Cách viết biên bản

,
Cách viết biên bản 1. Vai trò của biên bản : Biên bản là loại văn bản ghi chép lại những sự việc đã xảy ra hoặc đang ... Đọc tiếp

Kỹ năng viết tờ trình

,
Kỹ năng viết tờ trình 1. Yêu cầu khi soạn thảo tờ trình : a) Phân tích căn cứ thực tế làm nổi bật được các nhu cầu bức thiết của... Đọc tiếp

Đề thi vào Ngân hàng Nhà nước Việt Nam T5/2011

,
Đề thi vào Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Tháng 5/2011 Website: www.sbv.gov.vn Thành lập: 6/ 5/1951 sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh... Đọc tiếp

SHB lọt vào Top 15 NHTM CP hàng đầu

0 bình luận ,
Trong 10 tháng đầu năm 2011, SHB đạt 720 tỷ đồng LNTT, phấn đấu đến hết năm đạt tổng tài sản 75.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế dự kiế... Đọc tiếp

Mẫu CV - Sample CV

0 bình luận
SAMPLE CV (name) - TẢI VỀ - (Dung lượng: 33 Kb/ Dạng file: .DOC) I.T. PROFESSIONAL Date of Birth 10 th March 1968 ... Đọc tiếp

Các NHTM cổ phần tại Việt Nam

0 bình luận ,
Các ngân hàng thương mại cổ phần đô thị bao gồm: Stt Tên ngân hàng Số đăng ký Ngày cấp Vốn pháp định Địa chỉ trụ sở chính ... Đọc tiếp