Popular Posts
http://www.maafoundation.org/images/youth_corner/youth_icon_exam.jpg

I.Lựa chọn phương án đúng nhất (2đ).

1. NHNN Việt Nam thông báo lãi suất cơ bản:
a. Hàng ngày b. Hàng tháng
c. Hàng quí d. Hàng năm

2. Cầu tiền dự phóng là nhằm:
a. Đáp ứng các tài khoản chi tiêu
b. Đáp ứng các khoản chi tiêu theo kế hoạch
c. áp ứng các khoản chi tiêu được dự tính
d. Đáp ứng các khoản chi tiêu không dự tính trước đuợc

3. Giải pháp nhằm giảm chi phí để kiềm chế lạm phát là:
a. Tìm nguồn thay thế nguyên liệu nhập khẩu
b. Tăng lãi suất tái cấp vốn
c. Giảm mức cung tiền
d. Cả a, b,c

4. Phát biểu nào dưới đây là chính xác nhất:
a. Lạm phát không ảnh hưởng đến hoạt động bảo hiểm
b. Bảo hiểm nhân thọ thường khó dự đoán mức bồi thường
c. Cả hai phương án sai
d. Cả hai phương án đúng

5. Chức năng trung gian thanh toán của NHTM là:
a. nhận tiền gửi của khách hàng
b. Thu hộ tiền cho khách hàng
c. Thu hộ và chi hộ tiền cho khách hàng.
d. Chi hộ tiền cho khách hàng

6. Thành phần mức cung tiền M1 gồm:
a. C và R b. C và D
c. C, D, T d. C, DL và MBn

7. Nguồn vốn của quỹ trợ cấp:
a. Hình thành chủ yếu từ vốn góp của chính phủ, tổ chức xã hội
b. Thường được đầu tư vào các công cụ đầu tư dài hạn
c. Hình thành chủ yếu từ sự đóng góp của giới chủ
d. Không có phương án nào đúng

8. Hành vi nào sau đây có tác động trực tiếp làm tăng lượng tiền cung ứng(MS)
a. NHTM vay NHTW
b. NHTW mua giấy tờ có giá của NHTM
c. DN vay NHTM
d. Tất cả đều sai

II. Trả lời ngắn các câu sau (3đ)
1. Trình bày đặc trưng cơ bản của thị trường tiền tệ.
2. Giải thích cấu trúc kì hạn của lãi suất theo thuyết dự tính.
3. Giải thích các nhân tố ảnh hưởng đến m2.
4. Nêu các nguồn đối ứng của lượng tiền cơ sở (MB).

III. Trình bày hệ thống mục tiêu của chính sách tiền tệ và mối quan hệ giữa các mục tiêu đó. Hệ thống mục tiêu CSTT của NHNN Việt Nam hiện nay (3đ)?

IV. Bài tập(2đ).
Có các thông tin về 1 trái phiếu côupn như sau:
Ngày phát hành:1/2/2000, ngày đến hạn: 1/2/2010.
Mệnh giá: 1 triệu đồng.
Lãi suất: 8%/năm, tiền lãi trả vào cuối mỗi năm.
Thời điểm mua bán: 1/2/1002; Giá mua: 1 triêu đồng.

Yêu cầu:
a. Lập công thức tổng quát thể hiện sự cân bằng giữa giá trị hôm nay của trái fiếu với giá trị hiện tại của các khoản thu nhập nhận được từ việc đầu tư mua trái phiếu.
b. Giả sủ lãi suất thị trường là 9%, hãy tính giá trị hiện tại của khoản thu nhập nhận được trong năm thứ 2 của trái phiếu đó.


Nguồn: Học viện ngân hàng Forum
- - 0 bình luận
CHUYÊN MỤC
 • Google Comment (0)
 • Facebook Comment ()
 • Emotion
 • Một số lưu ý khi bình luận

  Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước

  Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời

  Để được tư vấn về thi tuyển ngân hàng, hãy để lại kèm số điện thoại và/hoặc email của bạn nhé!

 • :))
  :((
  :D
  :(
  :)
  :-)
  ;)
  =))
  :p
  =.=
  ==
  ^_^
  /=he
  :*
  /=r
  /=l
  :v
  /=ok
  /=clap
  (y)
  (yy)
  /=hi
  /=j
  /=hup
  /=hd
  /=hl
  /=hr
  /=s
  <3