Popular Posts

Luật ngân hàng


I - Tài liệu học tập

II - Tài liệu ôn thi

 1. Đề thi môn học: Luật ngân hàng

Danh sách văn bản

Luật tổ chức tín dụng 1997 (Xem trực tuyến) (hết hiệu lực)
http://www.childrensheartunit.org/Images/word_icon_download.jpg Quyết định 1627: Quy chế cho vay (còn hiệu lực)
http://www.childrensheartunit.org/Images/word_icon_download.jpg Quyết định 457: Quy định về Tỷ lệ an toàn đảm bảo của các TCTD (hết hiệu lực)
http://www.childrensheartunit.org/Images/word_icon_download.jpg Quyết định 493: Xử lý rủi ro tín dụng & phân loại nợ (còn hiệu lực)
http://www.childrensheartunit.org/Images/word_icon_download.jpg Nghị định 178/1999: Về bảo đảm tiền vay của các TCTD (hết hiệu lực) - Thay bằng Nghị định 163
http://www.childrensheartunit.org/Images/word_icon_download.jpg Quyết định 898/2003: Về Quy chế chiết khấu, tái chiết khấu (còn hiệu lực)
http://www.childrensheartunit.org/Images/word_icon_download.jpg Quyết định 1452/2003: Về Quy chế cho vay có đảm bảo bằng cầm cố giấy tờ có giá (còn hiệu lực)
http://www.childrensheartunit.org/Images/word_icon_download.jpg Quyết định 666/2010: Về cơ cấu nợ, gia hạn nợ (còn hiệu lực) (Agribank)
http://www.childrensheartunit.org/Images/word_icon_download.jpg Luật Ngân sách Nhà nước 1996 (hết hiệu lực) (đọc thêm)
http://www.childrensheartunit.org/Images/word_icon_download.jpg Luật Ngân sách Nhà nước 2002 (còn hiệu lực) (đọc thêm)


GiangBLOG

- - 0 bình luận
CHUYÊN MỤC
 • Google Comment (0)
 • Facebook Comment ()
 • Emotion
 • Một số lưu ý khi bình luận

  Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước

  Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời

  Để được tư vấn về thi tuyển ngân hàng, hãy để lại kèm số điện thoại và/hoặc email của bạn nhé!

 • :))
  :((
  :D
  :(
  :)
  :-)
  ;)
  =))
  :p
  =.=
  ==
  ^_^
  /=he
  :*
  /=r
  /=l
  :v
  /=ok
  /=clap
  (y)
  (yy)
  /=hi
  /=j
  /=hup
  /=hd
  /=hl
  /=hr
  /=s
  <3