Popular Posts
Câu I: Lựa chọn đáp án đúng, giải thích ngắn gọn:

1. Cuộc cm giá cả ở Châu Âu thế kỷ 15 - 16 có nguồn gốc từ:
a. Việc tìm ra những lục địa mới
b. Sự xuất hiện của tầng lớp thợ thủ công
c. Sự giàu lên của tầng lớp thương nhân
d. Cả a và b.
e. Cả a, b, b.

2. Con đường hình thành phương thức SXTBCN đi theo con đường trang trại TBCN có đặc trưng:
a. Cm ruộng đất trong nông nghiệp đã xuất hiện sớm
b. Rất quan tâm đến việc ứng dụng KHKT vào sản xuất
c. Chỉ quan tâm đến việc bóc lột SLĐ làm thuê
d. Cả a,c
e. Cả a và b.

3. Cuộc cm công nghiệp Mỹ có đặc điểm:
a. Bắt đầu từ công nghiệp nhẹ rồi đến công nghiệp nặng
b. Phát triển tuần tự từ thợ thủ công lên nửa cơ khí và lên cơ khí
c. Từ máy móc công cụ đến máy móc động lực
d. Tất cả các đặc điểm trên.

4. Sự sụp đổ của hệ thống Brettonwoord, có nguồn gốc từ:
a. Sự thặng dư trong cán cân thương mại của Mỹ
b. Sự thâm hụt nặng nề trong cán cân thương mại của Mỹ.
c. Sự tăng mạnh giá xăng dầu trong những năm 70
d. Cả a,b,c
e. Cả b, c.

5 Cuộc cải cách ruộng đất của Nhật Bản giai đoạn 1945 - 1950 có đặc trưng:
a. Tịch thu ruộng đất của giai cấp địa chủ quý tộc và chia cho nhân dân
b. Thừa nhận quyền sở hữu ruộng đất không hạn chế cho giai cấp địa chủ quý tộc.
c. Thừa nhận quyền sở hữu ruộng đất có hạn chế cho giai cấp địa chủ quý tộc.

6. Thời kỳ 1966 - 1976 Trung Quốc thực hiện:
a. Chính sách phân phối bình quân
b. Xã hội hóa sức lao động
c. Đưa trí thức và sinh viên về nông thôn lao động.
d. Cả a, b
e. Cả a, b, c.

7. Chính sách điều tiết kinh tế của Trung Quốc giai đoạn trước năm 1978 là:
a. Theo quan điểm của Keynes
b. Theo quan điểm của trường phái cổ điển
c. Theo quan điểm của các nhà KT học Xô Viết
d. Không câu nào đúng.

8. Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự phát triển nhanh của Nhật Bản giai đoạn 1952 - 1973 là:
a. Sự tồn tại cơ cấu nền kinh tế 2 tầng
b. Chú trọng trả lương theo chất lượng và hiệu quả công việc
c. Chú trọng đến thâm niên công tác
d. Cả a,c

9. Cải cách kinh tế Trung Quốc sau năm 1976 có đặc trưng:
a. Coi trọng phát triển khu vực kinh tế tư nhân
b. Thực hiện cơ chế quản lý có kế hoạch kết hợp với cơ chế thị trường
c. Thừa nhận quyền sở hữu ruộng đất cho người nông dân.

10. Cách mạng công nghiệp ở Mỹ giống cách mạng công nghiệp ở Nhật là:
a. Vai trò của ngành nông nghiệp trong quá trình diễn ra cuộc cách mạng CN
b. Vai trò của nhà nước trong cuộc cách mạng CN
c. Có sự hỗ trợ từ bên ngoài.

Câu II (5đ)
Trên cơ sở so sánh sự giống và khác giữa cuộc cách mạng công nghiệp Anh với cuộc cách mạng công nghiệp Nhật có thể rút ra những bài học kinh nghiệm gì cho Việt Nam trong tiến trình CNH - HĐH hiện nay.


Đề này được nhận xét chung là không quá khó! Chúc các bạn ôn bài tốt

Câu hỏi và đáp án trắc nghiệm cũng được đính kèm ở dưới!

Tải về: LSKT - K10.pdf

Đáp án chuẩn (Do thầy Phương chữa)

1a 2e 3a 4e 5c 6e 7c 8d 9b 10c


- Giang's BLOG -

- - 0 bình luận
CHUYÊN MỤC
 • Google Comment (0)
 • Facebook Comment ()
 • Emotion
 • Một số lưu ý khi bình luận

  Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước

  Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời

  Để được tư vấn về thi tuyển ngân hàng, hãy để lại kèm số điện thoại và/hoặc email của bạn nhé!

 • :))
  :((
  :D
  :(
  :)
  :-)
  ;)
  =))
  :p
  =.=
  ==
  ^_^
  /=he
  :*
  /=r
  /=l
  :v
  /=ok
  /=clap
  (y)
  (yy)
  /=hi
  /=j
  /=hup
  /=hd
  /=hl
  /=hr
  /=s
  <3