Popular Posts
DANH MỤC TÀI LIỆU


Đề án, chuyên đề

Mã số
Tên đề tài
Kích cỡ
Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA
95 KB
Quản lý chất lượng
143 KB
BHXH
92 KB
Tỷ giá hối đoái
146 KB
Nghiệp vụ thị trường mở
107 KB
Vốn cố định
99 KB
Thuế GTGT
149 KB
Xuất khẩu hàng thuỷ sản VN sang TT EU
263 KB
Phân tích quan hệ hợp tác VN - EU trên lĩnh vực dệt may
108 KB
Thất nghiệp
50 KB
Mô hình tổng Công ty NN
80 KB
Tiền công, tiền lương
72 KB
Thách thức đối với VN trong Xuất khẩu khi TQ gia nhập WTO
115 KB
TTCK
57 KB
Xuất khẩu hàng thuỷ sản VN sang TT Mĩ
217 KB
Chính sách tỷ giá hối đoái tại VN
109 KB
XD website Quản lý danh bạ điện thoại cho Công ty Bưu điện
456 KB
Xuất khẩu chè tại VN
165 KB
Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)
227 KB
Quản lý chất lượng trong các DN
96 KB
Lý thuyết tuần hoàn và chu chuyển TB
102 KB
CNH - HĐH nông thôn
84 KB
Cổ phần hoá (CPH) tại VN
118 KB
Công ty tài chính (CTTC)
143 KB
Công ty hợp danh
92 KB
Tiêu thụ SP
155 KB
Ngân hàng TM (NHTM) và tín dụng NH
117 KB
Tín dụng tại HT NHTM VN hiện nay
125 KB
Huy động vốn để phát triển DN vừa và nhỏ tại VN
79 KB
Quản lý chiến lược trong DN vừa và nhỏ tại VN
197 KB
ODA
107 KB
DN vừa và nhỏ
320 KB
Chính sách tỷ giá của TQ và ảnh hưởng của nó
108 KB
Thực trạng và giải pháp phát triển nhà và đô thị tại VN
73 KB
Động lực đối với người lao động
80 KB
Vốn tại các DNNN
153 KB
Chính sách lãi suất tại NHNN
125 KB
Thanh toán không dùng tiền mặt tại VN
130 KB
Viện trợ ODA của Nhật dành cho VN
88 KB
Tiêu thụ SP trong DN CN
145 KB
TT BH nhân thọ VN
195 KB
FDI
138 KB
Quỹ đầu tư CK
64 KB
Quản lý ngoại hối tại VN
63 KB
LĐ nông thôn
204 KB
CPH
139 KB
Chuyển dịch cơ cấu KT nông thôn tại huyện Si Ma Cai
114 KB
TT Hoa Kì
177 KB
TT thuỷ sản Mĩ
78 KB
Xuất khẩu chè
118 KB
TT Thuỷ sản
105 KB
KTTT định hướng XHCN tại VN
108 KB
Lạm phát
87 KB
Thị trường tài chính (TTTC)
105 KB
Quản lý ngoại hối
64 KB
Thuế GTGT
91 KB
Quản lý NN đối với TT BĐS
110 KB
CNH - HĐH nông thôn
128 KB
BHXH
108 KB
Toàn cầu hoá và hội nhập KTQT
75 KB
Xuất khẩu gạo tại VN
237 KB
Kế hoạch trong DN
95 KB
CPH
86 KB
HTX KD tổng hợp
238 KB
Tính giá hàng tồn kho trong DN
245 KB
Chuyển dịch cơ câu KT NN
146 KB
QH phân phối ở nước ta
102 KB
Cho thuê tài chính ở VN
134 KB
Tổ chức công tác kiểm toán
179 KB
Kiểm toán
140 KB
Mar nhằm thu hút khách hàng tại các siêu thị ở HN
85 KB
Nâng cao hiệu quả hoạt động tại các siêu thị ở HN
86 KB
Nghiên cứu thị trường
94 KB
TMĐT trong DN vừa và nhỏ
259 KB
Quyết định trong QTDN
198 KB
Mar tại sở GD 1 NH ĐT & PT VN
122 KB
Việc làm
125 KB
Vai trò và mối quan hệ giữa 2 nguồn vốn trong nước và nước ngoài
181 KB
Quản lý và KT TSCĐ hữu hình tại DN
288 KB
Kiểm toán báo cáo TC
230 KB
DN vừa và nhỏ
412 KB
Tính giá thành của SP SX
202 KB
Chính sách thù lao lao động hợp lí và động lực lao động
166 KB
Kinh nghiện thu hút FDI của một số nước
269 KB
Xuất khẩu hàng dệt may sang EU
118 KB
Hiệu quả SX KD tại các KCN tập trung tại HN
117 KB
ODA
98 KB
Phân tích sự biến động hạn nghạch Xuất khẩu hàng dệt may 1996-2003
848 KB
Xuất khẩu thuỷ sản sang TT TQ
292 KB
Phân tích tổng doanh thu của KS Sông Nhuệ thời kì 1996 - 2000
206 KB
Nghành dệt may VN trên con đường hội nhập
106 KB
Dự phòng phải thu khó đòi và dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong các DN
254 KB
Tuyển dụng
123 KB
Thúc đẩy Xuất khẩu HH VN trong đk thực hiện lộ trình AFTA - CEPT
254 KB
Thúc đẩy ĐT vào các KCN HN
152 KB
Quản lý chung cư tại HN
222 KB
Hạch toán TSCĐ thuê TC tại đơn vị đi thuê
226 KB
Tiết kiệm vật tư trong DN SX
118 KB
Hoàn thiện bảng cân đối kế toán VN
885 KB
Ngăn ngừa rủi ro tín dụng tại NH TM VN
142 KB
Đa dạng hoá các loại hình NH tại VN
86 KB
Nâng cao hiệu quả tín dụng đối với các DN nhỏ và vừa tại NH Công thương Hà Tây
159 KB
ODA
102 KB
Tiền tệ
125 KB
Huy động vốn trong các DNNN
103 KB
Vùng KT trọng điểm miền Bắc
79 KB
Hải Phòng giai đoạn 2004 - 2014
131 KB
Các công cụ của chính sách tiền tệ tại VN
328 KB
Chống tham nhũng
143 KB
Hoàn thiện bộ máy tổ chức tại Công ty TNHH Minh Trí
252 KB
Những phẩm chất cần có của một nhà quản trị giỏi
165 KB
Sự Quản lý của NN đối với các Công ty CK
163 KB
Quản lý NN đối với FDI
269 KB
Vai trò của KHCN đối với sự phát triển của CN VN
137 KB
Nâng cao vị thế của DN VN trong tiến trình hội nhập
53 KB
HT quản lí chất lượng (Quản lýCL) ISO 9000
113 KB
CPH
121 KB
Nâng cao chất lượng đào tạo và Quản lý
157 KB
Việc làm
471 KB
Tuần hoàn và chu chuyển TB đối với việc sử dụng nguồn vốn trong nước
86 KB
TTCK
81 KB
Phí nước thải
123 KB
Huy động vốn ĐT
186 KB
Hoàn thiện công tác đào tạo cho công nhân tại Công ty lắp máy và XD 1
198 KB
Chính sách KTXH và vấn đề nghèo đói
141 KB
NH Chính sách XH VN
150 KB
Du lịch môi trường
181 KB
Sự phát triển của KT TG và VN
86 KB
Chi phí KSDL
114 KB
Vốn cố định tại Công ty Chè Long Phú
212 KB
Nâng cao năng lực cạnh tranh đối với các DN vừa và nhỏ trong quá trình hội nhập
230 KB
Tiến trình thiết lập một chương trình QC có hiệu quả cho SP bột giặt OMO
177 KB
Huy động và sử dụng vốn FDI
544 KB
Xuất khẩu hàng VN sang TT Mĩ
139 KB
Nghành thuỷ sản VN trong chiến lược Xuất khẩu
152 KB
CPH DNNN
147 KB
Huy động và sử dụng vốn FDI
172 KB
Đầu tư và công bằng XH
179 KB
Báo cáo tài chính
272 KB
Bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển du lịch tại Hà Tây
238 KB
HT kênh phân phối Gas trên TT miền Bắc của Công ty BP Petco Ltd
166 KB
Môi trường du lịch tại Chùa Hương
77 KB
Sử dụng vốn đầu tư cho NN NT
243 KB
Chất lượng thực phẩm
109 KB
Huy động vốn đầu tư trong nước
115 KB
Tín dụng trong HT NH TM VN
125 KB
Phát triển nghành du lịch
113 KB
Phát triển nghành kiểm toán ở nước ta hiện nay
70 KB
Đào tạo nguồn nhân lực VN
173 KB
XD chiến lược KD
135 KB
Thu hút FDI khi VN gia nhập WTO
143 KB
Phát triển TTCK ở VN
98 KB
Tăng trưởng nghành CN ở nước ta trong những năm qua
149 KB
Vai trò của NSNN trong việc điều tiết TT
82 KB
CN chế biến NS Xuất khẩu
71 KB
Phát triển DN ở VN
213 KB
Kiểm soát chi phí trong DN
117 KB
Nâng cao năng lực cạnh tranh đối với mặt hàng dệt may trên TT QT
109 KB
Hạch toán thuế GTGT
100 KB
Các DV BH
172 KB
Tiết kiệm
259 KB
Thông tin kế toán QT trong quyết định ngắn hạn
136 KB
Phát triển nghành than ở Quảng Ninh
83 KB
Chính sách tiền tệ với việc ổn định KT
82 KB
Mar TM
144 KB
Thanh toán không dùng tiền mặt tại các NH TM
138 KB
KD thẻ tín dụng tại các NH TM
191 KB
Nâng cao hiệu quả hoạt động KD tại các NH TM
178 KB
Hiệu quả hoạt động ĐT phát triển của EVN
174 KB
PP KT khấu hao TSCĐ
155 KB
EU - ASEAN
68 KB
Rủi ro lãi suất trong HT NH
198 KB
Những yếu tố kích thích QC
264 KB
Chiến lược cạnh tranh của Honda VN
88 KB
Đào tạo cán bộ Quản lý KT
125 KB
Đầu tư và chuyển dịch cơ cấu KT
235 KB
Quản lý chất lượng theo TC ISO 9000
63 KB
Vụ kiện bán phá giá hàng thuỷ sản VN tại Mĩ
71 KB
TTCK
384 KB
Hạch toán khấu hao TSCĐ
132 KB
Chiến lược KD của Vietnam Airlines
75 KB
Điều phối hoạt động trong DN
91 KB
Xúc tiến bán hàng
241 KB
HT chuẩn mực kiểm toán VN
141 KB
Các loại hình DN tại VN
74 KB
HT Quản lý SXuất khẩuD trong DN
112 KB
Trình tự chuẩn bị kiểm toán trong KT báo cáo TC
379 KB
Quản lý NN về FDI
372 KB
Phân tích chi phí, lợi ích đối với việc cấp nước sạch cho H. Thanh Trì - HN
316 KB
Đào tạo nghề với việc chuyển dịch cơ cấu LĐ tại VN
159 KB
Chiến lược thâm nhập TT TQ của Công ty Biti's
118 KB
Thương hiệu
141 KB
Đầu tư (ĐT)
47 KB
Công ty CP thiết bị xăng dầu Petrolimex
136 KB
Hoạt động KD XNK tại Công ty DONIMEX
165 KB
HT Quản lýCL ISO 9000
130 KB
Chính sách đền bù thiệt hại, tái định cư khi NN thu hồi đất thời gian qua
109 KB
Vốn ĐT tại Hà Tĩnh
241 KB
Xuất khẩu lao động
400 KB
FDI
186 KB


(Còn nữa...)


Icon1Icon1Icon1Icon1Icon1Icon1Icon1Icon1Icon1Icon1Icon1Icon1


XEM THÊM CÁC TÀI LIỆU KHÁC

Photobucket
- - 0 bình luận
CHUYÊN MỤC
 • Google Comment (0)
 • Facebook Comment ()
 • Emotion
 • Một số lưu ý khi bình luận

  Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước

  Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời

  Để được tư vấn về thi tuyển ngân hàng, hãy để lại kèm số điện thoại và/hoặc email của bạn nhé!

 • :))
  :((
  :D
  :(
  :)
  :-)
  ;)
  =))
  :p
  =.=
  ==
  ^_^
  /=he
  :*
  /=r
  /=l
  :v
  /=ok
  /=clap
  (y)
  (yy)
  /=hi
  /=j
  /=hup
  /=hd
  /=hl
  /=hr
  /=s
  <3