Popular Posts
Tài liệu, sách về kinh tế

 1. Edwards2005 (E)
 2. Bong bóng giá tài sản ở Nhật cuối thập niêm 80 (V)
 3. Ebook - Ita - Medicina - Psicologia Benemeglio Stefano - Ipnosi Dinamica (F)
 4. FIBROMIALGIA NOVEDAD digital ebook spanish fisioterapia medicina (F)
 5. Khủng hoảng & phục hồi ở Argentina. (V)
 6. Lịch trình khủng hoảng kinh tế ở Argentina (V)
 7. PCI-HOWTO (E)
 8. The gioi phang - "The world is flat" (V)
 9. The_Wealth_of_nations (Adam Smith) (E)
 10. Thu nhập Hộ gia đình tại VN (V)
 11. Tư nhân hóa ở Nga (V)
 12. Vai tro cua Nha nuoc trong phat trien kinh te o cac nuoc Chau A (V)
 13. Lý thuyết trò chơi (V)
 14. Nghiên cứu về giới dưới góc độ kinh tế (V)
 15. Các thị trường bất động sản đang lên (V)
 16. Cải cách DNNN ở Việt Nam (V)
 17. Đánh giá khu vực tư nhân ở VN của ADB (V)
 18. Đánh giá tiến trình cổ phần hóa ở VN của UNDP (V)
 19. TOP 200 công ty tại VN (UNDP) (V)
 20. Lịch sử các học thuyết kinh tế
 21. Các DN tư nhân ĐB Sông Cửu Long (V)
 22. Mankiw_Principles_of_Economics_3th (E)
 23. Suy ngẫm về sự thần kỳ Đông Á (V)
 24. The Challenge of Industrial Relations in Vietnam (E)
 25. Ebook: Nước Nhật mua cả thế giới (V)

Báo cáo thường niên
 1. Vietnam Inequality Report 2005 (E)
 2. Báo cáo tình hình kinh tế Vĩ mô Việt Nam (5 tháng đầu 2008)
 3. Tổng quan nền Kinh tế Việt Nam đầu năm 2008 (6 tháng đầu năm 2008)
 4. Cao su xuất khẩu - Triển vọng và dự báo (Báo cáo 7 tháng đầu năm 2008)
 5. Thuỷ sản Việt Nam trên bản đồ cạnh tranh quốc tế
 6. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2009 (Tổng cục Thống kê)
 7. Vốn FDI 5 tháng đầu năm 2009 (Cục đầu tư nước ngoài)
 8. Vốn FDI năm 2008 (Số liệu được điều chỉnh) (Cục đầu tư nước ngoài)
 9. Vốn FDI 6 tháng đầu năm 2009 (Cục đầu tư nước ngoài)
 10. Chỉ số giá tiêu dùng, vàng, USD tháng 6/2009 (Tổng cục Thống kê)
 11. Số liệu xuất nhập khẩu tháng 7/2010 (Tổng cục Thống kê)
 12. Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 7/2010 (Tổng cục Thống kê)
 13. Số liệu đầu tư nước ngoài 8 tháng năm 2010 (Cục đầu tư nước ngoài)
 14. Số liệu xuất nhập khẩu tháng 8/2010 (Tổng cục Thống kê)
 15. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8/2010 (Tổng cục Thống kê)

GiangBLOG
www.giangblog.com

- -
CHUYÊN MỤC
 • Google Comment (0)
 • Facebook Comment ()
 • Emotion
 • :))
  :((
  :D
  :(
  :)
  :-)
  ;)
  =))
  :p
  =.=
  ==
  ^_^
  /=he
  :*
  /=r
  /=l
  :v
  /=ok
  /=clap
  (y)
  (yy)
  /=hi
  /=j
  /=hup
  /=hd
  /=hl
  /=hr
  /=s
  <3