Hiệu quả cho vay đối với hộ sản xuất tại ngân hàng thương mại

0 bình luận , , , ,
Khái niệm về hiệu quả cho vay Hiệu quả cho vay là kết quả đầu tư vốn thu được sau một chu kỳ sản xuất kinh doanh, kỳ sau cao hơn kỳ ... Đọc tiếp

Quy trình phân tích tín dụng của ngân hàng

0 bình luận , , ,
Để chuẩn hoá quá trình tiếp xúc, phân tích, cho vay và thu nợ đối với khách hàng, các Ngân hàng thường đặt ra quy trình phân tích ... Đọc tiếp

Ngân hàng người nghèo

0 bình luận ,
NHNg được thành lập gồm có Hội đồng quản trị đứng đầu là chủ tịch hội đồng quản trị và các thành viên của hội đồng, người đứng ra quản lý tr... Đọc tiếp

Chất lượng tín dụng ngân hàng

0 bình luận ,
Chất lượng tín dụng ngân hàng . Có thể nói, chất lượng của một sản phẩm hay một dịch vụ đều được biểu hiện ở mức độ thoả mãn nhu cầu ... Đọc tiếp

Rủi ro trong tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu của ngân hàng thương mạivà các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩucủa ngân hàng thương mại ở Việt Nam

0 bình luận , , , , ,
Rủi ro trong tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu của ngân hàng thương mại Rủi ro trong hoạt động tín dụng tài trợ XNK là một dạng rủi r... Đọc tiếp

Đa dạng hoá loại hình dịch vụ ngân hàng – xu thế phát triển tất yếu củacác ngân hàng thương mại Việt Nam

0 bình luận , , , ,
Tác động đa dạng hoá loại hình dịch vụ ngân hàng trong nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngân hàng thương mại Thứ nhất: Đa dạng hoá loạ... Đọc tiếp

Các nhân tố ảnh hưởng đến bảo lãnh ngân hàng

0 bình luận ,
Bất kỳ một nghiệp vụ nào trong hoạt động kinh doanh của một Ngân hàng thương mại thì đều chịu ảnh hưởng của yếu tố môi trường kinh tế ... Đọc tiếp

Tín dụng ngân hàng đối với kinh tế ngoài quốc doanh

0 bình luận , ,
Tín dụng ngân hàng Khái niệm. Tín dụng ngân hàng là quan hệ bằng tiền tệ giữa một bên là ngân hàng- một tổ chức chuyên kinh do... Đọc tiếp

Lịch sử của việc áp dụng Marketing trong ngành ngân hàng trên thế giới

0 bình luận , , ,
Cách đây không lâu, trong con mắt công chúng hình ảnh ngân hàng như là “ngôi diện tiền bạc”, là “két sắt giữ tiền” không hơn không ké... Đọc tiếp

Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam

0 bình luận , , , , , ,
Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (tên giao dịch Joint stock commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam), còn được gọi Vi... Đọc tiếp

Quá trình ra đời của hệ thống ngân hàng và sự cần thiết của việc quản lý tiền dự trữ

0 bình luận , , ,
Quá trình ra đời của hệ thống NH NH xuất hiện trước khi có CNTB ,nó được hình thành từ các thương nhân làm nghề kinh doanh tiền tệ (KDTT) và... Đọc tiếp

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc

0 bình luận ,
                                                                                                                                           ... Đọc tiếp

Quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam

0 bình luận ,
Sự ra đời của NHCSXHVN. Ngân hàng chính sách xã hội viết tắt là NHCSXH, được thành lập theo quyết định số 131/2002/QĐ-TTg ngày mồng 4 tháng ... Đọc tiếp

Các kỳ phiếu ngân hàng

0 bình luận ,
Là công cụ vay nợ ngắn hạn của NHTM, vốn phục vụ kinh doanh ngắn hạn của mình, vay mang tính chất chủ động của NHTM. Có trường hợp NHTW phát... Đọc tiếp

Rủi ro hối đoái và rủi ro thanh toán trong kinh doanh ngân hàng

0 bình luận , ,
Rủi ro hối đoái Kinh doanh ngoại hối là một trong những hoạt động của ngân hàng nhằm phục vụ cho nhu cầu đa dạng của nền kinh tế, t... Đọc tiếp

Tổng quan về các nghiệp vụ trong hoạt động ngân hàng

0 bình luận ,
Khái niệm Khi nghiên cứu về ngân hàng, do có sự xâm nhập mạnh mẽ của các định chế tài chính phi ngân hàng và sự phát triển đa dạng của bản t... Đọc tiếp