Popular Posts
The banker automated clearing service (BACS)

http://i179.photobucket.com/albums/w285/maskxinhkieu/e4b.jpg

What does BACS do?

BACS handles payments of more than 30000 corporate customers. The service is provided for companies which have to collect and pay lager volumes of money in form of standing orders, direct debits and salaries.

To carry out this work, the BACS company was set up by 16 banks, including the Bank of England (the central bank of the UK), which are its joint owners.

Why is BACS needed?

The purpose of BACS is to reduce the cost of transferring money. This can be done by economies of scale. Clearly, as the actual cost of transferring money is the same for lager sums as it is for small sums, it is more economical from the customers point of view to transfer lager amount at one time. Also, with BACS there is very little paperwork. In addition the money spends less time from bank to bank and can spend more time earning interest for the payers. This is because it is electronically transmitted and does not have to be sent until the day is due to be paid.

How does it work?

Large organizations put all the information about the credits-name, account number, bank and branch code-on to a computer tape or disk. The tape may be given to their bank or the information can be transmitted directly form the company to the bank’s computer via the telephone system. All the banks send the information to the BACS processing Computer Centre in London. Credits and Debits between the banks can then the processed by computer.

Thus, on a day specified by the company, the salary due to each employee is credited to his/her account and the total amount is debited to the company’s account at its bank.

-===================-

BACS – Dịch vụ thanh toán tự động liên ngân hàng

Nhiệm vụ:


BACS quản lý việc thanh toán của hơn 30000 khách hàng là các doanh nghiệp. Dịch vụ này được cung cấp cho các công ty thường xuyên phải thu chi một lượng tương đối lớn tiền dưới hình thức các lệnh đòi tiền, giấy ủy nhiệm chi, và các khoản chi trả lương.
Để thực hiện các công việc trên, 16 ngân hàng, bao gồm cả ngân hàng Anh Quốc (NHTW AQ) đã liên kết thành lập nên công ty BACS và đồng thời trở thành các đồng sở hữu của công ty này.

Sự cần thiết:

Mục đích của BACS là nhằm giảm chi phí lưu chuyển tiền qua hệ thống ngân hàng. Điều này có thể được thực hiện bằng việc giảm bớt các chi phí trong các lần giao dịch. Rõ ràng là, khi chi phí thực tế của việc chuyển một lượng tiền lớn ngang bằng với một lượng tiền nhỏ hơn, khách hàng cũng sẽ cho rằng việc chuyển mỗi lần một lượng tiền lớn hơn sẽ hiệu quả hơn về mặt kinh tế. Ngoài ra, các công việc giấy tờ cũng sẽ ít đi khi có BACS. Thêm nữa, việc rút ngắn thời gian lưu chuyển tiền sẽ tạo điều kiện quay vòng vốn nhanh hơn và đem lại nhiều lợi nhuận hơn cho cá nhân. Điều này là do quá trình thanh toán được thực hiện bằng các phương tiện điện tử và chỉ cần được gửi đi vào ngày trong hạn thanh toán khoản nợ.

Hoạt động:

Các công ty lớn lưu những thông tin về tên chủ sở hữu thẻ tín dụng, số tài khoản, mà ngân hàng và mã chi nhánh vào một thiết bị của máy tính: đĩa hoặc băng từ. Thiết bị này sẽ được giao cho ngân hàng đối tác hoặc những thông tin này có thể được chuyển trực tiếp từ doanh nghiệp đến hệ thống máy tính của ngân hàng thông qua hệ thống điện thoại. Tất các các ngân hàng gửi thông tin tới Trung tâm xử lý dữ liệu BACS đặt tại London. Các khoản tín dụng và thấu chi giữa các ngân hàng, sau đó, sẽ được xử lý bởi hệ thống máy tính.

Do đó, vào một ngày được doanh nghiệp định trước, tiền lương sẽ được chuyển vào tài khoản của từng nhân viên và tổng số tiền sẽ được chiết khấu tới tài khoản của doanh nghiệp tại ngân hàng đối tác.2.The clearing house automated payment system (CHAPS)

What is CHAPS?

CHAPS was introduced by the major UK clearing banks (Settlement Banks) in 1984. it is an on-line interbank transmission system for high value, guaranteed sterling payments for same day settlement. Before 1984, these payments used to taken by messengers walking from bank to bank in the City of London. But the number and volume of payments because so great that a more modern system was needed.

Other banks and companies may use CHAPS by becoming participants with one of the settlement Banks. It is possible for them to interface the own computers with their Bank’s CHAPS network by means of the software package Gateway and the British Telecom Packet Switch Service (PSS).

The volume of CHAPS payments has increased steadily since it was introduced. The upward limit to the value of payments has been removed and the current minimum value is $ 5000. On average, 16000 payments are processed daily to a value of $ 50 billion.

How does it work?

Each Settlement Bank has a TANDEM computer which receives information about inward and outward payments. Outward payments are authenticated then encoded and passed on through its Gateway and the telephone system to the destination bank. The receiving bank decodes the inward payment which may be accompanied by a “Please advise” request.

The receiving bank will then telephone the beneficiary customers and inform them that the money has arrived. Alternatively the beneficiary may be able to note the arrival of the money on their own terminal.

The clearing house interbank payment service (CHIPS) is the US equivalent of CHAPS.

-===================-


CHAPS – Hệ thống thanh toán bù trừ tự động

Khái niệm về CHAPS

CHAPS là một hình thức thanh toán được đưa ra bởi một số chi nhánh ngân hàng hối đoái (các ngân hàng thanh toán của Anh Quốc) vào năm 1984. Đây là một hình thức thanh toán liên ngân hàng trực tuyến áp dụng cho việc chuyển khoản những khoản tiền có giá trị lớn và được bảo đảm nội trong một ngày. Trước năm 1984, những hình thức thanh toán kiểu như thế này thường được thực hiện bởi việc các đại diện ngân hàng trực tiếp đi đến các ngân hàng khác nhau trong thành phố London để tiến hành giao dịch. Tuy nhiên, trước sự tăng khá nhanh của lượng tiền và số lần giao dịch, người ta nhận thấy rằng cần phải có một hệ thống thanh toán phù hợp hơn.

Các Ngân hàng và các công ty muốn tham gia CHAPS sẽ phải trở thành thành viên của các ngân hàng thanh toán. Điều này cho phép họ kết nối hệ thống máy tính của doanh nghiệp với hệ thống CHAPS của ngân hàng dưới hình thức gói phần mềm Gateway và Dịch vụ PSS.

Lượng giao dịch thông qua CHAPS đã tăng lên rõ rệt kể từ khi hình thức này được giới thiệu. Số tiền tối đã cho mỗi lần giao dịch là không hạn chế và số tiền tối thiểu hiện nay là 5000 USD. Trung bình mỗi ngày có khoảng 16000 giao dịch được thực hiện với tổng giá trị khoảng 50 tỷ USD.

Hoạt động:

Mỗi ngân hàng thanh toán có một hệ thống máy tính TANDEM chuyên theo dõi thông tin về các lần giao dịch. Thông số của các lần thanh toán sẽ được thẩm định và sau đó mã hóa và chuyển đến ngân hàng có liên quan thông qua hệ thống cổng thông tin và điện thoại. Ngân hàng tiếp nhận sẽ giải mã để có thông tin về các khoản thu này. Ngân hàng thanh toán tiền cũng có thể gửi kèm một “Thư tham vấn” để xác minh rõ về khoản phải tiền chi trả này.

Ngân hàng thông báo, sau đó, sẽ gọi điện cho người hưởng lợi và thông báo rằng tiền của họ đã được gửi đến. Người thụ hưởng cũng có thể theo dõi xem tiền đã đến nơi chưa thông qua hệ thống máy tính riêng của họ có kết nối với ngân hàng.

Tương tự như ở Anh có hệ thống CHAPS, Dịch vụ thanh toán bù trừ liên ngân hàng (CHIPS) là dịch vụ phổ biến ở Mỹ.


Theo TiengAnh.com

- - 0 bình luận
CHUYÊN MỤC
 • Google Comment (0)
 • Facebook Comment ()
 • Emotion
 • Một số lưu ý khi bình luận

  Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước

  Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời

  Để được tư vấn về thi tuyển ngân hàng, hãy để lại kèm số điện thoại và/hoặc email của bạn nhé!

 • :))
  :((
  :D
  :(
  :)
  :-)
  ;)
  =))
  :p
  =.=
  ==
  ^_^
  /=he
  :*
  /=r
  /=l
  :v
  /=ok
  /=clap
  (y)
  (yy)
  /=hi
  /=j
  /=hup
  /=hd
  /=hl
  /=hr
  /=s
  <3