Popular Posts

1) Phân biệt chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm:

- Đều là chi phí sản xuất
Khác nhau về phạm vi:
+ Chi phí sản xuất tính cho 1 kỳ
+ Giá thành sản phẩm tính cho 1 sản phẩm hoàn thành, luôn gắn với 1 SP đã hoàn thành

Khác nhau về mặt lượng:
Khi có sản phẩm dở:
Giá thành = Dở đầu kỳ + C.phí SX trong kỳ - Dở Ckỳ
Khi không có sản phẩm dở:
Giá thành = chi phí sản xuất
Chi phí sản xuất chính là giá thành sản phẩm đối với một số doanh nghiệp như: Điện, dịch vụ vận tải … (vì không có dở đầu kỳ, cuối kỳ)

Chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất là toàn bộ các khoản chi phí để sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp được biểu hiện bằng tiền.
VD:
Trong doanh nghiệp thương mại, chi phí sản xuất kinh doanh bao gồm:
 • Giá mua
 • Chi phí mua hàng
 • Chi phí bán hàng
 • Chi phí quản lý doanh nghiệp
Trong doanh nghiệp thương mại, giá vốn hàng bán chỉ có biến phí. Trong doanh nghiệp sản xuất, giá vốn hàng bán bao gồm cả biến phí và định phí.


2) Phân biệt giá vốn hàng bán và Giá thành sản phẩm:
Giá vốn hàng bán liên quan đến việc xác định kết qủa kinh doanh:
KQHĐ SXKD gồm có: - KQHĐ SX KD
- KQ HĐ tài chính
- KQ HĐ bất thường
KQ HĐ SX KD = Doanh thu thuần – Giá vốn hàng bán.
Giá vốn hàng bán được xác định tại thời điểm:
Giá vốn hàng bán tại thời điểm xuất kho = Giá thành sản xuất nhập kho
Giá vốn hàng bán tại thời điểm tiêu thụ = Giá thành SX nhập kho + chi phí bán hàng + chi phí quản lý doanh nghiệp
Vậy nên:
KQ HĐ SXKD = DT thuần - Trị giá vốn thực tế của hàng hóa xuất kho - Chi phí bán hàng, chi phí QLDN được phân bổ cho hàng bán
Giá vốn và giá thành khác nhau như vậy đấy. Vậy cho nên tùy theo yêu cầu giá vốn hàng bán xác định ở thời điểm nào thì ta sẽ có cách tính ở thời điểm đó.

Tổng hợp

- - 0 bình luận
CHUYÊN MỤC
 • Google Comment (0)
 • Facebook Comment ()
 • Emotion
 • Một số lưu ý khi bình luận

  Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước

  Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời

  Để được tư vấn về thi tuyển ngân hàng, hãy để lại kèm số điện thoại và/hoặc email của bạn nhé!

 • :))
  :((
  :D
  :(
  :)
  :-)
  ;)
  =))
  :p
  =.=
  ==
  ^_^
  /=he
  :*
  /=r
  /=l
  :v
  /=ok
  /=clap
  (y)
  (yy)
  /=hi
  /=j
  /=hup
  /=hd
  /=hl
  /=hr
  /=s
  <3