Popular Posts
Đề thi môn Lịch sử kinh tế quốc dân K9 (Học viện ngân hàng - 17/12/2007)

Câu I. Lựa chọn câu trả lời đúng và giải thích ngắn gọn: (5đ)

1. Cuộc cách mạng giá cả ở Châu Âu thế kỉ 15-16 đã dẫn đến:

a. Thủ tiêu quan hệ sản xuất phong kiến
b. Bần cùng hoá tâng lớp thợ thủ công
c. Làm phá sản tầng lớp thương nhân
d. Cả a và b
e. Cả a, b, c

2. Con đường hình thành phương thức sản xuất TBCN theo con đường trang trại quý tộc có đặc trưng:

a. Cách mạng ruộng đất trong nông nghiệp đã xuất hiện sớm
b. Rất quan tâm đến việc ứng dụng KHKT vào sản xuất
c. Chỉ quan tâm đến việc bóc lột SLĐ làm thuê
d. Cả a,c
e. Cả a và b

3. Cuộc cách mạng công nghiệp ở Mỹ có đặc điểm:

a. Bắt đầu từ công nghiệp nhẹ rồi đến công nghiệp nặng
b. Phát triển tuần tự từ thủ công lên nửa cơ khí và lên cơ khí
c. Từ máy móc công cụ đến máy móc động lực
d. Tất cả các đặc điểm trên

4. Trong thời kì thực dân Anh đô hộ, các vùng thuộc địa ở Bắc Mỹ:

a. Phải nhập các sản phẩm là bán thành phẩm từ nước Anh sang để sản xuất thành phẩm
b. Không được tự do buôn bán trao đổi với nhau
c. Phải chịu thuế nhập cảnh rất cao đối với những hàng hoá từ châu Âu sang
d. Cả a, b và c
e. Cả b, c

5. LSKTQD nghiên cứu lực lượng sản xuất vì:

a. LLSX là tiêu thức để phân biệt sự khác nhau giữa các hình thái KT-XH
b. LLSX là tiêu chuẩn để phân biệt sự khác nhau giữa các thời kì xã hội.
c. LLSX nói lên trình độ chế ngự thiên nhiên của con người
d. Cả a, b, c
e. Chỉ có b và c

6. Thời kì 1966 - 1976, Trung Quốc thực hiện:

a. Chính sách phân phối bình quân
b. Xã hội hoá sức lao động
c. Đưa trí thức và sinh viên về nông thôn lao động
d. Cả a, b
e. Cả a, b, c

7. Chính sách điều tiết nền kinh tế của Trung Quốc giai đoạn trước năm 1978 là:

a. Theo quan điểm của Keynes
b. Theo quan điểm của trường phái cổ điển
c. Theo quan điểm của các nhà kinh tế học Xô viết
d. Không câu nào đúng

8. Cải cách ruộng đất của Nhật Bản giai đoạn sau năm 1945 có đặc trưng:

a. Thừa nhận quyền sở hữu ruộng đất kô hạn chế của giai cấp địa chủ quý tộc
b. Thừa nhận quyền sở hữu ruộng đất có hạn chế của giai cấp địa chủ quý tộc
c. Đó là cuộc cải cách không triệt để
d. Cả a, c

9. Nền kinh tế Nhật Bản giai đoạn 1951-1973 có đặc trưng :

a. Phát triển chậm và rơi vào suy thoái
b. Nhật Bản vươn lên trở thành cường quốc KT số 2 thế giới
c. Thực hiện chính sách quản lí kinh tế theo quan điểm của Keynes
d. Cả a, c
e. Cả b, c

10. Cách mạng công nghiệp ở Mỹ giống cách mạng công nghiệp ở Nhật là:

a. Vai trò của ngành nông nghiệp trong quá trình diễn ra cuộc cách mạng CN
b. Vai trò của nhà nước trong cuộc cách mạng CN
c. Có sự hỗ trợ nguồn vốn từ bên ngoài.

Câu II (5đ):

Trên cơ sở những thành công của chính sách cải cách và mở cửa của Trung Quốc, có thể rút ra những bài học kinh nghiệm gì cho Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.


ĐÁP ÁN NÈ :::

1. Cuộc cách mạng giá cả ở Châu Âu thế kỉ 15-16 đã dẫn đến:

a. Thủ tiêu quan hệ sản xuất phong kiến
b. Bần cùng hoá tâng lớp thợ thủ công

2. Con đường hình thành phương thức sản xuất TBCN theo con đường trang trại quý tộc có đặc trưng:

a. Cách mạng ruộng đất trong nông nghiệp đã xuất hiện sớm
c. Chỉ quan tâm đến việc bóc lột SLĐ làm thuê

3. Cuộc cách mạng công nghiệp ở Mỹ có đặc điểm:
a. Bắt đầu từ công nghiệp nhẹ rồi đến công nghiệp nặng

4. Trong thời kì thực dân Anh đô hộ, các vùng thuộc địa ở Bắc Mỹ:

a. Phải nhập các sản phẩm là bán thành phẩm từ nước Anh sang để sản xuất thành phẩm
b. Không được tự do buôn bán trao đổi với nhau
c. Phải chịu thuế nhập cảnh rất cao đối với những hàng hoá từ châu Âu sang

5. LSKTQD nghiên cứu lực lượng sản xuất vì:
a. LLSX là tiêu thức để phân biệt sự khác nhau giữa các hình thái KT-XH


6. Thời kì 1966 - 1976, Trung Quốc thực hiện:
a. Chính sách phân phối bình quân
b. Xã hội hoá sức lao động
c. Đưa trí thức và sinh viên về nông thôn lao động

7. Chính sách điều tiết nền kinh tế của Trung Quốc giai đoạn trước năm 1978 là:
b. Theo quan điểm của trường phái cổ điển


8. Cải cách ruộng đất của Nhật Bản giai đoạn sau năm 1945 có đặc trưng:

a. Thừa nhận quyền sở hữu ruộng đất kô hạn chế của giai cấp địa chủ quý tộc
c. Đó là cuộc cải cách không triệt để

9. Nền kinh tế Nhật Bản giai đoạn 1951-1973 có đặc trưng :

a. Phát triển chậm và rơi vào suy thoái

10. Cách mạng công nghiệp ở Mỹ giống cách mạng công nghiệp ở Nhật là:
a. Vai trò của ngành nông nghiệp trong quá trình diễn ra cuộc cách mạng CN


- Giang's BLOG -

- - 0 bình luận
CHUYÊN MỤC
 • Google Comment (0)
 • Facebook Comment ()
 • Emotion
 • Một số lưu ý khi bình luận

  Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước

  Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời

  Để được tư vấn về thi tuyển ngân hàng, hãy để lại kèm số điện thoại và/hoặc email của bạn nhé!

 • :))
  :((
  :D
  :(
  :)
  :-)
  ;)
  =))
  :p
  =.=
  ==
  ^_^
  /=he
  :*
  /=r
  /=l
  :v
  /=ok
  /=clap
  (y)
  (yy)
  /=hi
  /=j
  /=hup
  /=hd
  /=hl
  /=hr
  /=s
  <3