Popular Posts
Hệ thống phân loại xếp hạng tín dụng


LEVEL 1 Highest quality, strong credit, and minimal risk. Large and well capitalized.
Successful and with national market business with lines of credit.
Mức xếp hạng 1: đây là mức tín dụng có chất lượng cao nhất, mạnh nhất và ít rủi ro nhất. Đặc điểm bao gồm có nguồn vốn lớn mạnh và vững vàng. Công việc kinh doanh thành công và thị trường tốt
LEVEL 2 Superior quality.Above average business credit to well seasoned borrower.
Strong cash flow and earnings, good management, positive trends.
Mức xếp hạng 2: đây là mức tín dụng có chất lượng cao. Đặc điểm bao gồm: có nguồn tiền và thu nhập vững mạnh, quản l‎y tốt và xu thế phát triển khả quan
LEVEL 3 Satisfactory risk. Sound conditions and operating risks. Capacity to
Service debt at a level above industry norms.
Mức xếp hạng 3: đây là mức tín dụng có chất lượng tương đối, có mức rủi ro có thể chấp nhận được. Có khả năng thanh toán nợ tôt‎ hơn các công ty khách cùng ngành
LEVEL 4 Acceptable Risk. Borrowers who are functioning adequately, but may be
Deficient in one or two areas. Must do closer monitoring and have
Strength of loan collateral or guarantees.
Mức xếp hạng 4: đây là mức tín dụng có mức rủi ro có thể chấp nhận được. Khách hàng có hoạt động kinh doanh tương đối ổn nhưng có một số lĩnh vực họat động không được tốt. Đòi hỏi cần phải sâu sát quản ly. Đây cũng là những khoản tín dụng có đảm bảo và bảo lãnh tốt
LEVEL 5 Watch. Those that were previously rated 4 whose financial information
Shows deterioration. Might have significant technical exceptions.
Mức xếp hạng 5: đây là những khỏan tín dụng cần phải theo dõi. Những khoản tín dụng đã được xếp vào mức xếp hạng 4 và tình hình tài chính vẫn đi xuống, có thể cần phải áp dụng những biện pháp thích hợp
LEVEL 6 Special mention. Potential weakness that deserves attention. If not tended
To it may be a loss. Meant to be temporary until deficiencies are corrected
Mức xếp hạng 6: đây là những khoản tín dụng yếu kém và cần phải có sự quan tâm đặc biệt. Nếu không sâu sát quản l‎y có thể gây tổn thất cho ngân hàng vì khách hàng không trả được nợ
LEVEL 7 Substandard. Inadequately protected by the net worth and paying capacity
Of the borrower. Weaknesses present that may jeopardize the repayment
Of the loan. Involves more than normal banking risk.
Mức xếp hạng 7:đây là những khoản tín dụng được xếp hạng dưới tiêu chuẩn, không đạt tiêu chuẩn. Biện pháp tốt nhất có thể thực hiện là giảm giả trị khoản tín dụng xuống bằng với khả năng trả nợ của khách hàng. Sự yếu kém này có thể làm giảm khả năng thu hồi nợ của ngân hàng và gây cho ngân hàng những rủi ro lớn.
LEVEL 8 Loss. Loans where the amount of loss can be determined with degree of
Certainty. Losses should be taken in the period they are identified.
Mức xếp hạng 8: Tổn thất. Các khỏan tín dụng có thể xác định rõ được mức độ tổn thất có thể có và những tổn thất này sẽ được ghi nhận ngay tại thời điểm có thể xác định được.

=======================================

Ở Việt Nam, có 5 ngân hàng có hệ thống xếp hạng và phân loại tín dụng đạt 8 Level và đạt Top 5/20 NH về sự hoàn thiện trong Hệ thống phân loại xếp hạng tín dụng bao gồm (chả biết NH nào là nhất !).
 1. Vietinbank - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam
 2. Agribank - Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam
 3. BIDV - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
 4. Vietcombank - Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
 5. ACB - Ngân hàng TMCP Á Châu

GiangBLOG

- - 0 bình luận
CHUYÊN MỤC
 • Google Comment (0)
 • Facebook Comment ()
 • Emotion
 • Một số lưu ý khi bình luận

  Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước

  Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời

  Để được tư vấn về thi tuyển ngân hàng, hãy để lại kèm số điện thoại và/hoặc email của bạn nhé!

 • :))
  :((
  :D
  :(
  :)
  :-)
  ;)
  =))
  :p
  =.=
  ==
  ^_^
  /=he
  :*
  /=r
  /=l
  :v
  /=ok
  /=clap
  (y)
  (yy)
  /=hi
  /=j
  /=hup
  /=hd
  /=hl
  /=hr
  /=s
  <3