Popular Posts
DANH MỤC TÀI LIỆU

Luận văn, báo cáo thực tập tốt nghiệp


Chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán


(Dung lượng: 16,6 MB)Mã số Tên đề tài - Kế toán, Kiểm toán Kích cỡ
KT001 Hạch toán TSCĐHH tại Công ty du lịch Dịch vụ HN TOSERCO 389 KB
KT002 Kế toán nguyên vật liệu (NVL), công cụ dụng cụ trong các DN 524 KB
KT003 Hạch toán và Quản lý TSCĐ tại Công ty CP Du lịch TM Đông Nam Á 439 KB
KT004 Kế toán tập hợp chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty TM và Du lịch Hồng Trà 496 KB
KT005 Nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty Cao su Sao Vàng HN 232 KB
KT006 Quản lý và sử dụng NVL tại Công ty công trình đường thuỷ WACO 420 KB
KT007 Quản lý và sử dụng NVL tại Công ty SXKD đầu tư và Dịch vụ Việt Hà 226 KB
KT008 Quản lý và sử dụng vốn tại Công ty TNHH in TM Nhật Sơn 168 KB
KT009 Kế toán bán hàng và xác định kết quả KD tại Công ty TNHH Phú Thái 425 KB
KT010 Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty CP Ngọc Anh 306 KB
KT011 Kế toán tập hợp chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty May Thăng Long 435 KB
KT012 Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại XN XD 244 383 KB
KT013 Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty CP thuốc lá và chế biến thực phẩm Bắc Giang 452 KB
KT014 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Tư vấn XD và phát triển NT 378 KB
KT015 Kế toán vốn bằng tiền 348 KB
KT016 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty SX TM và Dịch vụ Phú Bình 424 KB
KT017 Kế toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty CP phát triển Thăng Long 585 KB
KT018 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại XN thoát nước số 3 - Công ty Thoát nước HN 424 KB
KT019 Hạch toán và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty rau quả VN 425 KB
KT020 Kế toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty Cp Bánh kẹo Hải Hà 464 KB
KT021 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP dược Kim Bảng 486 KB
KT022 Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty vật tư thiết bị toàn bộ MaTexim 379 KB
KT023 Hạch toán NVL ở Công ty CP May Hồ Gươm 483 KB
KT024 Kế toán tập hợp chi phí SX và tính giá thành SP tại XN X18 482 KB
KT025 Kế toán NVL tại Công ty Dệt 8/3 430 KB
KT026 Hạch toán doanh thu, xác định kết quả KD tại Công ty CP Mai Linh HN 564 KB
KT027 Hạch toán và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty CP tấm lợp và VL XD Đông Anh 450 KB
KT028 Hạch toán và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW 601 KB
KT029 Kế toán TSCĐ tại Công ty Xe máy - Xe đạp Thống Nhất 846 KB
KT030 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại chi nhánh Công ty Sông Đà 7 tại Hoà Bình 216 KB
KT031 Hạch toán TSCĐ tại Công ty CTĐT WACO 621 KB
KT032 Quản lý tiền lương tại XN giống gia súc gia cầm Bắc Ninh 156 KB
KT033 Quản lý vốn cố định tại Công ty cơ giới và xây lắp số 13 196 KB
KT034 Hạch toán và sử dụng TSCĐ tại Công ty XD 472 755 KB
KT035 Kế toán nghiệp vụ vốn bằng tiền và các khoản phải thanh toán tại Công ty Quản lý bến xe Hà Tây 664 KB
KT036 Kiểm toán thuế trong kiểm toán tài chính tại Công ty Kiểm toán và định giá VN 526 KB
KT037 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty CP que hàn điện Việt Đức 467 KB
KT038 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty TNHH QC và TM P & G 543 KB
KT039 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tai Công ty cơ giới và xây lắp 13 - Tổng Công ty LICOGI 490 KB
KT040 Kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do Công ty Kiểm toán tư vấn XD VN thực hiện 723 KB
KT041 Quản lý chi phí NVL tại Công ty Khoáng sản và TM Hà Tĩnh 441 KB
KT042 Kiểm toán TSCĐ trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế (IFC) thực hiện 620 KB
KT043 Công tác Kế toán tại Công ty TNHH XD và VT Phương Duy 472 KB
KT044 PP tính giá vốn thành phẩm tại Công ty Dịch vụ TM Tràng Thi 1,08 MB
KT045 Hạch toán Kế toán tại Công ty CP Đại Kim 438 KB
KT046 Kế toán NVL tại Công ty VPP Cửu Long 445 KB
KT047 Kế toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty CP May Thăng Long 508 KB
KT048 Kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính trong Công ty CP Kiểm toán - Tư vấn Thuế 556 KB
KT049 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP 443 KB
KT050 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP TM Dịch vụ kỹ thuật Đông Nam Á 330 KB
KT051 Hoạt động KD tại Công ty điện tử Hoàng Sơn 211 KB
KT052 Quản lý vốn tại Công ty XD TM Sóc Sơn 161 KB
KT053 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP trong DN XD cơ bản (Công ty Sông Đà 12-6) 460 KB
KT054 Kế toán NVL tại Công ty Dệt may HN 505 KB
KT055 Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 699 KB
KT056 Công ty VTĐT Bắc Zimbang 852 KB
KT057 Báo cáo tổng hợp Công ty May Đáp Cầu (DAGARCO) 261 KB
KT058 Hạch toán Kế toán tại Công ty may 19/5 Bộ Công An 1,14 MB
KT059 Công ty CP May Nam Hà 1,6 MB
KT060 Kế toán các nghiệp vụ thanh toán 1,07 MB
KT061 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty TNHH Thế Anh 383 KB
KT062 Tổ chức bộ máy Kế toán tại Công ty Chỉ khâu HN 748 KB
KT063 Tổ chức bộ máy Kế toán tại Công ty CP QT TM Thành Như 2,51 MB
KT064 Quản lý Vật tư tại Công ty May Thăng Long - XN May liên danh G & A 177 KB
KT065 Quản lý vốn tại Công ty CDT 32 KB
KT066 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại Công ty dệt kim đông xuân HN 54 KB
KT067 Hạch toán Kế toán tại Công ty Dịch vụ nuôi trông thuỷ sản TW 1,11 MB
KT068 Hạch toán Kế toán tổng hợp tại XN dệt may XNK và dịch vụ tổng hợp 2,32 MB
KT069 Nghiệp vụ Kế toán tại Công ty Đại Phú 3,15 MB
KT070 Công ty dệt vai CN HN HACATEX 748 KB
KT071 XN May Thăng Long 1,02 MB
KT072 Kế toán NVL tại Công ty Tư vấn và XD Hưng Vượng 48 KB
KT073 Kế toán NVL, CCDC tại Công ty CP XD số 4 Thăng Long 654 KB
KT074 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cầu 1 Thăng Long 350 KB
KT075 Kế toán nghiệp vụ bán hàng tại Công ty Điện máy - xe đạp - xe máy 678 KB
KT076 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại XN điện cơ 1 414 KB
KT077 Kế toán thuế GTGT 82 KB
KT078 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty giày Thượng Đình 691 KB
KT079 Hạch toán NVL, CCDC tại Công ty TNHH kỹ thuật Phùng Hưng 477 KB
KT080 Kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá tại Công ty CP Tứ Gia 433 KB
KT081 Kế toán bán hàng tại Công ty Máy tính VN 1 229 KB
KT082 Kế toán NVL, CCDC tại Công ty May XK Phương Mai 609 KB
KT083 Tổ chức Kế toán tại Công ty nước khoáng Cúc Phương ELMACO 236 KB
KT084 Công ty vận tải ôtô số 3 1019 KB
KT085 Hạch toán chi phí SXKD và doanh thu tại Công ty Phát hành báo chí TW 504 KB
KT086 Kế toán lưu chiểu tại Công ty Phát hành sách Hải Phòng 320 KB
KT087 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty phát triển Kế toán XD 856 KB
KT088 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty Pin HN 1,06 MB
KT089 Kế toán bán hàng và xác định kết quả KD tại Công ty rượu Đồng Xuân 435 KB
KT090 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP xây lắp tại Công ty Sông Đà 1 494 KB
KT091 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP xây lắp tại Công ty Sông Đà 11 181 KB
KT092 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP xây lắp tại XN Sông Đà 206 714 KB
KT093 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty sứ Thanh Trì VIGLACERA 540 KB
KT094 Công ty phát triển hạ tầng Tân Thành 111 KB
KT095 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty Thạch Bàn 797 KB
KT096 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại nhà máy Thiết bị Bưu điện 415 KB
KT097 Kế toán NVL tại các DN SX 896 KB
KT098 Quản lý NVL tại các DN SX - Công ty Thủ Đô 1 174 KB
KT099 Kế toán nghiệp vụ tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Liên hợp thực phẩm Hà Tây 545 KB
KT100 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TMDịch vụ Phú Bình 382 KB
KT101 Quản lý và tổ chức Kế toán tại Công ty TM Dịch vụ Nhựa VN VINAPLAT 3,62 MB
KT102 Kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Bông Mai 231 KB
KT103 Công ty TNHH trang trí nội ngoại thất Đồng Tâm 2,66 MB
KT104 Quản lý LĐ và tiền lương tại Viện chiến lược và phát triển GD 112 KB
KT105 Hạch toán Kế toán tổng hợp tại XN may thuộc Công ty CP Thuỳ Trang 2,32 MB
KT106 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty XD số 4 HN 457 KB
KT107 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty XD TM HN 138 KB
KT108 Hạch toán Kế toán bán hàng và xác định kq KD tại DNTM Trương Vĩnh Sơn 106 KB
KT109 Kế toán nghiệp vụ tiêu thu hàng hoá tại Công ty TNHH Sao Thuỷ Tinh 499 KB
KT110 Hạch toán Kế toán tại Công ty CP Chè Đường Hoa 387 KB
KT111 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty vật tư thiết bị nông sản Thanh Trì - HN 987 KB
KT112 NM Cơ khí Gang thép - Công ty Gang thép Thái Nguyên 363 KB
KT113 Công tác Kế toán tại Công tyTNHH SELTA 326 KB
KT114 Kế toán NVL, CCDC tại nhà máy ôtô Hoà Bình 626 KB
KT115 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty CP bao bì và in NN 724 KB
KT116 Hạch toán NVL, tại Công ty CP bánh kẹo Hải Châu 266 KB
KT117 Hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kq KD tại Công ty TNHH đầu tư phát triển CN và TM T.C.I 363 KB
KT118 Kế toán NVL tại Công ty lắp máy và XD số 5 642 KB
KT119 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Tiến Đạt 386 KB
KT120 Công ty TNHH Vũ Dương 1,26 MB
KT121 Kế toán NVL tại Công ty CP Sơn Tây - T. Hà Tây 697 KB
KT122 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Tân Trường Thành 465 KB
KT123 Hạch toán NVL và vấn đề nâng cao năng suất sử dụng vốn lưu động tại Công ty Truyền tải điện 1 714 KB
KT124 Quản lý và sử dụng NVL tại Công ty Cơ khí ôtô 1-5 578 KB
KT125 Kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kq KD tại Công ty CP ôtô VT Hà Tây 634 KB
KT126 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty CP SX VLXD và XD 535 KB
KT127 Kế toán bán hàng tại Công ty Thép Thăng Long 762 KB
KT128 Kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở XN may X19 787 KB
KT129 Kế toán NVL tại XN X18 470 KB
KT130 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP May Thăng Long 91 KB
KT131 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH XDCT Hoàng Hà 298 KB
KT132 Bán hàng và xác định kq KD của Công ty TNHH TM Dịch vụ Tràng Thi 820 KB
KT133 Kế toán bán hàng tại Công ty CP vật tư tổng hợp Xuân Trường 387 KB
KT134 Kế toán TSCĐ hữu hình tại Công ty truyền tải điện 1 664 KB
KT135 Kế toán TSCĐ tại Công ty Tư vấn và thiết kế kiến trúc VN 211 KB
KT136 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại Công ty tư vấn XDDD VN 413 KB
KT137 Hạch toán tiền lương tại Công ty Bưu chính viễn thông HN 516 KB
KT138 Hạch toán lưu chuyển hàng hoá và xác định kq tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Điện tử VT QĐ VIETTEL 779 KB
KT139 Kế toán NVL, CCDC tại Công ty CP TM XD 127 677 KB
KT140 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cơ khí sửa chữa ctrình cầu đường bộ 2 476 KB
KT141 Kế toán NVL, CCDC tại Công ty XD 34 814 KB
KT142 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty XD 492 560 KB
KT143 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP XD ctrình 1 442 KB
KT144 Công ty TNHH Tấn Khoa 237 KB
KT145 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty CP ximăng Tiên Sơn - T. Hà Tây 633 KB
KT146 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty xây lắp VT XD 8 720 KB
KT147 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty Kế toánrúc Tây Hồ 453 KB
KT148 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty TM SX Thiên Long 537 KB
KT149 Công ty TNHH TM Hùng Tưởng 606 KB
KT150 Một số biện pháp tiết kiệm chi phí và hạ giá thành SP tại Công ty TNHH XD và TM Hoàng An 340 KB
KT151 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty CT cầu đường bộ 2 496 KB
KT152 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty XD Hà Nam 415 KB
KT153 Tiêu thụ TP và xác định kq bán hàng tại Công ty CP TECHCOM 494 KB
KT154 Kế toán NVL, CCDC tại Công ty TM và SX Đại Phú 193 KB
KT155 Tiêu thụ TP và xác định kq bán hàng tại Công ty TNHH Trung Tuấn 588 KB
KT156 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty TNHH Bình Minh 582 KB
KT157 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty XNK Thuỷ sản nam hà Tĩnh 564 KB
KT158 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại XN xây lắp hoá chất 495 KB
KT159 Kế toán bán hàng và xác định kq bán hàng tại Công ty VL điện và DC cơ khí 502 KB
KT160 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty 189 BQP 725 KB
KT161 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty VINACONEX 7 626 KB
KT162 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty chế biến và KD Than HN 522 KB
KT163 Nghiệp vụ Kế toán cho vay tại chi nhánh NH Công Thương Đống Đa - HN 220 KB
KT164 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty Sông Đà 8 712 KB
KT165 Tiêu thụ TP và xác định kq KD tại Công ty ĐT CN và TM VN 530 KB
KT166 Công tác Kế toán tại Công ty Xe đạp - Xe máy Thống Nhất 558 KB
KT167 Kế toán NVL, CCDC tại Công ty XD 1 Thanh Hoá 562 KB
KT168 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty XD 2 Thăng Long 262 KB
KT169 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty ĐT và thiết kế XD 176 KB
KT170 Kế toán NVL, CCDC tại Công ty Granite Tiến Sơn - Viglavera 318 KB
KT171 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty ĐT và XD 2 HN 343 KB
KT172 Tiêu thụ TP và xác định kq bán hàng tại Công ty Cơ khí HN 1,09 MB
KT173 Hạch toán tiền lương và BH XH tại Công ty TNHH dệt may Thái Sơn - HN 455 KB
KT174 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP xây lắp tại Công ty phát triển đô thị Sơn La 583 KB
KT175 Kế toán NVL, CCDC tại Công ty TALIMEX 323 KB
KT176 Kế toán NVL, CCDC tại Công ty CP Dược phẩm HN 628 KB
KT177 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP xây lắp tại Công ty may Chiến Thắng 680 KB
KT178 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP xây lắp tại XN May XK Thanh Trì 714 KB
KT179 Công ty Gang thép Thái Nguyên 312 KB
KT180 Kế toán NVL, CCDC tại XN 22 - Công ty 22 BQP 365 KB
KT181 Kế toán NVL, CCDC tại Điện lực Ba Đình HN 655 KB
KT182 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại XN XD 244 372 KB
KT183 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Vật liệu nổ CN 473 KB
KT184 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TM và Dịch vụ kỹ thuật ĐNA 316 KB
KT185 Kế toán NVL, CCDC tại Công ty CP VT Thuỷ bộ Bắc Giang 317 KB
KT186 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP xây lắp tại Công ty SX TM Viglacera 443 KB
KT187 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty Quy chế Từ Sơn 691 KB
KT188 Kế toán NVL tại Công ty Thép An Thịnh 191 KB
KT189 TT Chuyển giao CN và PTTH và Viễn Thông VTC 977 KB
KT190 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại XN chăn nuôi và chế biến thức ăn gia súc An Khánh - Hà Tây 801 KB
KT191 Nâng cao hiệu quả sử dụng TS lưu động tại Công ty CP XD 12 VINACONEX 694 KB
KT192 Kế toán NVL tại Công ty 20 392 KB
KT193 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty Dược phẩm Hoàng Hà 534 KB
KT194 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại XN in Việt Lập - Cao Bằng 675 KB
KT195 Hạch toán chi phí và xác định kq KD tại Công ty đầu tư và phát triển hạ tầng Nam Quang 731 KB
KT196 Kế toán bán hàng và xác định kq KD tại Công ty TM ĐT và phát triển CN 467 KB
KT197 Kế toán NVL tại Công ty TNHH SX bao bì và Dịch vụ TM HN 447 KB
KT198 Hạch toán chi phí và xác định kq KD tại Công ty CP điện tử NEW 504 KB
KT199 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty XD 4 124 KB
KT200 Tổ hợp SX đá Thi Sơn 331 KB
KT201 Hạch toán tiền lương và BH tại XN XD Sông Đà 903 546 KB
KT202 Nâng cao hiệu quả đấu thầu tại Công ty XD Sông Đà 2 592 KB
KT203 Kế toán NVL tại Công ty XD và phát triển Nông thôn 131 KB
KT204 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại nhà máy ximăng Sông Đà thuộc Công ty VT xây lắp và vận tải Sông Đà 12 316 KB
KT205 Kế toán NVL CCDC tại Công ty may XK Phương Mai 634 KB
KT206 Nghiệp vụ bán hàng nội địa tại Công ty XNK nông sản thực phẩm HN 306 KB
KT207 Quản lý và sử dụng TNCĐ tại Công ty CP may Nam Hà 360 KB
KT208 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty Cảng HN 579 KB
KT209 Kế toán bán hàng và xác định kq KD tại DN tư nhân Hoàng Xuân Hùng 81 KB
KT210 Kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở Công ty Cơ khí Quang Trung 377 KB
KT211 Một số biện pháp tiết kiệm chi phí và hạ giá thành SP tại XN khai thác ctrình thuỷ lợi H. Gia Lộc - Hải Dương 118 KB
KT212 Cung ứng, dự trữ và sử dụng vật tư tại Công ty Cao su Sao Vàng 519 KB
KT213 Kế toán NVL CCDC tại Công ty CP XD Phương Nam 830 KB
KT214 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Kiến trúc Việt Nhật 545 KB
KT215 Kế toán NVL CCDC tại XN may Minh Hà 842 KB
KT216 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty in NN và CN thực phẩm 723 KB
KT217 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty Gạch ốp lát HN 639 KB
KT218 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP 176 KB
KT219 Kế toán NVL CCDC tại Công ty CP Ba Lan 307 KB
KT220 Công ty May Thăng Long 396 KB
KT221 Kế toán NVL CCDC tại Công ty dệt 8/3 456 KB
KT222 Kế toán NVL CCDC tại Công ty Cơ khí điện thuỷ lợi 619 KB
KT223 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty khai thác ctrình thuỷ lợi Mỹ Đức 104 KB
KT224 Báo cáo TH tại Công ty Gang thép Thái Nguyên 207 KB
KT225 Kế toán vốn bằng tiền tại Công ty CP TM XD Sóc Sơn 345 KB
KT226 Quản lý tiêu thụ HH tại Công ty TM XNK HN 245 KB
KT227 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty Ximăng Hải Phòng 665 KB
KT228 Hạch toán TSCĐ hữu hình tại Công ty May Đáp Cầu 819 KB
KT229 Hạch toán TSCĐ hữu hình tại Công ty hoá chất mỏ MICCO 898 KB
KT230 Kế toán NVL CCDC tại XN gạch ngói Hồng Thái 942 KB
KT231 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty DC cắt và đo lường cơ khí 418 KB
KT232 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP xây lắp 564 KB
KT233 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty TM và SX TBVT GTVT 645 KB
KT234 Một số điều cần biết về HT Kế toán Pháp 434 KB
KT235 Kế toán thành phẩm và xác định kq tiêu thụ TP tại Công ty TM và SX VTTB GTVT 884 KB
KT236 Công ty bánh kẹo Hải Châu 1,01 MB
KT237 Kế toán thành phẩm và xác định kq tiêu thụ TP tại Công ty TNHH TM và XNK Dịch vụD 887 KB
KT238 Công ty TNHH nhà nước 1 thành viên điện cơ Thống Nhất 690 KB
KT239 Kế toán TSCĐ tại Công ty Cao su Sao Vàng 197 KB
KT240 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại XN XD binh đoàn 11 451 KB
KT241 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Hồng Hưng Hà 242 KB
KT242 Công ty TNHH Minh Trí 716 KB
KT243 Quản lý và sử dụng TSCĐ tại Công ty CP chè Long Phú 170 KB
KT244 Kế toán TH tại Công ty may XK Thanh Trì 873 KB
KT245 Kế toán bán hàng tại Công ty May 10 723 KB
KT246 Kế toán NVL tại Công ty HUDS 625 KB
KT247 Kế toán vốn bằng tiền tại Công ty ôtô 3/2 528 KB
KT248 Kế toán NVL tại Công ty Đồng Tháp 400 KB
KT249 Kế toán bán hàng tại Công ty Điện Quang 376 KB
KT250 Quản lý tài chính tại Công ty phát triển CN Đông Á 840 KB
KT251 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP xây lắp tại XN Sông Đà 11/3 924 KB
KT252 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Mặt Trời Việt 441 KB
KT253 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty TM XD Bắc Nam 553 KB
KT254 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty thiết bị và QC truyền hình 392 KB
KT255 Quản lý và sử dụng vốn lưu động tại Công ty Mây tre XK HN 227 KB
KT256 Kế toán bán hàng và xác định kq bán hàng tại Công ty TM ĐT Long Biên 651 KB
KT257 Kế toán bán hàng và xác định kq bán hàng tại Công ty mậu dịch BH HN 214 KB
KT258 Kế toán bán hàng tại Công ty CP Hà Bắc 202 KB
KT259 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty TNHH Thông Hiệp 584 KB
KT260 Kế toán TH tại Công ty Dệt len Mùa Đông 2,46 MB


Icon1Icon1Icon1Icon1Icon1Icon1Icon1Icon1


Xem thêm luận văn, báo cáo TTTN chuyên ngành khác

PhotobucketNguồn: GiangBLOG

- -
CHUYÊN MỤC
 • Google Comment (0)
 • Facebook Comment ()
 • Emotion
 • :))
  :((
  :D
  :(
  :)
  :-)
  ;)
  =))
  :p
  =.=
  ==
  ^_^
  /=he
  :*
  /=r
  /=l
  :v
  /=ok
  /=clap
  (y)
  (yy)
  /=hi
  /=j
  /=hup
  /=hd
  /=hl
  /=hr
  /=s
  <3