Popular Posts


Theo Báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động KTĐL năm 2009, VACPA xin thông báo 10 công ty kiểm toán lớn nhất Việt Nam trên 4 chỉ tiêu sau đây, 4 chỉ tiêu là:

- 10 Công ty có số lượng nhân viên chuyên nghiệp lớn nhất;
            - 10 Công ty có số lượng KTV lớn nhất;
            - 10 Công ty có số lượng khách hàng lớn nhất;
            - 10 Công ty có tổng doanh thu lớn nhất.Theo VACPA

- -
CHUYÊN MỤC
 • Google Comment (0)
 • Facebook Comment ()
 • Emotion
 • :))
  :((
  :D
  :(
  :)
  :-)
  ;)
  =))
  :p
  =.=
  ==
  ^_^
  /=he
  :*
  /=r
  /=l
  :v
  /=ok
  /=clap
  (y)
  (yy)
  /=hi
  /=j
  /=hup
  /=hd
  /=hl
  /=hr
  /=s
  <3