Popular Posts

Nhằm tạo điều kiện cho các bạn học tốt môn Tiếng Anh chuyên ngành tài chính Ngân hàng. Mình xin chia sẻ với các bạn một số từ điển về thuật ngữ chuyên ngành và tài liệu đọc thêm.
Chúc các bạn học tốt !!!


Ghi chú: Các phần mềm cần thiết để đọc Tài liệu
 1. Phần mềm đọc file .DOC => Microsoft Office, máy ai cũng có rùi nhé
 2. Phần mềm đọc file .RAR, .ZIP => Bạn tải về Winrar 3.71 và ấn "Next" liên tục để cài.
 3. Phần mềm đọc file .PDF => Bạn tải về Acrobat Reader 8.0 và ấn "Next" liên tục để cài.

Tài liệu học tiếng Anh - English for Banking


-----------------


I. TÀI LIỆU HỌC TẬP


1. Từ điển thuật ngữ, từ ngữ chuyên ngành về Kinh tế & Thương mại (Từ Việt => Anh)
(Dung lượng 8,2 Mb/ Dạng file: PDF)
 Cach dung tu ngu va thuat ngu kinh te thuong mai Viet-Anh

2. Từ điển giải nghĩa tiếng Anh Tài chính Ngân hàng (Financial Banking) (Từ Anh => Anh)
(Dung lượng 2,21 Mb/ Dạng file: PDF)
 Dictionary of financial and business terms

Link dự phòng: (Mediafire)
Dictionaryoffinancialandbusinessterms.pdf


3. Từ điển từ vựng tiếng Anh trong Ngân hàng (Từ Anh => Việt)
(Dung lượng 146 Kb/ Dạng file: PDF)
 anh van

4. Tài liệu đọc thêm "Nghiệp vụ Ngân hàng hiện đại" (Modern Banking) của John Willey.
(Rất thích hợp cho ai muốn đi sâu tìm hiểu về Ngân hàng và ước mơ làm ở Ngân hàng nước ngoài)
(Dung lượng 2.9 Mb/ Dạng file: RAR)
 BizM_-_Wiley_-_Modern_Banking


II. TÀI LIỆU BÀI ĐỌC
(Mình tự dịch, các bạn down về tham khảo nhé !)


A - 50 Reading Texts in Banking & Finance


TOÀN BỘ CÁC BÀI ĐÃ DỊCH CỦA 50 READING TEXT

- TẢI VỀ -

 • Reading 1 (Page 1):  A bank account (44,5 Kb/ DOC)
 • Reading 2 (Page 3): http://www.childrensheartunit.org/Images/word_icon_download.jpg Current Account (42 Kb/ DOC)
 • Reading 3 (Page 5): http://www.childrensheartunit.org/Images/word_icon_download.jpg Cheque (33,5 Kb/ DOC)
 • Reading 4 (Page 6): http://www.childrensheartunit.org/Images/word_icon_download.jpg AMERICAN EXPRESS Travelers Cheque ( 31 Kb/ DOC)
 • Reading 5 (Page 7): http://www.childrensheartunit.org/Images/word_icon_download.jpg Money (40 Kb/ DOC)
 • Reading 6 (Page 9): http://www.childrensheartunit.org/Images/word_icon_download.jpg Clearing (35,5 Kb/ DOC)
 • Reading 7 (Page 9): http://www.childrensheartunit.org/Images/word_icon_download.jpg Bank and Banking (46 Kb/ DOC)
 • Reading 8 (Page 11): http://www.childrensheartunit.org/Images/word_icon_download.jpg The Bank Of England (42 Kb/ DOC)
 • Reading 9 (Page 12): http://www.childrensheartunit.org/Images/word_icon_download.jpg Cheque Clearing System (45 Kb/ DOC)
 • Reading 10 (Page 13): http://www.childrensheartunit.org/Images/word_icon_download.jpg Lending (45 Kb/ DOC)
 • Reading 11 (Page 15): http://www.childrensheartunit.org/Images/word_icon_download.jpg Overdraft (32 Kb/DOC)
 • Reading 12 (Page 15): http://www.childrensheartunit.org/Images/word_icon_download.jpg The Growth of Bank Credit cards (40 Kb/ DOC)
 • Reading 13 (Page 16): http://www.childrensheartunit.org/Images/word_icon_download.jpg Credit cards (40 Kb/ DOC)
 • Reading 14 (Page 17): http://www.childrensheartunit.org/Images/word_icon_download.jpg EFTPOS and Credit cards (42 Kb/ DOC)
 • Reading 15 (Page 18): Mastercard Extends Zero Liability (Tạm thời KO dịch ^^!)
 • Reading 16 (Page 20): http://www.childrensheartunit.org/Images/word_icon_download.jpg Debit cards_VS_Credit cards (43 Kb/ DOC)
 • Reading 17 (Page 21): Money Transfer (Tạm thời KO dịch ^^!)
 • Reading 18 (Page 22): Vietcombank Incomings and Outgoings (Tạm thời KO dịch ^^!)
 • Reading 19 (Page 23): Home Banking (Tạm thời KO dịch ^^!)
 • Reading 20 (Page 25): Standing Order and Direct Debit (Tạm thời KO dịch ^^!)
 • Reading 21 (Page 26): Standing Orders and Direct Debits (Tạm thời KO dịch ^^!)
 • Reading 22 (Page 27): Bank Giro Credit (Tạm thời KO dịch ^^!)
 • Reading 23 (Page 28): Foreign Exchange (Tạm thời KO dịch ^^!)
 • Reading 24 (Page 29): Rates of Exchange (Tạm thời KO dịch ^^!)
 • Reading 25 (Page 30): International Payment (Tạm thời KO dịch ^^!)
 • Reading 26 (Page 31): International Loan (Tạm thời KO dịch ^^!)
 • Reading 27 (Page 31): Cash Flow position and Gaps (Tạm thời KO dịch ^^!)
 • Reading 28 (Page 32): http://www.childrensheartunit.org/Images/word_icon_download.jpg Documentary Collection (40 Kb/ DOC)
 • Reading 29 (Page 33): Forfaiting (Tạm thời KO dịch ^^!)
 • Reading 30 (Page 34): Forfaiting (phần 2) (Tạm thời KO dịch ^^!)
 • Reading 31 (Page 35): Factoring Services (Tạm thời KO dịch ^^!)
 • Reading 32 (Page 36): Why factoring is not popular in Vietnam (Tạm thời KO dịch ^^!)
 • Reading 33 (Page 37): Lease Financing (Tạm thời KO dịch ^^!)
 • Reading 34 (Page 38): http://www.childrensheartunit.org/Images/word_icon_download.jpg Bank Drafts (46 Kb/ DOC))
 • Reading 35 (Page 39): Gearing (Tạm thời KO dịch ^^!)
 • Reading 36 (Page 41): Short-term Debt Financing (Tạm thời KO dịch ^^!)
 • Reading 37 (Page 42): Leasing (Tạm thời KO dịch ^^!)
 • Reading 38 (Page 43): Option (Tạm thời KO dịch ^^!)
 • Reading 39 (Page 44): Coporate Finance (Tạm thời KO dịch ^^!)
 • Reading 40 (Page 45): http://www.childrensheartunit.org/Images/word_icon_download.jpg Commercial Letters of Credit (49 Kb/ DOC)
 • Reading 41 (Page 47): Strategic Planning (Tạm thời KO dịch ^^!)
 • Reading 42 (Page 48): Marketing Planning (Tạm thời KO dịch ^^!)
 • Reading 43 (Page 49): Spot and Forward Exchange rates (Tạm thời KO dịch ^^!)
 • Reading 44 (Page 51): Balance of Payments (1) (Tạm thời KO dịch ^^!)
 • Reading 45 (Page 52): Balance of Payments (2) (Tạm thời KO dịch ^^!)
 • Reading 46 (Page 53): Companies (Tạm thời KO dịch ^^!)
 • Reading 47 (Page 54): Balance Sheet (Tạm thời KO dịch ^^!)
 • Reading 48 (Page 55): http://www.childrensheartunit.org/Images/word_icon_download.jpg Cost Accounting (45 Kb/ DOC)
 • Reading 49 (Page 56): http://www.childrensheartunit.org/Images/word_icon_download.jpg Types and uses of Working Capital (80 Kb/ DOC)
 • Reading 50 (Page 58): http://www.childrensheartunit.org/Images/word_icon_download.jpg Financial Analysis (69 Kb/ DOC)

B - English For Banking 1

1. Introductory Unit (Page 1):
http://www.childrensheartunit.org/Images/word_icon_download.jpg Bank & Banking (39 Kb/ DOC)

2. Unit 2 - A3.Reading 1 (Page 20):
http://www.childrensheartunit.org/Images/word_icon_download.jpg A Cheque (42 Kb/ DOC)

3. Supplementary Unit - A2.Reading (Page 35):

4. Supplementary Unit - B2. Reading (Page 40):
5. Unit 3 - B.Reading 1 (Page 46):
http://www.childrensheartunit.org/Images/word_icon_download.jpg Plastic money (42 Kb/ DOC)

6. Unit 3 - D.Reading 2 (Page 48):
http://www.childrensheartunit.org/Images/word_icon_download.jpg Cash cards (38 Kb/ DOC)

7. Unit 3 - F.Reading 3 (Page 51)

http://www.childrensheartunit.org/Images/word_icon_download.jpg Crebit card (52 Kb/ DOC)

8.
Unit 3 - G.Reading 4 (Page 55)
http://www.childrensheartunit.org/Images/word_icon_download.jpg Debit card (38 Kb/ DOC)

9. Unit 4 - A.Reading 1 (Page 63)
http://www.childrensheartunit.org/Images/word_icon_download.jpg Bank loans (44 Kb/ DOC)

10. Unit 4 - F.Extra Reading (Page 71)
http://www.childrensheartunit.org/Images/word_icon_download.jpg Evaluating a loan request (88 Kb/ DOC)
- Bài này tớ dịch khá sát, chỉ khác với cô dịch ở từ: "Character". Cô dịch là "Tính cách khách hàng", tớ dịch là "Uy tín/ Đặc điểm khách hàng". Tuỳ, theo cô cũng được vì từ phiên âm nước ngoài sang thì cũng tương tự nhau.
(Bài cuối của English for Banking 1) C - English For Banking 2

Có nhiều bạn không tải về được 1 số bài của English for banking 2 nên mình nén tất cả thành 1 file.
TẢI VỀ TOÀN BỘ ENGLISH FOR BANKING 2 TẠI ĐÂY

UNIT 1 - FACTORINGCÁC TÀI LIỆU KHÁC


1. File tiếnh Anh chuyên ngành kinh tế - ECONOMICS DIC
(Hữu dụng khi học kinh tế lượng và học kinh tế học nói chung - Post ở đây, bạn nào thích thì down)
(Dung lượng 1,34 Mb/ Dạng file: XLS)
 ECON-DIC

2. Tài liệu học ngữ pháp tiếng Anh cơ bản - Rất cơ bản và đầy đủ
(Dung lượng 816,4 Kb/ Dạng file: ZIP)
 EnglishGrammar

3. Website học tiếng Anh cơ bản - Phần về: Mạo từ, Đại từ, Sở hữu cách, Động từ.
 http://globaledu.com.vn/Course/Grammar.aspx

4. Báo cáo tài chính của các công ty niêm yết (Tiếng Anh)


CÁC WEBSITE HỌC ONLINE

Luyện nghe

www.audioenglish.netGiang BLOG
Người dịch: Nguyễn Lê Giang

- - 5 bình luận
CHUYÊN MỤC
 • Google Comment (5)
 • Facebook Comment ()
 • Emotion
  1. thankS..........blog that y nghia

   ReplyDelete
  2. Thực sự có thể nói đây là một Blog rất hay, hữu ích và rất cần đối với rất nhiều người không chỉ bản thân tôi và rất nhiều những người bạn khác đã và đang tham quan Blog mà Chủ nhân của nó rất tâm huyết và có thể nói là có một tầm hiểu biết rất sâu rộng về rất nhiều lĩnh vực. Tôi đã tìm được rất nhiều điều từ Blog này. Cảm ơn tất cả mọi người và chúc cho Http://giangblog.com.vn sẽ mãi là địa chỉ tin cậy cho bạn, cho tôi và tất cả mọi người.
   Cảm ơn rất nhiều, chúc thành công!

   ReplyDelete
  3. Cảm ơn bạn đã ủng hộ Blog. Nhưng mà chú ý nhé. GiangBlog có link là www.giangblog.com Ko phải .com.vn đâu nhé ^^

   ReplyDelete
  4. quá hay!cam on nhieu!

   ReplyDelete
  5. Cảm ơn bạn nhiều vì kho tài liệu rất hữu ích

   ReplyDelete

  Một số lưu ý khi bình luận

  Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước

  Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời

  Để được tư vấn về thi tuyển ngân hàng, hãy để lại kèm số điện thoại và/hoặc email của bạn nhé!

 • :))
  :((
  :D
  :(
  :)
  :-)
  ;)
  =))
  :p
  =.=
  ==
  ^_^
  /=he
  :*
  /=r
  /=l
  :v
  /=ok
  /=clap
  (y)
  (yy)
  /=hi
  /=j
  /=hup
  /=hd
  /=hl
  /=hr
  /=s
  <3