Popular Posts
DANH MỤC TÀI LIỆU

Luận văn, báo cáo thực tập tốt nghiệp

Chuyên ngành Bảo hiểm(Dung lượng: 1,71 MB)


TT Mã số Tên đề tài - Bảo hiểm
1 BH001 Thực trạng thu nộp quỹ BHXH và một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả thu nộp quỹ BHXH Việt Nam hiện nay
2 BH002 Thực trạng các quỹ BHXH ở Việt Nam
3 BH003 Thực trạng quản lý thu - chi của BHXH Việt Nam
4 BH004 Thực tế triển khai nghiệp vụ bảo hiểm thiết bị điện tử tại Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện
5 BH005 Công tác chi trả BHXH ở huyện Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh giai đoạn 2000-2002. Thực trạng và giải pháp
6 BH006 Thực trạng thu - chi quỹ BHXH tại phòng BHXH huyện Giao Thuỷ (Nam Định)
7 BH007 Thực trạng và những giải pháp nhằm nâng cao tính bắt buộc trong nghiệp vụ BHTNDS của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba tại công ty cổ phần bảo hiểm PJICO
8 BH008 Nâng cao hiệu quả kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển ở công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex
9 BH009 Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác khai thác sản phẩm bảo hiểm An khang Trường thọ của Bảo Việt Nhân thọ Hà Nội
10 BH010 Bàn về nghiệp vụ Bảo hiểm nhân thọ và các loại hình bảo hiểm nhân thọ đang được triển khai ở Việt Nam hiện nay
11 BH011 Thực trạng và một số giải pháp nhằm thực hiện tốt hoạt động của BHXH thành phố Vinh
12 BH012 Tình hình, kết quả hoạt động ở BHXH thị xã Thái Bình
13 BH013 Hoàn thiện quản lý vốn đầu tư Xây dựng cơ bản của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
14 BH014 Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh tại Bảo việt Hà Nội giai đoạn 1998 - 2001
15 BH015 Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tại Công ty Bảo hiểm nhân thọ Việt Nam
16 BH016 Nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba tại Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex. Thực trạng & giải pháp
17 BH017 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm hoả hoạn tại Công ty Bảo hiểm Hà nội để nghiên cứu
18 BH018 Công tác quản lý tài chính BHXH Viêt Nam - Thực trạng và giải pháp
19 BH019 Một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác của đại lý bảo hiểm Phú Thọ
20 BH020 Đánh giá thực trạng triển khai BHYT HS - SV tại cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam
21 BH021 Tình hình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển tại Bảo Minh Hà Nội
22 BH022 Các giải pháp Marketing đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty Bảo hiểm nhân thọ Bắc Giang
23 BH023 An sinh giáo dục: Thực trạng và một số biện pháp phát triển nghiệp vụ này ở Công ty Bảo Việt Nhân thọ Việt Nam
24 BH024 Kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác thu BHXH ở Việt Nam
25 BH025 Trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế tình hình trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại Công ty PJICO
26 BH026 An sinh giáo dục: Thực trạng và một số biện pháp phát triển nghiệp vụ này ở Công ty Bảo hiểm Nhân thọ
27 BH027 Đánh giá thực trạng triển khai BHYT HS - SV tại cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam
28 BH028 Bảo hiểm xã hội ở khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: Thực trạng & giải pháp
29 BH029 Bảo hiểm hoả hoạn. Thực trạng và giải pháp đối với Tổng Công ty Bảo Việt
30 BH030 Một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng công tác giải quyết khiếu nại trong bảo hiểm con người phi nhân thọ tại Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO)
31 BH031 Thành lập qũy Bảo hiểm xã hội thành phần ở Bảo hiểm Xã hội ở Việt Nam
32 BH032 Tổng quan về Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam


Icon1Icon1Icon1Icon1Icon1Icon1Icon1Icon1


Xem thêm luận văn, báo cáo TTTN chuyên ngành khác

Photobucket


Nguồn: GiangBLOG

- -
CHUYÊN MỤC
 • Google Comment (0)
 • Facebook Comment ()
 • Emotion
 • :))
  :((
  :D
  :(
  :)
  :-)
  ;)
  =))
  :p
  =.=
  ==
  ^_^
  /=he
  :*
  /=r
  /=l
  :v
  /=ok
  /=clap
  (y)
  (yy)
  /=hi
  /=j
  /=hup
  /=hd
  /=hl
  /=hr
  /=s
  <3