Popular Posts
Image result for ngân hàng bắc á

I. Lý thuyết chung (2 điểm)


Khi nào Ngân Hàng thương mại phát hành GTCG, làm rõ nội dung phát hành có chiết khấu & phát hành có phụ trội, Nguyên tắc hạch toán phần chiết khấu & phụ trội.


II. Trắc nghiệm, giải thích ( 3 điểm)
( đúng - sai giải thích)
1. Cuối tháng NH thực hiện đánh giá lại giá trị ngoại tệ tồn quỹ trước khi xác định kết quả kinh doanh ngoại tệ.
2. Chuyển đổi ngoại tệ là một dịch vụ của Ngân hàng, qua đó NH thu phí chuyển đổi ngoại tệ.
3. Chuyển tiền điện tử áp dụng phương thức kiểm soát tập trung, đối chiếu tập trung tại Trung tâm kế toán.
4. Không nên áp dụng mô hình giao dịch một cửa vào hoạt động kinh doanh NH vì đã vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc cơ bản cửa tổ chức lao động kế toán NH.
5. Giá trị phụ trội của GTCG (trong trường hợp TCTD phát hành GTCG có phụ trội) hàng tháng được phân bố làm tăng thu nhập của NH.
6. Khách hàng gửi tiền không kỳ hạn nhằm mục đích chính là để an toàn và sinh lời.


III. Bài tập tình huống (5 điểm)

Giả sử, Ngày 15/4/2006 tại NHTM X – chi nhánh Hà Nội có các nghiệp vụ kế toán phát sinh như sau :

1. Ông A đến gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng, số tiền 100 triệu đồng, trả lãi trước, lãi suất6%/năm, Ngân hàng nhận đủ.

2. Trong ngày NH hạch toán các nghiệp vụ:
- Trả lãi tiết kiệm có kỳ hạn 25 tr
- Phân bố lãi trả trước cho tiền gửi có kỳ hạn 10 tr.

3. Nhận được thông báo của NHTM Z – Chi nhánh Hà Nội về việc đã giải ngân theo hợp đồng tín dụng (HDTD) & hợp đồng tài trợ cho vay dự án M số tiền 10 tỷ đồng.

4. Nhận lệnh trong thanh toán bù trừ điện tử sau :
- Lệnh chuyển Nợ từ NHTM Y – Chi nhánh Hà Nội, nội dung thanh toán tờ sec BC 213 triệu đồng, do NHTM X – Chi nhánh Hà Nội bảo chi ngày 20/03/06 cho Cty XD số 1 hà Nội.
- Lệnh chuyển Có nội dung thanh toán UNT, số tiền 115 triệu đồng do Cty Vật tư XD có tài khoản tại NHTM X – Chi nhánh Hà Nội nộp vào trước đây.
- Bảng kết quả thanh toán bù trừ của NHNN Hà Nội, theo đó NHTM X – Chi nhánh Hà Nội phải trả số chênh lệch là : 330 triệu đồng.

5. Nhận được các lệnh chuyển tiền điện tử sau :

5.1. Các lệnh chyển Có :
- Lệnh chuyển Có của NHTM X – Chi nhánh Ninh Bình, số tiền là 536 triệu đồng thanh toán UNT, đơn vị đòi tiền là Cty XD số 1 Hà Nội
- Lệnh chuyển Có của NHTM X – Chi nhánh Lào Cai, 123 triệu đồng theo yêu cầu hủy lệnh chuyển Có vvef số tiền chuyển Có sai thừa của NHTM X – Chi nhánh Hà Nội. NH đã theo dõi phải thu đối với bà Hoa, cán bộ kế toán chuyển tiền.

5.2 Các lệnh chuyển Nợ
- Lệnh chuyển Nợ cửa NHTM X – Chi nhánh Lâm Đồng thanh toán Séc chuyển tiền 222 triệu đồng. Séc này do NHTM X - Chi nhánh Hà Nội phát hành trước đây.
- Lệnh chuyển Nợ của NHTM X – Chi nhánh Hải Phòng 98 triệu đồng, kèm theo thông báo : “ Từ chối lệnh chuyển Nợ” (lý do người nhận lệnh không có khả năng thanh toán). Đơn vị phát lệnh trước đây là Công ty nuôi trồng thủy sản, NH chưa trả tiền cho người thụ hưởng.

Yêu cầu: Xử lý và hạch toán các nghiệp vụ phát sinh trên vào các TK thích hợp. Giải thích những trường hợp cần thiết.

Biết rằng: - Ngân Hàng tính và hạch toán lãi cho các khoản tiết kiệm có kỳ hạn vào ngày khách hàng gửi tiền ở tháng kế tiếp.
- Lãi suất tiết kiệm không thay đổi, lãi suất tiền gửi không kỳ hạn là 0.25%/tháng.
- Chi nhánh NHTM X – Chi nhánh Hà Nội áp dụng phương thức thanh toán điện tử với các chi nhanh khác trong hệ thống, phương thức TTBT điện tử với các ngân hàng khác trong cùng địa bàn Hà Nội. SCK, UNT thanh toán theo phương thức TTBT điện tử có ủy quyền chuyển nợ.
- Số dư các tài khoản liên quan đủ khả năng thanh toán.- - 0 bình luận
CHUYÊN MỤC
 • Google Comment (0)
 • Facebook Comment ()
 • Emotion
 • Một số lưu ý khi bình luận

  Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước

  Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời

  Để được tư vấn về thi tuyển ngân hàng, hãy để lại kèm số điện thoại và/hoặc email của bạn nhé!

 • :))
  :((
  :D
  :(
  :)
  :-)
  ;)
  =))
  :p
  =.=
  ==
  ^_^
  /=he
  :*
  /=r
  /=l
  :v
  /=ok
  /=clap
  (y)
  (yy)
  /=hi
  /=j
  /=hup
  /=hd
  /=hl
  /=hr
  /=s
  <3