT" thành tên của:
a, 1 thủ đô
b, 1 đất nước
c, ATLANTIC - 1 đại dương ( đề ghi như này luôn )

..................

Tạm nhớ được có vậy, bạn nào có test và nhớ được câu nào thì bổ sung hộ t nhé 
Posted Image 
Ngoài ra thì thấy bảo 1 tuần nữa mới có kết quả nên bạn nào test rồi cũng không phải mong ngóng quá đâu.

Nguồn ubank

- -
CHUYÊN MỤC
 • Google Comment (0)
 • Facebook Comment ()
 • Emotion
 • :))
  :((
  :D
  :(
  :)
  :-)
  ;)
  =))
  :p
  =.=
  ==
  ^_^
  /=he
  :*
  /=r
  /=l
  :v
  /=ok
  /=clap
  (y)
  (yy)
  /=hi
  /=j
  /=hup
  /=hd
  /=hl
  /=hr
  /=s
  <3