Tuyển dụng: Tuyển Giao dich viên - Teller & CV QHKH (Seabank)

0 bình luận , , ,
Thông tin tuyển dụng này chỉ có trên GiangBLOG . Hiện bên Seabank chi nhánh Hà Nội có tuyển một số vị trí Giao dịch viên - T... Đọc tiếp

Công việc của Chuyên viên Tín dụng

0 bình luận ,
Ngày nay, với sự ra đời của rất nhiều ngân hàng cũng như các dịch vụ tín dụng; cộng với nhu cầu về tài chính để đầu tư kinh doanh hay ... Đọc tiếp